Centrum Dialog
Naše projekty

Škola Rosebella Preparatory Centre

Umístění: Nairobi, Dandora, Kenya
Popis projektu: Rosebella preparatory centre je středisko pro děti z nejchudších vrstev Nairobi. Středisko vzniklo jako centrum pro chudé děti a sirotky. U zrodu projektu Rosebella preparatory centre stála paní Rosebella Wambui, učitelka s více než 30 lety zkušeností s výukou na keňských státních školách. V roce 2001 začala budovat školu v okrajové čtvrti Nairobi, jménem Dandora. Přestože škola vznikla jako středisko pro děti, dnes se v ní učí i dospělí a kromě klasické výuky zde probíhají například i osvětové programy zaměřené na tématiku HIV/AIDS. Škola se od svého vzniku každý rok rozšiřovala tak, jak děti postupovaly z jednoho ročníku do dalšího. Rozvoj byl financován samotnými členy projektu, bankovními půjčkami, ale také s podporou přátel z České republiky. Dokonce i samotní studenti školy pomohli s jejím rozvojem, prodejem ve škole vyráběných předmětů a jídla (džusy, čokoláda, jogurty, šperky, sošky). Do školy chodí také několik dětí z projektu Adopce afrických dětí na dálku.
V lednu 2011 Rosebella otevřela ve škole jednu Montessori třídu pro nejmladší děti.
Dnes se ve škole učí více než 500 dětí, převážně z chudých rodin a mnohdy částečných či úplných sirotků. Stará se o ně celkem 16 zaměstnanců.
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog, o.s.

Fotogalerie