Centrum Dialog
Naše projekty

Joy Kids Humanist School

Umístění: Miwani, Kenya
Popis projektu: Miwani leží asi 30 km východně od města Kisumu, v Keni. Při příjezdu do Miwani nás uvítá výhled na pohoří Nandi na západě a rozlehlá pole ve východní části předměstí, kde se v minulosti začala pěstovala cukrová třtina. V místě, kde začínáme klesat na území předměstí, spatříme komplex Miwani Sugar Idustry na severovýchodě a rozsáhlou oblast obytných budov, které jsou rozesety mezi plantážemi cukrové třtiny.

Miwani získalo své jméno podle hlavní ekonomické aktivity oblasti, kterou je již od roku 1920 pěstování cukrové třtiny. Miwa znamená ve svahilštině cukrová třtina a slovo Miwani označuje místo, kde se cukrová třtina pěstuje. Lidé z celé Keni sem přicházeli za prací, kterou jim poskytoval průmysl na pěstování a zpracování cukrové třtiny, výroba cukru a dalších cukrových produktů. Miwani se díky cukrovému průmyslu stalo kosmopolitní oblastí, kde dodnes sídlí většina keňských kmenů.

Početná komunita příchozích kmenů zde zůstala i po prvním a druhém kolapsu cukrového průmyslu v roce 1989 a 1992 i přes obtíže spojené se ztrátou hlavního zdroje příjmů oblasti.

Úpadek cukrového průmyslu způsobil velké ekonomické problémy, snížila se úroveň zdravotní péče a vzdělání a klesl i vliv oblasti na politické rozhodování. Zásadně se snížila školní docházka a výrazně stouplo procento nakažených HIV/AIDS v populaci. Cukrový průmysl byl po dlouhou dobu pilířem zdejší ekonomiky a jeho kolaps způsobil, že obyvatelé této oblasti si nejsou schopni zajistit obživu zemědělskou aktivitou a jsou závislí na podřadné námezdní práci, která však neposkytuje dostatek prostředků na vedení domácnosti a výživu dětí. Mnohé děti nedostávají pravidelnou stravu a přestávají chodit do školy, protože rodina nemá na základní školní potřeby, jako jsou uniformy, knihy a školné.

Projekt školy podporuje sirotky, ohrožené děti a děti z chudých rodin. Ve škole je mnoho dětí podporováno v rámci projektu Adopce a tím získávají prostředky na platbu školného, nákup školních uniforem, školních pomůcek a učebních materiálů.

Děti, které chodí do školy, dostávají v rámci programu zajištění zdravé výživy každý den v deset hodin krupicovou kaši a poté i oběd. Chudé domácnosti a domácnosti, v nichž žijí sirotci a ohrožené děti, dostávají také v rámci programu čtvrtletní finanční příspěvek v hotovosti na udržení alespoň základní životní úrovně domácnosti. Program zajišťuje i některé mimoškolní aktivity nad rámec výuky a podporuje sportovní aktivity. Pro děti ve škole jsou pořádány přednášky zaměřené na dětská práva, prevenci HIV/AIDS a sexuální násilí.

Po několika letech působení projektu v komunitě jsou vidět první výsledky práce. Výrazně se zvýšila gramotnost v Miwani. Nejen díky škole pro děti, ale také díky kurzům pro dospělé. Díky projektu adopce se snížil počet dětí, které odchází ze školy (kvůli nutnosti začít pracovat). Zvýšila se úroveň výživy dětí ve škole, i jejich zdravotní stav. Zlepšily se mezikulturní vztahy v komunitě a snížil se počet konfliktních situací. Mladí lidé se více účastní pozitivních a smysluplných aktivit, jako je farmaření a sportovní akce.

Protože velmi stoupá počet rodin, které do školy chodí s žádostí o přijetí jejich dětí, chtěli bychom zvýšit kapacitu školy o dalších minimálně 300 dětí. To bude vyžadovat také rozšíření školy o několik dalších učeben. Také bychom chtěli zařadit počítačovou výuku do programu školy, pro děti i dospělé, protože bez počítačové gramotnosti bohužel nenajdou uplatnění lidé ani v Keni.
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog, o.s.

Fotogalerie