Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 1 | celkem 128 dětí

Chieck Alfred Diawara

Označení v databázi: 30562
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 17 let, Guinea
Chieck byl již jednou adoptován, nyní pro něj hledáme rodiče, který by ho chtěl podporovat v dokončení základní školy a ve studiu na střední škole.

Seydouba Pendessa

Označení v databázi: 30975
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 16 let, Guinea
Dítě žije v jediné místnosti s celou rodinou; má čtyři sourozence. Obživa celé rodiny závisí na příjmech otce dítěte. Rodiče nemají dost prostředků zajistit dítěti vzdělání.

Fatimatou Diallo

Označení v databázi: 601253
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 16 let, Guinea
Dívka žije ve velmi chudé a početné rodině v hlavním městě Conakry. Matka je nezaměstnaná a výdělek otce nestačí na zajištění základních životních potřeb... pravidelnou stravu a školní docházku.

Nick Ochieng

Označení v databázi: 601980
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 16 let, Kenya
Nick pochází z chudé rodiny. Vychovává ho pouze matka, která pracuje v zemědělství. Její příjem však nestačí na to, aby mohla chlapci umožnit vzdělání. Nick má ještě staršího bratra. Chlapec byl adoptován kolektivem základní školy, bohužel v adopci nadále už nemohli pokračovat. Hledáme tak pro něj podporu, aby mohl dokončit střední školu.

Faith Anne Amondi Juma

Označení v databázi: 602026
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 16 let, Kenya
Faith žije se třemi sourozenci a rodiči, kteří si vydělávají prodejem balené vody. Rodina si nemůže dovolit platit Faith školní pomůcky. Dívka nyní chodí do páté třídy základní školy. Čeká na nového adoptivního rodiče, který by ji podpořil v dalším vzdělání.

Jeff Otieno Ouma

Označení v databázi: 602091
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 15 let, Kenya
Chlapec bydlí se svými chudými rodiči, kteří mu nemohou poskytnout vzdělání.

Jeff už byl dříve adoptován. Od tohoto listopadu pro něho hledáme novou podporu, aby mohl pokračovat ve studiu.

Shawn Nyabwari

Označení v databázi: 601823
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 14 let, Kenya
Shawn žije se svou matkou a babičkou. Maminka nemá práci. Snaží se vydělávat příležitostně a tím živit syna i babičku. Bohužel její příjem ale nestačí na zaplacení všeho, co dítě potřebuje. Otec je opustil po narození Shawna.

Mohamed Cherif Souare

Označení v databázi: 601220
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 11 let, Guinea
Mohamed se neplánovaně narodil mladým rodičům, kteří jsou oba studenti a nejsou schopni se o něj postarat. Starost o něj proto přebrala jeho babička (matka otce Mohameda), která sdílí se svou rodinou (manželem a 3 dalšími dětmi) jednu místnost a všechny její děti jsou také zapojeny do projektu adopcce na dálku. Jelikož se jedná o velmi dobře spolupracující a velmi chudou rodinu, rozhodli jsme se Mohameda už v tomto věku zapojit do projektu, abychom tak rodině pomohli s péčí o něj a aby chlapec mohl chodit do školy. Mohamed byl již adoptiván, nyní pro něj hledáme nového rodiče.

Abdoulaye Yero Barry

Označení v databázi: 301146
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 11 let, Guinea
Abdoulaye má další dva sourozence, kteří jsou v projektu. Pochází z početné a velice chudé rodiny. Jeho rodiče nemají dostatečné příjmy na to, aby děti uživitli, a aby jim poskytli kvalitní vzdělání. Chlapec byl již několik adoptovaný, aktuálně mu hledáme dalšího podporovatele, aby mohl pokrčovat ve studiu na základní škole.

Luqman Juma

Označení v databázi: 602124
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 11 let, Kenya
Početná rodina (rodiče, 6 dětí a 2 vnoučata) bydlí v malém domku ve slumu. Otec na jehož výdělku je zavislá celá rodina je nyní nezaměstnaný. Luqman byl již kráce adoptován a hledáme pro něho další podporu, aby mohl pokračovat v docházce na základní školu.

Albert Haba

Označení v databázi: 301161
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Rodina Alberta žije v podnájmu. Tatínek je velice aktivní v místní komunitě a a pomáhá ve vzdělání mnoho dětem z chudých rodin. I jeho rodina ovšem potřebuje podporu. Pro Alberta hledáme adotpivního rodiče, který by mu zajistil pravidelnou docházku do školy. Albert byl již adoptován, ale jeho podpora byla bohužel ukončena. V roce 2017/2018 chodí do třetí třídy.

