Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 5 | celkem 1023 dětí

Ashley Mumbi Wainaina

Označení v databázi: 10479
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Ashley trpí problémy s dýcháním, hlavně během chladnějších období. Rodiče Ashley si vydělají velmi málo, a proto nemají na zaplacení školného. Ashley může bčasně chodit do školy díky podpoře své komunity. Pro dívku ale hladáme adoptivní rodiče, kteří by ji podpořili.

Diana Mbula Mutinda

Označení v databázi: 10480
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Celá rodina závisí na malém příjmu otce, který si občas vydělá nějaké peníze sběrem odpadu. Diana proto nemůže chodit do školy pravidelně – byl by to pro její rodiče příliš velký výdaj. Díky adoptivním rodičům začala chodit dívenka do školy.

Emmanuel Nyakora

Označení v databázi: 10481
Adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Emmanuel žije jenom se svojí maminkou, která je samoživitelka. O otci Emmanuela nemáme žádné informace. Matka na sebe a chlapce vydělává občasnou výpomocí v okolních domácnostech. Oboum se nevede dobře – dokonce i vodu si musí kupovat, a tak nemají peněz nazbyt. Hledáme pro Emmanuela adoptivního rodiče, který by chlapce podpořil už od školky, ve které se děti v Keni učí anglicky, a připravují se na školní docházku.

Patrick Wambugu Mutahi

Označení v databázi: 10484
Adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Kvůli nedostatku zdravé a vyvážené stravy trpěl Patrick křivicí. Jeho maminka si vydělává občasnou manuální prací a o otci nic nevíme. Díky podpoře adoptivních rodičů může Patrick pravidelně chodit do školy.

Shadrack Mutonga

Označení v databázi: 10485
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Shadrack a jeho tři sourozenci žijí jenom s maminkou, která si jako pradlena nevydělá dost peněz. Díky podpoře komunity může chlapec nepravidelně chodit školy. Hledáme pro něj adoptivní rodiče, kteří by mu umožnili pravidelnou školní docházku.

Shantel Wamwari Wangechi

Označení v databázi: 10486
Adoptována
Dívka, 9 let, Kenya
Shantel a její sourozenec žijí jen s maminkou v domě, ve kterém jejich matka vypomáhá. Bez této práce by ani neměli kde bydlet. Shantel je ještě velmi malá, ale díky podpoře komunity mohla nepravidelně chodit do školky, kde se keňské děti učí anglicky, aby mohly nastoupit do první třídy. Díky adoptivním rodičům ale dívenka může pravidelně studovat.

Shantel Wanjiru

Označení v databázi: 10487
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Maminka Shantel je velmi mladá a kromě Shantel má ještě jedno dítko – chlapečka Leona. Celá rodina zcela závisí na pomoci své komunity, blízkých a rodiny - maminka Shantel nepracuje. Shantel má často bolesti na hrudi. Dívku do projektu zařadila naše místní koordinátorka, která jí umožňuje chodit do místní školy. Hledáme pro Shantel adoptivní rodiče, kteří by ji byli ochotni podpořit a zabezpečit jí dobré vzdělání.

Shalyne Akinyi

Označení v databázi: 10488
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Shalyne žije jen se svojí maminkou – o otci nemáme žádné zprávy. Matka dívky se žijí drobnými pracemi – občas pere prádlo, občas má peníze na to, aby levně nakoupila jídlo a znovu se ho na ulici snažila prodat za trochu vyšší cenu. Hledáme pro Shalyne adoptivního rodiče, který by jí svou podporou umožnil chodit pravidelně do školy.

Shirleen Wanjiru

Označení v databázi: 10489
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Rodiče Shirleen zápasí s finančním nedostatkem, protože jsou oba bez stálého zaměstnání. Díky pomoci naší koordinátorky mohla Shirleen začít chodit do školky a připravovat se na školní docházku. Tato situace ale není udržitelná. Hledáme pro dívku adoptivní rodiče, kteří by jí umožnili chodit pravidelně do školy.

Tyrese Mwanzia Kinyalili

Označení v databázi: 10491
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Tyrese a jeho sourozenec žije jenom s matkou, která nemá stálou práci. O otci nemáme žádné zprávy. Celá rodina je závislá na podpoře a pomoci komunity, rodiny a blízkých. Tyrese proto nemůže chodit pravidelně do školy – jeho maminka nemá dostatek peněz na pokrytí všech výdajů. Hledáme pro Tyrese adoptivní rodiče, kteří by chlapce na dálku podpořili.

Vanesa Lianda

Označení v databázi: 10492
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Vanesa má tři sourozence a všichni žijí v jednom pokojíku, který si rodina pronajímá. Vanesa má astma. Rodina žije ve stísněných poměrech, protože se snaží kupovat léky, které dívka potřebuje. V roce 2018 Vanesina matka zemřela na rakovinu. Díky adoptivním rodičům může dívka navštěvovat školu a rodině tak zbývají prostředky na základní potřeby.

