Centrum Dialog
Naše projekty

Kurzy pro dobrovolníky

Umístění: Praha, Česko
Popis projektu: Většina našich aktivit se opírá o dobrovolníky. Věříme, že zapálený dobrovolník s upřímným zájmem o svou práci a snahou porozumět situaci zvládne bez financí mnohem víc než placený zaměstnanec, který má k dispozici zajímavý rozpočet, ale chybí mu aktivní přístup a motivace problém trvale vyřešit.
Proto také hlavním cílem těchto kurzů je dát lidem možnost poznat, jak fungují naše projekty a jak je možné se do těchto projektů aktivně zapojit. Zároveň se na kurzech ale snažíme, aby účastníci dostali co nejužitečnější informace pro práci dobrovolníků z oblasti globální rozvojové výchovy a rozvojové spolupráce s Afrikou.
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog, o.s.