Centrum Dialog
Naše projekty

Benefiční akce

Umístění: Česko
Popis projektu: Benefiční akce většinou bývají velmi příjemnou možností, jak informovat veřejnost o rozvojové problematice, dát jim možnost aktivně pomoci a zároveň se příjemně pobavit. Mezi těmito akcemi můžeme zmínit již tradiční Ples Afrika (a jeho nástupce Party Afrika), koncerty, party, sportovní turnaje či večeře s promítáním.
Většina těchto večerů bývá provázena výstavou, prezentačním stánkem, prodejem afrických předmětů a možností se zapojit do budoucna.
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog, o.s.

 
E_CORE_WARNING Error in file Unknown at line 0: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'D:\PHP\5.3\ext\php_imagick.dll' - The specified module could not be found.