Centrum Dialog

... kalendář akcí

... adopce afrických dětí

Briton Owino Otieno (Kenya, 5 let)

Tento projekt se zaměřuje na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby. Jeho cílem je zajištění vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou.

K adopci: 489 dětí     Adoptováno: 1 314 dětí

... dialog na facebooku

Přispějte finančně