Centrum Dialog
Naše projekty

Přednášky ve školách – „Afrika trochu jinak“

Umístění: Česko
Popis projektu: Smyslem projektu - Afrika trochu jinak - je seznámit české děti a mládež s Afrikou a situací, ve které žije velké množství dětí subsaharské Afriky, a s projekty Kampaně lidské podpory. Významným cílem je také prevence rasismu, diskriminace a xenofobie v ČR.
Součástí prezentace je promítání zajímavých dokumentů z Afriky, výstava fotografií, prodejní výstava afrických rukodělných výrobků a především vyprávění našich koordinátorů, kteří pravidelně do Afriky cestují a organizují projekty v chudinských čtvrtích a na venkově. Během besed je bohatý prostor pro diskusi a otázky. Prezentaci pro malé děti lze oživit hrami s tématikou Afriky. Na středních a vysokých školách je jedním z cílů prezentací najít nové dobrovolníky, mladé lidi, kteří by měli chuť se do organizování projektů Kampaně lidské podpory zapojit aktivně.
Vzhledem k tomu, že možnosti a nároky škol jsou různé, jsme připravení flexibilně se přizpůsobit požadavkům škol, jak v rozsahu, tak zaměření témat, či věkové skupině žáků. Programy mohou být i specifičtěji zaměřeny, např. zdravotnické školy, problematiku HIV/AIDS, výlet do historie (kolonizace, dekolonizace a současnost), diskriminace žen, bohatství a chudoba Afriky apod.
Kontakt: Lucie Tamášová, lu@centrumdialog.cz, tel. 605 246 227, Centrum Dialog, o.s.