Mary Wanjiku Kamau

Označení v databázi: 10498
Adoptována
Dívka, 9 let, Kenya
Mary má dva sourozence. Celá rodina je závislý na drobném výdělku dívčina otce, který se živí čištěním bot. Z platu mohou rodiče dětem dát pouze jedno jídlo denně. Na školní potřeby plat už bohužel nestačí. Díky podpoře komunity může Mary občasně chodit do školky, kterou vede naše koordinátorka. Hledáme pro dívku adoptivní rodiče, kteří by ji mohli podpořit a umožnit jí základní vzdělání.

Jacob Kepkemoi

Označení v databázi: 10499
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Otec Jacoba měl nehodu a v srpnu 2013 strávil nějaký čas v nemocnici. V současné době nemá on NI Jacobova matka stálé zaměstnání a celá rodina je závislá na pomoci komunity a blízkých.

Justin Maina

Označení v databázi: 10501
Adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Justin je sirotek, o kterého se stará babička. Situace chlapce je opravdu naléhavá – babička nemá žádný příjem, a tak Justin vyrůstá ve stísněných poměrech. Díky podpoře komunity a naší koordinátorky mohl chlapec nepravidelně chodit do předškolky. Díky externí pomoci českých adoptivních rodičů může Justin získat vzdělání.

Nicole Mwikali

Označení v databázi: 10502
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Nicole žije s maminkou v domě své babičky, která umírá. Dívka vyrůstá v těžkých podmínkách a nedostatku. Hledáme pro Nicol adoptivní rodiče, kteří by Nicol zajistili vzdělání.

Mary Kanini Mueni

Označení v databázi: 10503
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Mary, její dva sourozenci a maminka, která má postižení, žijí dohromady v jednom pokojíku. Kvůli postižení si maminka dívky nemůže nic vydělat, a tak je rodina závislá na podpoře okolí a komunity. Díky naší koordinátorce může Mary zdarma chodit do předškolní třídy, kde se děti učí anglicky, aby mohly začít chodit na první stupeň základní školy. Podpora adoptivního rodiče Mary umožňuje chodit do školy pravidelně.

Ann Joy Njeri

Označení v databázi: 10504
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Maminka Ann Joy je živitelka rodiny, ale nemůže vydělat dostatek peněz na to, aby dívku pravidelně posílala do školy. Ann Joy proto často do školy nemůže jít, protože její matka nemá na zaplacení školného. Dívka také často nemá dostatek jídla. Hledáme pro Ann Joy adoptivní rodiče, kteří by jí zajistili pravidelný přístup ke vzdělání.

Yvonne Nandako

Označení v databázi: 10605
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Yvonne žije v pětičlenné rodině, která si pronajímá jeden pokoj ve slumu. Rodiče Yvonne nemají dostatek finančních prostředků na prokrytí školného. Díky adoptivním rodičům může děvčátko chodit do školy.

Mourine Awuor Onyango

Označení v databázi: 10612
Adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Mourine se narodila HIV pozitivní. Její matka má také AIDS a na chorobu v roce 2008 zemřel její otec. Situace Mourine je opravdu kritická. Mourinina matka, jejíž zdravotní stav se zhoršuje, si vydělá absolutní minimum (asi 15 keňských šilinků na měsíc). Nemůže Mourine zajistit ani dostatek jídla, oblečení a ty nejzákladnější věci. Naštěstí se našli pro dívku adoptivní rodiče a může teď chodit pravidelně do školy.

Eugine Wekesa

Označení v databázi: 10618
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Euginův otec zemřel před několika lety. Chlapcova maminka se proto stará o Eugina a jeho dva sourozence úplně sama. Nemá stálý příjem, a proto si nemůže dovolit Eugina posílat pravidelně do školy. Díky podpoře místní komunity mohl Eugine chodit do školy alespoň občas. Díky pomoci od adoptivního rodiče ale do školy může chodit pravidelně.

David Soumah

Označení v databázi: 30138
Adoptován
Chlapec, 25 let, Guinea
Jako zemědělec otec rodinu uživí jen velmi ztěžka. Rodina přežívá jen díky obchůdku, ve kterém prodává Davidova matka. David má 3 bratry a 3 sestry, takže rodina si v žádném případě nemůže dovolit pro své děti vzdělání.

Assiatou Sylla

Označení v databázi: 30152
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea

Catherine Guepou Dopavogui

Označení v databázi: 30175
Adoptována
Dívka, 24 let, Guinea
Rodina je velmi chudá, nemá prostředky na zajištění dítěte, v projektu je též sestra dívky č. 30179, Catherine má 4 sourozence. Díky adoptivním rodičům může chodit do školy. V roce 2018/2019 navštěvuje díky podpoře adoptivních rodičů poslední ročník základní školy. Podpora byla ukončena v říjnu 2019.

Moriba Dopavogui

Označení v databázi: 30177
Adoptován
Chlapec, 27 let, Guinea
Chlapcova rodina žije od výplaty k výplatě, dítě potřebuje zajistit budoucnost, chodit do školy. V programu je také jeho bratr Pepe (ID: 30176), má dalších 7 sourozenců. Díky adopci na dálku bylo chlapci umožněno chodit pravidelně do školy a v roce 2016 ukončuje střední školu.

Ivonne Haba

Označení v databázi: 30178
Adoptována
Dívka, 24 let, Guinea
Ivonne má jednoho bratra, přesto rodiče nemají na živobytí. Dívka díky dlouhodobé adopci letos (2016) dokončuje střední školu.