Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku

Faith Achieng

Označení dítěte v databázi: 602172
Dívka, 13 let
K adopci
Město, čtvrť: Kisian, .
Země: Kenya
Matka: Sarah Akinyi, nar. 1980, farmářka
Otec:
Popis situace: Fait žije se svou ovdovělou matkou. Má dalších 5 sourozenců. Rodina se proto nachází ve velmi těžké sociální situaci. Matka se děti snaží uživit prací v zemědělství, ale její příjmy nastačí na uhrazení školních výdajů. Dívka by se chtěla stát policistkou, ve škole má moc ráda angličtinu a ráda běhá :)
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog
Bank. účet: 51-168 765 02 57/0100 KB Praha 5 - Smíchov, var. s. 602172, konst. s. 558
» Další informace o adopci dětí z Keni
« Skrýt

Adopce dětí z Keni přijde na 7200 Kč ročně, což odpovídá 600 Kč měsíčně. Školní rok v Keni je rozdělen na tři trimestry, mezi nimiž je vždy jeden měsíc prázdnin. První trimestr začíná v lednu, druhý v květnu a třetí v září.

Aby mohlo adoptované dítko začít chodit do školy, musí být uhrazeny peníze za školné alespoň měsíc předem. Tím máme dostatek času převést peníze do Keni a vypsat šek na jméno školy a zaručit jeho doručení do školy - to vše před započetím trimestru. Konkrétně to tedy znamená, že vždy do konce března, července a listopadu musí být na našem účtu 2400 Kč na uhrazení školného na nově začínající trimestr. Adoptivní rodič může platit třikrát ročně nebo jednorázově na celý rok a záleží to čistě na jeho rozhodnutí a možnostech.

Jakékoliv další informace Vám poskytne kontaktní osoba pro Vámi vybrané dítě. Na tuto osobu se také obracejte s žádostí o adopci dítěte a budou Vám poskytnuty informace, jak postupovat.

Fotogalerie