Centrum Dialog
Naše projekty

Fotbalový tým v Miwani

Umístění: Miwani, Kenya
Popis projektu: Mladí lidé z Miwani se rozhodli dělat osvětu zajímavější cestou, než seminářemi, které jsou pro mnoho lidí nudné a často nesrozumitelné. O viru HIV - AIDS, o ženské obřízce, o lidských právech a mnoha dalších věcech se rozhodli informovat během fotbalových zápasů. Za tímto účelem vznikl i Humanistický fotbalový tým, který hraje utkání s okolními vesnicemi.
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog, o.s.