Centrum Dialog
Naše projekty

Vzdělávací workshop pro učitele

Situace je naléhavá
Umístění: Nairobi, Kibera, Kenya
Popis projektu: V létě 2015 organizujeme v Keni dvoutýdenní intenzivní kurz pro učitele dětí ve věku 3-6 let. Seminář je určený pro 30-40 učitelů z chudinských čtvrtí Nairobi, převážně slumu Kibera. Seminář organizujeme na základě poptávky samotných škol, se kterými spolupracujeme již mnoho let, neboť ve slumových částech Nairobi učitelé často nemají možnost dalšího vzdělávání se a mnohokrát ve školách pracují lidé bez pedagogického vzdělání. Kurz je určen vždy pro 1-2 učitele z jedné školy, kteří na sobě chtějí velmi intenzivně pracovat a následně předávat informace dalším.
Pokud byste chtěl někdo přispět finančně, či darováním pomůcek (pastelky, modelína, výtvarné potřeby (ne papíry - jsou těžké), vzdělávací hry...), určitě můžete!
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog, o.s.