Centrum Dialog
Naše projekty

Sirotčinec Peace Kids Children Centre

Situace je naléhavá
Umístění: Kisumu, PapOnditi, Kenya
Popis projektu: V současné chvíli je v Keni 2,6 milionu sirotků. Většina těchto dětí, které zůstanou bez pomoci, opustí školu, začnou pracovat nebo dokonce skončí na ulicích místních měst, kde se snaží jednoduše přežít všemi možnými způsoby.

Prarodiče a širší rodina se zdráhají převzít péči o tyto sirotky – důvodem je skutečnost, že by se o ně nebyli schopni dostatečně postarat, často z důvodu žalostné chudoby. Pokud se i přes velmi tíživou situaci přesto rozhodnou vzít děti pod svou střechu, často jim (a ani sobě) nedokáží zajistit naplnění základních potřeb a děti jsou nuceny převzít roli svých zesnulých rodičů a starat se o své prarodiče. V některých rodinách leží hlavní zodpovědnost na osiřelých dětech mezi 8 a 14 lety.

Právě proto jsme se rozhodli zřídit dětský domov, ve kterém by bylo o děti postaráno a bylo by jim umožněno žít důstojný život, s vyhlídkami na lepší budoucnost.

Peace Kids children center má za cíl pomoci v dané oblasti nejméně 140 dětem, které osiřely následkem nakažení virem HIV/AIDS. Děti budou vybírány podle toho, jak moc naléhavá jejich situace je. Potřebovali bychom postavit dvě ubytovny, každá z nich by měla mít kapacitu přibližně 100 lůžek k ubytování chlapců a dívek. Tyto dvě ubytovny budou vybaveny postelemi, toaletami, koupelnami, bude v nich zavedena elektřina, tekoucí voda a kanalizace. Samozřejmě nebude chybět kuchyně a správní budova.

Cílem centra bude poskytnout dětem bezpečné prostředí a celkovou podporu, v podobě jídla, přístřeší, šatů a rodičovského vedení, lásky, zdravotní péče, rekreačních zařízení a kvalitního vzdělání.
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog, o.s.

Fotogalerie