Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 23 | celkem 1022 dětí

Shefa Awuor Obara

Označení v databázi: 601080
Adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Dívka pochází z velice chudé rodiny. Kvůli nízkým platům nemohou rodiče podporovat Shefu ve vzdělání.

Jared Onyango Otieno

Označení v databázi: 601081
Adoptován
Chlapec, 18 let, Kenya
Chlapec žije se svými rodiči a třemi staršími sourozenci. Rodina je velice chudá,platy za práci v zemědělství jsou nízké, a proto nemůže chlapec navštěvovat školu.

Violet Akinyi Ogutu

Označení v databázi: 601085
Adoptována
Dívka, 18 let, Kenya
Violet zemřel tatínek a po jeho smrti zmizela. Komunita po ní vyhlásila pátrání. Náš koordinátor James ji našel a přivedl zpět do Paponditi, kde ji ubytoval v ubytovně pro dívky, sirotky, kterou jsme pro tyto případy stavěli před pár lety. Takže v tuto chvíli dál navštěvuje Peace Kids Academy, kde byla i před smrtí tatínka. Každopádně ji jeho smrt i následné události velmi ovlivnily a zpomalily při studiu. Vše se nyní zlepšuje, učitelé jí věnují extra péči. Dívka má kde bydlet, co jíst a má okolo sebe dospělé, kteří se jí snaží maximálně pomoci. Věříme, že i škola, kterou může Violet navštěvovat díky podpoře adoptivního rodiče, tím pádem teď půjde daleko úspěšněji.

Maureen Achieng Ogutu

Označení v databázi: 601086
Adoptována
Dívka, 20 let, Kenya
Mureen je sirotek, dívku vychovává její teta. Díky dlouhodobé podpoře adoptivního rodiče chodí Maureen pravidelně do školy a dostává se jí dobrého vzdělání.

Jane Aluoch Juma

Označení v databázi: 601087
Adoptována
Dívka, 18 let, Kenya
Jane pochází z chudé rodiny. Její otec zemřel, a tak ji vychovává pouze matka. Její plat za práci v zemědělsví nestačí na to, aby uživila velkou rodinu. Dívka má ještě tři sourozence.

Immerculate Akoth Akello

Označení v databázi: 601088
Adoptována
Dívka, 19 let, Kenya
Dívka ztratila otce a vychovává ji pouze matka, která pracuje v zemědělství a její plat nestačí na to, aby uživila celou rodinu. Dívka má ještě dva starší sourozence.

Brian Otieno Onyango

Označení v databázi: 601090
Adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Brian pochází z chudé rodiny. Má dva sourozence. Jeho otec pronajímá auta v místním obchodě a matka pracuje v zemědělství. Jejich platy jsou nízké a neumožňují podporovat chlapce ve vzdělání.

Marry Adhiambo Aloo

Označení v databázi: 601092
Adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Marry pochází z velice chudé rodiny. Její otec zemřel. Dívka má ještě tři sourozence. Vychovává je jejich matka, která však nemá tolik prostředků na to, aby mohla podporovat dívku ve vzdělání.

Laura Anita Akinyi Otieno

Označení v databázi: 601093
Adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Dívka pochází z velice chudé rodiny, má jednoho staršího bratra. Rodiče nemají tak vysoké platy, aby mohli podporovat Lauru ve vzdělání.

Evans Otieno Ohuru

Označení v databázi: 601097
Adoptován
Chlapec, 24 let, Kenya
Chlapec žije se svojí matkou a třemi sourozenci. Otec zemřel. Matka nemá dost prostředků na vzdělávání syna.

Violet Akinyi Oko

Označení v databázi: 601098
Adoptována
Dívka, 22 let, Kenya
Violet ztratila otce a žije pouze s matkou a třemi sourozenci. Mají velmi malé příjmy a matka si nemůže dovolit dceru vzdělávat.

Ibrahima Khalil Camara

Označení v databázi: 601101
Adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Otec dítěte momentálně nepracuje. Chlapec často jí u svých sousedů. Ibrahima žije s dalšími šesti lidmi v jednom pokoji. Má tři bratry (601100 – Abdoulaye, 601102 – Ibrahima, 601104 - Abdel) a dvě sestry (601103 – Maimouna).

Abdel Mangué Camara

Označení v databázi: 601104
Adoptován
Chlapec, 25 let, Guinea
Otec dítěte momentálně nepracuje. Chlapec často jí u svých sousedů. Abdel žije s dalšími šesti lidmi v jednom pokoji. Má tři bratry (601100 – Abdoulaye, 601101 – Ibrahima, 601102 – Ibrahima Sory) a dvě sestry (601103 – Maimouna).

