adopce Pošli špunta do školy
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Centrum Dialog, www.centrumdialog.cz
Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2
Tel: +420 608 917 760
Centrum Dialog, o.p.s je zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze v oddílu O, vložce č. 1328 (dříve registrováno ministerstvem vnitra dne 10.2.1998 pod číslem II/s-OVS/1-35030/98-R).
IČ: 67984339, KB - Praha 5, č.ú. 51-168 765 02 57/ 0100
Skip Navigation Links
 
       

Máte-li již adoptované dítko, přihlaste se:
 
 
Zapomněli jste heslo?
           
Chcete-li adoptovat vaše první dítko, vyplňte následující údaje:


      Oslovení:  
Jméno: *
Příjmení: *
Titul před jménem:
Titul za jménem:
Heslo: *
Heslo znovu:

Adresa (ulice a č.p.): *
Město:
PSČ:   *
Země:  *

Telefon pevná linka:  
Mobil: *  
Email: *  

Rok narození:  
Zaměstnání:
Odkud nás znáte:
Poznámka: