Centrum Dialog
Naše projekty

Zemědělský projekt v PapOnditi

Umístění: PapOnditi, Kenya
Popis projektu: Humanisté v Paponditi dělají projekty na pomoc dětem. Jedním z hlavních projektů se stala školka pro chudé děti z okolí. Na její provoz a výstavbu ale potřebují alespoň minimální finance. A proto začali dělat i zemědělské projekty, v rámci kterých pěstují ovoce a zeleninu. Výtěžek z těchto projektů jim zajišťuje alespoň minimální příjem na výstavbu nových tříd a plat učitelek.
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog, o.s.

Fotogalerie