adopce Pošli špunta do školy
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Centrum Dialog, www.centrumdialog.cz
Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2
Tel: +420 608 917 760
Centrum Dialog, o.p.s je zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze v oddílu O, vložce č. 1328 (dříve registrováno ministerstvem vnitra dne 10.2.1998 pod číslem II/s-OVS/1-35030/98-R).
IČ: 67984339, KB - Praha 5, č.ú. 51-168 765 02 57/ 0100
Skip Navigation Links
 
  Zadejte e-mail, na který chcete poslat nové heslo
 
 
                   E-mail: