Centrum Dialog

... adopce afrických dětí

Zurah Ibrahim Atei (Kenya, 17 let)

Tento projekt se zaměřuje na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby. Jeho cílem je zajištění vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou.

K adopci: 570 dětí     Adoptováno: 1 329 dětí

... dialog na facebooku

Přispějte finančně

 
E_CORE_WARNING Error in file Unknown at line 0: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\PHP\5.3\ext\php_imagick.dll' - The specified module could not be found.