Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 1 | celkem 130 dětí
Dítě ID 601948 nebylo nenalezeno.

Marcel Sonomy

Označení v databázi: 30972
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 16 let, Guinea
Rodina dítěte je velmi chudá. Chlapec byl adoptován, ale podpora skončila v sprnu 2019. Od září 2019 Marcel nastoupí do 10. ročníku (poslední ročník ZŠ). Hledáme nového adoptivního rodiče, díky kterému bude moct Marcel pokračovat ve studiu.

Mohamed Baba Camara

Označení v databázi: 60782
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 14 let, Guinea
Rodina se nachází v obtížné situaci. Rodiče Mohameda opustili. O chlapce se starala babička, ta však zemřela. Nyní žije se svou tetou. Chlapec byl už jednou adoptovaný, ale podpora skončila v létě 2019. Hledáme nového adoptivního rodiče, který chlapci umožní ve studiu pokračovat.

Luqman Juma

Označení v databázi: 602124
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 12 let, Kenya
Početná rodina (rodiče, 6 dětí a 2 vnoučata) bydlí v malém domku ve slumu. Otec na jehož výdělku je zavislá celá rodina je nyní nezaměstnaný. Luqman byl již krátce adoptován a hledáme pro něho další podporu, aby mohl pokračovat v docházce na základní školu.

Mariama Camara

Označení v databázi: 602312
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 12 let, Guinea
Dívka pochází z velmi chudé rolnické rodiny. Matka je v domcnosti. Příjmy rodiny nestačí na to, aby Mariama mohla pravidelně chodit do školy.

Ibrahim Camara

Označení v databázi: 602379
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 11 let, Guinea
Otec dítěte aktuálně nepracuje a rodina tak nemá dostatčný příjem, aby dítko mohlo chodit do školy. Dítě má dvě sestry a tři bratry.

Francis Gathii Nyagah

Označení v databázi: 10465
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 11 let, Kenya
Francis pochází z velice chudé rodiny. Rodina je šestičlená. Matka je v domácnosti a vydělává si jako pouliční prodavačka. Otec prodává staré oblečení ve městě. Francis rád recituje básničky a tancuje - vypadá jako velmi nadějný student. Díky adoptivnímu rodiči může chlapec chodit do školy a vzdělávat se, ale podpora trvá pouze do léta 2019. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by chlapci pomohl pokračovat ve studiu.

Alseny Bérété

Označení v databázi: 602353
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 10 let, Guinea
Dítě žije se svými rodiči, kteří jsou aktuálně bez zaměstnání a proto nemají dostatek financí na to, aby dítě mohlo chodit pravidelně do školy. Chlapec má 3 bratry a 1 sestru.

Alhassane Camara

Označení v databázi: 602354
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Rodiče dítěte jsou aktuálně bez zaměstnání. Ve stravování jsou závislí na svých sousedech. Rodina žije v extrémní chudobě. Chlapec má jednoho bratra a dvě sestry. Hledáme adoptivního rodiče, který chlapci umožní studovat.

Mohamed Touré

Označení v databázi: 602313
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Mohamed žije se svými rodiči, kteří nemají dostatek finančních prostředků na vzdělání ani na obživu. Celá rodina žije v jedné místnosti. Mohamedovi hledáme adoptivního rodiče, který by ho podpořil.

Abdoula Fofana

Označení v databázi: 602319
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Abdoula pochází z chudé rodiny. Jeho rodiče nemají pravidelné zaměstnání. Rodina žije ze dne na den. Chlapec nemůže chodit do školy. Hledáme adoptivního rodiče, který umožní chlapci studovat.

Mohamed Soumah

Označení v databázi: 602322
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Rodiče Mohameda jsou velice chudí a ještě sami chodí do školy. Nemohou si dovolit uhradit školní výdaje pro chlapce. Hledáme adoptivního rodiče, který chlapci umožní chodit do školy.

Mamadou Lamine Bah

Označení v databázi: 602358
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 9 let, Guinea
Dítě žije se svou tetou, rodiče nemají dostatek finančních prostředků na podporu chlapce. Teta ovšem nemá dostatek financí, pro to, aby dítě mohlo chodit do školy.

Ibrahima Camara

Označení v databázi: 602362
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Situace rodiny je kritická. nemůže si dovolit financovat vzdělání chlapce. Dítě jí u sousedů. Pro dítě chledáme adoptivního rodiče, díky kterému by mohl chodit do školy.

Soriba Keita

Označení v databázi: 60581
Není adoptován
Chlapec, 26 let, Guinea
Dítě pochází z početné rodiny, má 7 sourozenců. Otec zemřel. Děti žijí s druhou manželkou jejich otce, která nemá finanční prostředky pro zajištění základních potřeb dětí (bratr 60580 Nabi Keita). Naštěstí si chlapce našli adoptivní rodiče, kteří ho podporovali od roku 2005 do ledna 2017. Soriba byl státem odeslán na školu, kde si dělal elektrikářskou profesní kvalifikaci. Chtěl ale změnit obor a se svým strýcem zajistil přeložení na univerzitu v Kindia, kde v roce 2018 studuje práva. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by Soribu podpořil na jeho cestě za vzděláním.

