Centrum Dialog

... adopce afrických dětí

Ibrahima Bah (Guinea, 12 let)

Tento projekt se zaměřuje na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby. Jeho cílem je zajištění vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou.

K adopci: 529 dětí     Adoptováno: 1 330 dětí

... dialog na facebooku

Přispějte finančně