Centrum Dialog
Naše projekty

Peace Kids Humanist Academy

Umístění: PapOnditi, Kenya
Popis projektu: Ve vesnici Paponditi, která se nachází v okolí Viktoriina jezera, byl vždycky problém se vzděláváním dětí. Škol tu byl vždy nedostatek, o kvalitě ani nemluvě.

Oblast Paponditi je velmi postižená virem HIV/AIDS, který zasáhl velkou část střední generace. Ve vesnici proto chybí pracovní síla a zůstávají převážně starší lidé a děti. Dobrovolníci z této oblasti se rozhodli postavit školku pro děti, kterou jsme společně postupně rozšiřovali. Po několika letech je zde dnes základní škola, jejíž studenti dosáhli v roce 2012 nejlepších výsledků v regionu a dostávají se na nejlepší střední školy v Keni.

U školy vznikla díky podpoře z ČR také ubytovna pro starší dívky, které neměly kde bydlet. Tyto dívky by bohužel byly nuceny opustit vesnici a hledat své štěstí jidne, velmi často na ulicích Kisumu, nejbližšího velkého města.

V roce 2013 byla do školy zavedena voda. Tento zdroj pitné vody samozřejmě pomáhá nejen škole, ale celé komunitě.
Do budoucna bychom tu rádi otevřeli střední školu a sirotčinec.
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog, o.s.

Fotogalerie