Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 27 | celkem 994 dětí

Felix Omondi Odhiambo

Označení v databázi: 601944
Adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Felix žije s rodiči ve velmi chudých poměrech. Rodiče pracují na farmě, jejich nízké příjmy však nestačí na školní výdaje pro Felixe.

Festus Majango

Označení v databázi: 601947
Adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Festus žije v chudé rodině. Jeho rodiče dostanou jen občasnou práci na farmě, nemohou tak zajistit chlapci školní docházku. Chlapec byl do února 20190 podporován, adopce ale byla ukončena. V roce 2019 je Festus ve 3. ročníku střední školy. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by mu pomohl dostudovat.

Fidel Omondi Baraka

Označení v databázi: 601948
Adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
Fidel vyrůstá v chudé rodině. Jeho rodiče pracují na malé farmě, starají se ještě o jednoho syna, jejich příjmy však nestačí na školní výdaje. Chlapec byl do května 2019 adoptován, ale podpora byla ukončena. Fidel je v roce 2019 v 7. třídě a hledáme pro něj nového adoptivního rodiče, aby mohl dokončit základní školu a poté pokračovat na střední.

Fredrick Okumu

Označení v databázi: 601951
Adoptován
Chlapec, 17 let, Kenya
Chlapec vyrůstá v chudé rodině. Má ještě mladší sestru. Rodiče mají velmi nízký příjem a nemohou umožnit Fredrikovi chodit do školy. Naštěstí se našli pro chlapce adoptivní rodiče, díky kterým se chlapec může vzdělávat.

Frida Kathambi

Označení v databázi: 601952
Adoptována
Dívka, 18 let, Kenya
Frida žije jenom s maminkou. Měla by začít chodit do školy, maminka však nemá dostatek prostředků na školné.

George Adera

Označení v databázi: 601953
Adoptován
Chlapec, 18 let, Kenya
George žije s rodiči a dvěma staršími sourozenci v chudých poměrech. Rodiče svou prací na farmě mohou zajistit obživu pro rodinu, na vzdělání již peníze nezbývají.

Grace Atieno

Označení v databázi: 601954
Adoptována
Dívka, 19 let, Kenya
Grace vyrůstá v chudé rodině. Má staršího bratra, Rodiče pracují na farmě, ale jejich příjmy nestačí na zaplacení školného pro děti.

Hariet Mango

Označení v databázi: 601955
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Dívka vyrůstá ve velmi chudé rodině. Rodiče pracují na farmě, jejich malé příjmy však nestačí na zajištění vzdělání pro Harietu.

Ian Makori

Označení v databázi: 601956
Adoptován
Chlapec, 18 let, Kenya
Ian žije v chudé rodině. Rodiče nemají dostatek prostředků na zajištění vzdělání pro svého syna. Chlapec byl již adoptován, nyní hledáme někoho, kdo by jej mohl dále podporovat, aby nemusel opustit školu.

Jane Atieno

Označení v databázi: 601957
Adoptována
Dívka, 19 let, Kenya
Jane je sirotek.Žije s babičkou, v jejíchž silách není zajistit peníze na školní docházku pro Jane.

Japheth Omondi

Označení v databázi: 601958
Adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Chlapec žije se svými rodiči a třemi staršími bratry. Rodiče se snaží svou prací na farmě zajistit obživu pro rodinu, na vzdělání dětí ale peníze nezbývají.

Jecinter Awino

Označení v databázi: 601959
Adoptována
Dívka, 21 let, Kenya
Dívka žije ve velmi chudé rodině. Rodiče pracují na farmě, jejich příjmy však nestačí na zabezpečení potřeb pro dceru. Jecinter už byla jednou adopotvaná, ale adopci jsme museli náhle ukončit. Hledáme pro dívku nové adoptivní rodiče, kteří by jí pomohli dokončit školu.

Joshua Okuemba

Označení v databázi: 601960
Adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Joshua vyrůstá ve velmi chudé rodině. Má ještě dva starší sourozence. Rodiče pracují na malé farmě, jejich malé příjmy jim však nedovolují umožnit dětem chodit do školy.

