Centrum Dialog
Naše projekty

Kibera Utu Montessori School

Umístění: Nairobi, Kibera, Kenya
Popis projektu: Škola se nachází v největším africkém slumu, v Kibeře. Vznikla z iniciativy mladých lidí z okolí, kteří se snažili posílat do školy několik sirotků z okolí tím, že sbírali v okolí odpadky. Po nějakém čase se rozhodli, že by chtěli zkusit založit školku pro děti, které si školné v jiných školách v Kibeře nemohou dovolit.

Pozemek na školku (a později školu) mají půjčený od města. Na první stavbu vydělali právě zmíněným sběrem odkadků a tím, že z těchto odpadků společně s dalšími lidmi z komunity vyráběli oblečení, tašky a šperky. Svým nadšením a velmi specifickým přístupem k dětem si škola získala oblibu u všech dětí z okolí.

Protože většina rodičů nemá na to, aby mohla svým dětem školné platit, škola část svých nákladů řeší provozováním fitness centra pro širokou veřejnost. Tato iniciativa je velmi zajímavá, nejen svým jedinečným pojetím, jak vydělat na obědy pro děti ve škole a na část platů učitelů, ale také tím, že dává možnost mnoha mladým lidem z okolí se scházet a dělat něco dobrého pro sebe. Do centra může přijít opravdu každý. Za malý poplatek zde může cvičit na strojích, které se místním podařilo získat od různých posiloven či tělovýchovných středisek.

Do budoucna se škola bude rozšiřovat o další třídy (v tuto chvíli fungují jesle, školka a první dvě třídy základky). Snem místní skupinky dobrovolníků, kteří školu provozují, je přestěhovat se do vlastní budovy, nebo na vlastní pozemek. To je v Kibeře ale velmi těžké, protože přestože jde o pozemky ve slumu, jde o lokalitu téměř v centru hlavního města, kde jsou ceny extrémně vysoké.
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog, o.s.

Fotogalerie