N'Mahawa Traoré

Označení v databázi: 601107
Adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Dívka chodí nepravidelně do školy. Žije spolu s dalšími devíti lidmi v jednom pokoji. Má jednoho bratra a jednu sestru.

M'Mah Camara

Označení v databázi: 601108
Adoptována
Dívka, 16 let, Guinea
Rodina se nachází v obtížné situaci. Nemá dostatek peněz na zaplacení školky dítěte, ani na nákup půlky pytle rýže za měsíc. Nemohou koupit dítěti ani pár botiček. Dívka žije s šesti lidmi v jednom pokoji. Má dvě sestry (601109 – Néné).

Madeleine Bangoura

Označení v databázi: 601110
Adoptována
Dívka, 28 let, Guinea
Madeleine žije u příbuzné své matky, školu navštěvovala nepravidelně. Má čtyři sestry. Madeleine jsme zaregistrovali do programu v roce 2008,dva lidé se zajímali o její adopci a ona byla informována, že bude mít svého 'dálkového kamaráda', ale ani jeden z nich nakonec svůj záměr nerealizoval... 2016: v roce 2009 se našel pro dívenku adoptivní rodič a ten jí od té doby podporuje. Madaleine chodí pravidleně do školy a letos studuje posledním rokem na střední škole.

Henriette Bangoura

Označení v databázi: 601112
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Dívka se nachází v obtížné situaci. Žije s dalšími jedenácti lidmi ve dvou pokojích. Jedí jednou za den. Henriette má dva bratry a sestru (601111 – Suzanne).

Elisa Bangoura

Označení v databázi: 601113
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Dívka žije u staršího bratra svého otce. Otec nemá dostatek peněz, aby zaplatil pravidelné školné, protože jeho práce je nestálá. Elisa žije s dalšími jedenácti lidmi ve dvou pokojích. Má dvojče (601115 – Abraham).

Mabinty Camara

Označení v databázi: 601114
Adoptována
Dívka, 15 let, Guinea
Otec dívky v současnosti nepracuje. Mabinty jí jednou denně. Žije v jednom pokoji s pěti lidma. Dívka díky adopci mohla nastoupit do školy a potencionálně si tak zlepšit životní podmínky.

Abraham Bangoura

Označení v databázi: 601115
Adoptován
Chlapec, 23 let, Guinea
Chlapec žije u staršího bratra svého otce. Otec nemá dostatek peněz, aby zaplatil pravidelné školné, protože jeho práce je nestálá. Abraham žije s dalšími jedenácti lidmi ve dvou pokojích. Má dvojče (601113 – Elisa).

Mahawa Baldé

Označení v databázi: 601116
Adoptována
Dívka, 24 let, Guinea
Otec dítěte v tuto dobu nepracuje, protože nemá dostatek peněz, aby si zaplatil místo k šití. Dívka proto nemůže chodit pravidelně do školy. Žije s dalšími šesti lidmi v jednom pokoji. Má dva bratry.

Yarie Traoré

Označení v databázi: 601118
Adoptována
Dívka, 19 let, Guinea
Otec dítěte je nemocný a proto musel opustit studia. Dívka jí často u sousedů. Yarie žije s dalšími pěti lidmi v jednom pokoji. Má dvě sestry.

Yarie už byla adoptovaná a právě hledáme někoho, kdo by její adopci převzal.

Abdoulaye Sylla

Označení v databázi: 601119
Adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Dítě žije se svou matkou, která nepracuje. Chlapec jí často u sousedů. Abdoulaye žije s dalšími pěti lidmi v jednom pokoji. Dítě již bylo adoptováno, ale původní rodič bohužel nemohl pokračovat v adopci. Pro dítě scháníme nového rodiče, který by byl ochoten zaplatit i dluh (1500Kč), který u Abdoulaye mezitím vznikl a umožnil mu tak pokračovat ve vzdělávání.

Djenabou Diallo

Označení v databázi: 601122
Adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Dívka nemůže chodit do školy, protože rodina nemá dostatek peněz na její zaplacení, ani na koupení jednoho pytle rýže za měsíc. Djenabou žije s šesti lidmi v jednom pokoji.

Mahawa Camara

Označení v databázi: 601123
Adoptována
Dívka, 19 let, Guinea
Mahawa žije s šesti lidmi v jednom pokoji.