Centrum Dialog

... kalendář akcí

... adopce afrických dětí

Saida Nasser (Kenya, 16 let)

Tento projekt se zaměřuje na pomoc dětem, které žijí v podmínkách úplné chudoby. Jeho cílem je zajištění vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou.

K adopci: 476 dětí     Adoptováno: 1 349 dětí

... dialog na facebooku

Přispějte finančně