Kevin Ochieng

Označení v databázi: 601963
Adoptován
Chlapec, 18 let, Kenya
Kevin vyrůstá se svými dvěma sourozenci v chudé rodině. Rodiče se snaží děti uživit, na jejich vzdělání však peníze nemají.

Kevin Ouma Awino

Označení v databázi: 601964
Adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Kevin žije ve velmi chudé rodině. Má ještě starší sestru, rodiče však nemají dostatek prostředků na zajištění vzdělání pro své děti.

Lazaro Omondi

Označení v databázi: 601967
Adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Lazaro pochází z chudé rodiny. Jeho rodiče pracují v zemědělství. To jim však nestačí na to, aby mohli chlapci zajistit vzdělání. Lazaro má ještě dva starší sourozence. Chlapec už jednou adoptovaný byl, ale adopci jsme museli narychlo ukončit. Teď pro chlapce hledáme nového adoptivního rodiče.

Lydia Awuor

Označení v databázi: 601970
Adoptována
Dívka, 19 let, Kenya
Lydia pochází z chudé rodiny. Platy rodičů za práci v zemědělství jsou velice nízké a nemohou si proto dovolit platit dívence vzdělání. Lydia má ještě dva starší sourozence. Dívka už jednou adoptovaná byla, ale adopci jsme museli narychlo ukončit. Teď pro Lydii hledáme nového adoptivního rodiče.

Markseth Omondi

Označení v databázi: 601971
Adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
Markseth pochází z chudé rodiny. Jeho rodiče pracují v zemědělství, ale nemají dost postředků na to, aby mohli chlapci umožnit vzdělání. Markseth má ještě tři starší sourozence.

Melvin Auma

Označení v databázi: 601972
Adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Dívenka pochází z chudé rodiny. Její rodiče pracují v zemědělství, jejich příjem však nestačí na to, aby mohli umožnit dceři vzdělání. Melvin má ještě dva starší sourozence.

Mercy Machuki

Označení v databázi: 601974
Adoptována
Dívka, 18 let, Kenya
Mercy pochází z chudé rodiny. Rodiče dívenky pracují v zemědělství. Nemají však dost prostředků na to, aby Mercy mohli umožnit vzdělání.

Mercy již byla adoptovaná, ale adoptivní rodič si již nemohl dovolit ji dále podporvat. Mercy navštěvuje 3. třídu základní školy a učí se velice dobře. Bez finanční podpory nebude schopna dokončit školní docházku.

Mevin Akinyi

Označení v databázi: 601975
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Mevin pochází z chudé rodiny. Její rodiče pracují v zemědělství, nemají však dost prostředků na to, aby mohli Mevin umožnit chodit do školy. Dívenka má ještě jednu starší sestru.

Mildred Akinyi

Označení v databázi: 601977
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Mildred pochází z chudé rodiny. Její rodiče pracují v zemědělství. Nemají však dost prostředků na to, aby mohli dívence umožnit vzdělání. Mildred má ještě jednu mladší sestru.

Millicent Bacy

Označení v databázi: 601978
Adoptována
Dívka, 18 let, Kenya
Dívenka pochází z velice chudé rodiny. Její rodiče pracují v zemědělství. Nemají však dost velký příjem na to, aby mohli dívence umožnit chodit do školy. Díky podpoře adoptivního rodiče může Millicent chodit pravidelně do školy.

Nick Ochieng

Označení v databázi: 601980
Adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Nick pochází z chudé rodiny. Vychovává ho pouze matka, která pracuje v zemědělství. Její příjem však nestačí na to, aby mohla chlapci umožnit vzdělání. Nick má ještě staršího bratra.

Peter Omondi

Označení v databázi: 601981
Adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Peter pochází z chudé rodiny. Jeho rodiče pracují v zemědělství. Nemají však dost protředků na to, aby mohli chlapci umožnit vzdělání.