Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 8 | celkem 994 dětí

Ibrahima Dembélé

Označení v databázi: 30678
Adoptován
Chlapec, 21 let, Guinea
Dítě bydlí společně s rodiči a 2 sourozenci v jedné místnosti. Otec je dělník a maminka prodává rýži. Rodina má pouze jedno jídlu za den.

Albert Samba Kamano

Označení v databázi: 30686
Adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Dítě žije s rodiči a svými bratry, otec je nezaměstnaný. V jedné místnosti bydlí 6 lidí, rodina má jídlo jednou denně. Chlapec má ještě 3 sourozence.

Mariama Ciré Kaba

Označení v databázi: 30688
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Dítě žije s rodiči a svými sourozenci v jedné místnosti s nájmem 25.000FG měsíčně.Bydlí zde celkem 7 lidí, rodina má jídlo jednou denně., otec je prodavač a má problémy uživit rodinu.

Moussa Toure

Označení v databázi: 30699
Adoptován
Chlapec, 23 let, Guinea
Moussa žije s rodiči a svými bratry v jedné místnosti. Rodina má jídlo jednou denně. Otec je zedník, maminka je v domácnosti. Má celkem 3 sourozence.
V listopadu 2017 Moussův otec zemřel na následky nemoci.

Ibrahima Yansane

Označení v databázi: 30702
Adoptován
Chlapec, 26 let, Guinea
Dítě žije s rodiči a svými sourozenci v jedné místnosti –celkem 8 lidí. Otec je nezaměstnaný, maminka prodává.Rodina se dělí o jídlo jednou denně. Chlapec má pět sourozenců. Nyní bude nastupovat do přeposledního ročníku střední školy.

Maciré Sylla

Označení v databázi: 30703
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Dítě žije s rodiči a svými sourozenci v jedné místnosti bydlí –celkem 6 lidí. Otec má velké problémy uživit rodinu a platit nájem.
Mabinty má ještě 3 sourozence.

Maria (Mariame) Loua

Označení v databázi: 30737
Adoptována
Dívka, 31 let, Guinea
Dívka žije se svým strýcem na periferii hlavního města Conakra. Rodina nemá dostatek prostředků na placení nájmu ani školného. Má 1 bratra a 4 sestry. Od roku 2005 je Maria adoptována a mohla se díky tomu vzdělávat. Momentálně (2018) již studuje na čtvrtý ročník na univerzitě, obor právo.

Thea Lasso

Označení v databázi: 30740
Adoptován
Chlapec, 25 let, Guinea
Chlapec žije společně s otcem, který má problémy platit školné a školní potřeby, zajistit prostředky na obživu a nájemné. Má 2 bratry. Od roku 2004 je chlapec adoptován a díky tomu chodí pravidelně do školy. V roce 2018 studuje na univerzitě - druhý ročník.

Marie Kourouma

Označení v databázi: 30751
Adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Pro velký počet dětí nemá rodina možnost zajistit jim odpovídající vzdělání. Marie má 4 bratry a 2 sestry.

Yari Kolié

Označení v databázi: 30753
Adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Dítě ve dvou letech opustila matka, nyní je u dědečka, který nemůže zabezpečit dostatečné příjmy na školné ani zdravotní péči.

Jeanette Irandouno

Označení v databázi: 30765
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Dítě žije s otcem i matkou. Otec prodává za malým barem pro obživu dětí. Rodina již pak nemá prostředky na zaplacení školného. Dívka byla do roku 2017 adoptovaná. Nyní je na univerzitě a studuje Historii a potřebuje najít nového adoptivního rodiče, který by ji podpořil během univerzitního studia.

Fatoumata Yansane

Označení v databázi: 30766
Adoptována
Dívka, 25 let, Guinea
Dítě žije s matkou, která obstarává živobytí prodejem ryb na trhu. Není schopna však platit školné. Dívka má jednu sestru.

Kadiatou Sylla

Označení v databázi: 30767
Adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Dítě žije s rodičemi. Otec nepracuje, maminka mu pomohá obstarávat obživu pro děti. Má 2 bratry a 1 sestru.

Moriba Grovogui

Označení v databázi: 30789
Adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Jedná se o rodinu, která velmi težce opatřuje finanční prostředky na jídlo a už vůbec není možné hradit školní docházku dětí. Někdy je velice obtížný i zajistit obživu.

Madeleine Pivi

Označení v databázi: 30790
Adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Jedná se o chudou rodinu, která těžko shání prostředky, protože se rodiče nestarají o děti. A poručník nemá dostatek prostředků, aby je nakrmil.

Benoit Haba

Označení v databázi: 30795
Adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Otec je diplomovaný student, který je bez zaměstnání.
Matka žije v jednom starém domě se svými rodiči, protože opustila manžela.

Benoit je ve 3. třídě. Hledáme pro něj nové adoptivní rodiče.

Emilie Blanche Faoler

Označení v databázi: 30797
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Otec Emilie Blanche zemřel před několika lety a matka poté onemocněla. Několikrát byla hospitalizována v různých nemocnicích, ale nikde jí zatím od potíží nepomohli. Zůstala sama s dcerou a jejich situace je velmi obtížná.

Jean Felix Fofana

Označení v databázi: 30798
Adoptován
Chlapec, 23 let, Guinea
Chlapec nemá jinou možnost než pracovat. Toulá se po ulicích, na které je odkázán. Žije ze dne na den, nechodí do školy. Nejlépe ze všeho umí prodávát vodu. Má 1 bratra a 2 sestry.

Youssouf Keita

Označení v databázi: 30801
Adoptován
Chlapec, 24 let, Guinea
Chlapec má obtížný život od smrti své matky, jeho otec se znovu oženil, ale nová matka dítě nepřijala. Proto byl nucen opustit domov a hledat obživu na ulici. Má 3 bratry a 4 sestry.

Aboubacar Kouyaté

Označení v databázi: 30884
Adoptován
Chlapec, 21 let, Guinea
Rodina je chudá, neschopná zajistit dítěti vzdělání.

Genevieve Lamah

Označení v databázi: 30887
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Divka chodila do skoly velmi nepravidelně. Rodice nejsou schopni zajistit dostatecnou stravu. Ma dva bratry a jednu sestru. Díky adopci chodí od roku 2005 do školy pravidelně a v letos (2016) studuje posledním rokem na střední škole.

Naweli Esther Kpoulomou

Označení v databázi: 30893
Adoptována
Dívka, 19 let, Guinea
Naweli žije s rodinou příbuzných v hlavním guinejském městě Conakry.

Sidy Mamadou Barry

Označení v databázi: 30902
Adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Rodina nemá žádné peníze, není schopná zajistit dítěti vzdělání, nachází se ve velmi těžké situaci.

Alpha Boubacar Barry

Označení v databázi: 30909
Adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Rodina je chudá, neschopná zajistit dítěti vzdělání.

Edith Sylla

Označení v databázi: 30914
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Dítě žije v extrémně chudé rodině. Má dvě sestry. Dívka již byla jednou adoptována, nyní pro ni hledáme nového adoptivního rodiče.