Centrum Dialog

... adopce afrických dětí

Djouma Baîlo Barry (Guinea, 8 let)

Tento projekt se zaměřuje na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby. Jeho cílem je zajištění vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou.

K adopci: 581 dětí     Adoptováno: 1 266 dětí

... dialog na facebooku

Přispějte finančně