Karimatou Diallo

Označení v databázi: 60480
Není adoptována
Dívka, 25 let, Guinea
Dívka pochází z početné a chudé rodiny, která se nachází v těžké situaci. Otec Karimatou je v důchodu a již není schopný užívit rodinu, matka je v domácnosti. Karimatou má dalších 6 sourozenců. Rodině chybí finanční prostředky na uspokojení základních potřeb děti. (sestra Tahiratou Diallo - 60496). Karimatou po maturitě studuje profesní školu. Dřívější podpora adoptivních rodičů skončila v roce 2017. Nyní na podzim 2018 Karimatou zbývají 2 roky na dokončení studia. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by jí pomohl dokončit vzdělání.

Aboubacar Camara

Označení v databázi: 30236
Není adoptován
Chlapec, 25 let, Guinea
Aboubacarova matka zemřela a tak ho vychovává babička, která je už však stará a není schopna mu poskytnout to, co potřebuje. Díky adoptivnímu rodiči může chodit chlapec do školy a v roce 2018 končí střední školu. Aboubacar byl dříve adoptován, podpora ale v květnu 2018 skončila. Jeho snem je stát se architektem, ale aby mohl studovat potřebuje podporu adoptivních rodičů, které pro něj nyní hledáme.

Amie Camara

Označení v databázi: 30262
Není adoptována
Dívka, 24 let, Guinea
Amie bydlí se svými sourozenci a rodiči v jedné místnosti,celkem je v rodině 8 lidí, její sourozenci č. 30261 a 30264.Otec má učitelský plat 80000 franků, což sotva pokryje náklady rodiny, žijí v chudobě. Díky podpoře adoptivní rodiny mohla Amie chodit pravidelně do školy. Hledáme pro ní další podporu, aby mohla dokončit střední školu.

Josephine Koumba Kamano

Označení v databázi: 30805
Není adoptována
Dívka, 24 let, Guinea
Otec Josephine zemřel a matka nemá dostatek finančních prostředků pro zajištění všech potřeb dítěte, nemůže platit školné. Rodina bydlí ve velmi chudé čtvrti. Má 3 bratry a 2 sestry. V roce 2018 studuje na univerzitě - třetí ročník, obor právo. Dívka byla adoptována, ale podpora skončila v květnu 2019. Dívce zbývá posledních pár let na dokončení univerzity. Hledáme nového podporovatele, který by jí v tom pomohl.

Mariama (Marie) Yansane

Označení v databázi: 30232
Není adoptována
Dívka, 24 let, Guinea
Otec je bez práce, celkem má 12 dětí, Yansane bydlí s pěti dalšími lidmi v jednom pokoji, nemají pravidelnou stravu, její nevlastní bratr má číslo 30238, potřebovali by chodit do školy.

Jackline Akoth Ngeso

Označení v databázi: 602035
Není adoptována
Dívka, 23 let, Kenya
Jacklinin otec je velmi vážně nemocný a je připoután na lůžko. Její matka nezvládá sama rodinu uživit. Jackline by proto nutně potřebovala pomoc, která by jí umožnila chodit do školy.

Mamadou Mouminy Diallo

Označení v databázi: 601166
Není adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Rodina se nachází v obtížné situaci. Chlapec byl již úspěšně dlouhodobě adoptován a v roce 2018 chodí do poslední třídy základní školy. Má dva sourozence. v nedávné době byla jeho podpora bohužel ukončena, proto hledáme rodiče, který by mu pomohl se studiem střední školy.

Gordon Odhiambo Manyalla Apiyo

Označení v databázi: 601916
Není adoptován
Chlapec, 21 let, Kenya
Otec Gordona zemřel když mu byli čtyři roky a nyní žije se svojí ovdovělou matkou a čtyřmi sourozenci. Finanční prostředky matky jsou velmi skromné a nemůže si dovolit poslat Gordona do školy. Gordon chodí do školy a už byl adoptovaný, ale podpora skončila v červenci 2018. Hledáme nového rodiče, který by chlapce podpořil ve vzdělání a nemusel přerušit školní docházku.

Mariama Conte

Označení v databázi: 30693
Není adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Rodina nemá dostatek prostředků na to, aby mohla děti posílat pravidelně do školy, často jí jen jednou denně. Otec už několik let nemá stálejší práci, maminka prodává na trhu ovoce. Mariama má pět sourozenců.

Mariama už byla adoptovaná. Chodí do 9. třídy. Hledáme jí ového adoptivního rodiče.

Makhissa Soumah

Označení v databázi: 30260
Není adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Makhissa bydlí s rodinou v jedné místnosti, kde plati 14000 franku, otec je stážista. Mají problémy s jídlem a placením školní docházky. Makhisse chybí pouhý rok k dokončení střední školy, ale její podpora v srpnu 2018 skončila. Hledáme adoptivního rodiče, který jí umožní dokončit středoškolské studium a příp. pokračovat dále.

Alhassane Camara

Označení v databázi: 60598
Není adoptován
Chlapec, 21 let, Guinea
Dítě pochází z chudé rodiny. Má jednoho sourozence. Otec Alhassana v roce 2005 zemřel a matka nemá finanční prostředky pro zajištění jeho vzdělání a zakladních potřeb. (sestra 60597 Oumou Camara). Matam už byl adoptovaný, ale podpora skončila v květnu 2018. Hledáme adoptivní rodiče, kteří chlapci umožní dostudovat.