Alpha Oumar Barry

Označení v databázi: 301148
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 7 let, Guinea
Alpha pochází z velice početné a chudé rodiny. V projektu má další dva sourozence. Rodiče nemají dostatek prostředků, aby velkou rodinu uživili. Děti nemohou chodit do školy. Chlapec byl již adoptovaný a začal chodit na základní školu. Hledáme pro něj další podporu, aby mohl pokračovat.

Fatoumata Cherif Haidara

Označení v databázi: 30546
Není adoptována
Dívka, 23 let, Guinea

Jackline Akoth Ngeso

Označení v databázi: 602035
Není adoptována
Dívka, 22 let, Kenya
Jacklinin otec je velmi vážně nemocný a je připoután na lůžko. Její matka nezvládá sama rodinu uživit. Jackline by proto nutně potřebovala pomoc, která by jí umožnila chodit do školy.

Alia Aboubacar Camara

Označení v databázi: 30657
Není adoptován
Chlapec, 21 let, Guinea
Alia žije společně s rodiči a svými bratry, má 3 sourozence. Otec je řidič, jeho příjmy jsou na obživu rodiny nedostatečné,maminka prodává oděvy.

Agnes Haba

Označení v databázi: 60250
Není adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Rodina nemá finanční prostředky na zajištění základních potřeb, jako jsou: výživa, škola, ošacení a lékařská péče. Žijí na okraji hlavního města Conakry na velmi nízké úrovni. Agnes má jednoho bratra.

Fatoumata Raky Toure

Označení v databázi: 30221
Není adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Fatoumata žije s rodiči a sourozenci v jednom pokoji, nemají co jíst, jí 1x denně. Hlavní problém v rodině je, že děti nechodí do školy. V programu je také bratr Fatoumaty (ID: 30220).

Předchozí adoptivní rodiče Fatoumatě umožnili studovat až do 7. třídy. Hledáme právě někoho, kdo by dívku nadále podporoval a mohla tak dostudovat college a střední školu.

Mariama Conte

Označení v databázi: 30693
Není adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Rodina nemá dostatek prostředků na to, aby mohla děti posílat pravidelně do školy, často jí jen jednou denně. Otec už několik let nemá stálejší práci, maminka prodává na trhu ovoce. Mariama má pět sourozenců.

Mariama už byla adoptovaná. Chodí do 9. třídy. Hledáme jí ového adoptivního rodiče.

Zurah Ibrahim Atei

Označení v databázi: 601853
Není adoptována
Dívka, 20 let, Kenya
Oba rodiče Zurah jsou nezaměstnaní. Maminka je ochrnutá. Aby si vydělali na živobytí, prodávají vodu. Dítko nyní čeká na nového adoptivního rodiče, který by jej podpořil.

Yosuf Mahmud

Označení v databázi: 601855
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Maminka malého Yusafa a jeho tří sourozenců se rozvedla a nyní živí celou rodinu sama. Chlapec už jednou adoptován byl, ale adopci jsme museli náhle ukončit. Hledáme pro Yosufa nového adoptivního rodiče.

Christophine Otieno Owino

Označení v databázi: 602051
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Christophine žije s rodiči, jejichž veškerý příjem pochází z prodeje palivového dříví a uhlí. Bohužel prodejem nevydělávají dost na placení školních potřeb pro syna.

Moussa Condé

Označení v databázi: 30983
Není adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Dítě žije s celou rodinou v jedné malé místnosti. Zajištění rodiny závisí na denních příjmech otce.

Moussa již byl adoptován. Hledáme pro něj adoptivního rodiče, aby mohl školní docházku dokončit.

Mabinty Sylla

Označení v databázi: 30985
Není adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Mabinty žije v jednom domě s celou rodinou, má pět sourozenců. Rodina jí jen jednou denně. Dívka momentálně navštěvuje státní školu, v jedné třídě studuje s osmdesáti žáky.

Mabinty už byla adoptovaná a právě jí hledáme nového adoptivního rodiče. Je v 9. třídě základní školy.

Sharon Okoth Akinyi

Označení v databázi: 10304
Není adoptována
Dívka, 18 let, Kenya
Rodina je velice chudá a zoufalá. Je závislá na malém obchůdku, který nestačí pokrýt náklady ani na vzdělání dítěte.

Nana Camara

Označení v databázi: 60744
Není adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Dívka nemohla začít chodit do školy, protože rodiče neměli dostatek peněz. Otec nepracuje. Nana jí pouze jednou denně. Žije s pěti lidmi v jednom pokoji. Má dvě sestry (60745 - Mabinty).

Nana byla adoptována od r. 2007 do r. 2017. Aktuálně studuje na druhém stupni základní školy.