Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 5 | celkem 145 dětí

Paul Erick Ochieng

Označení v databázi: 602284
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Paul žije se svým poručníkem a matkou v hliněném domku v Nairobi. Matka nemá stálé zaměstnání a jejich finanční situace není příliš příznivá. Aktuálně hledáme někoho, kdo by Paulovi poskytl finanční prostředky na jeho studium.

Bryston Aruda

Označení v databázi: 602117
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Otec Brystona je dělník, matka je služebná. Jejich příjmy nestačí na pokrytí všech potřeb. Bryston má 3 sourozence.

Edy Ouma Ogolla

Označení v databázi: 602170
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Eddy pochází z chudé farmářské rodiny. Má další dva sourozence. Příjmy ze zemědělství rodinu jen velmi těžko uživí. Rodiče nemohou dětem hradit školní náklady.

Faith Achieng

Označení v databázi: 602172
Není adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Fait žije se svou ovdovělou matkou. Má dalších 5 sourozenců. Rodina se proto nachází ve velmi těžké sociální situaci. Matka se děti snaží uživit prací v zemědělství, ale její příjmy nastačí na uhrazení školních výdajů. Dívka by se chtěla stát policistkou, ve škole má moc ráda angličtinu a ráda běhá :)

Hannington Ouma

Označení v databázi: 602175
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Hannington žije se svou babičkou. Ta je již stará a nemá možnost pravidelného výdělku. Chlapec již chodil do základní školy díky adopci, nyní pro něj hledáme podporu, aby mohl pokračovat.

Ibrahima Sory Kourouma

Označení v databázi: 301251
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Guinea
Ibrahima má 11 sourozenců. Otec si nemůže dovolit platit školné všem dětem, proto pro Ibrahima hledáme adoptovního rodiče, který by mu umožnil chodit do školy.

Mathias Kpoulomou

Označení v databázi: 301231
Není adoptován
Chlapec, 12 let, Guinea
Chlapec žije v početné rodině se osmi sourozenci. Rodiče by si přáli, aby děti mohly chodit do školy, v současnosti si ale nemohou dovolit platit jejich školné.

Laurent Souro Kourouma

Označení v databázi: 301303
Není adoptován
Chlapec, 12 let, Guinea
Laurent žije s matkou v oblasti Matoto a moc rád chodí do školy. Rodina ale nemá stálé příjmy a z toho důvodu chlapec do školy nemůže chodit pravidelně. Hledáme proto pro Laurenta adoptivního rodiče, díky němuž by mohla být jeho školní docházka stabilní.

George Odhiambo

Označení v databázi: 602813
Není adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
George má pět sourozenců a celá rodina žije v hliněném domku ve vesnici Kogelo. Od té doby co byl uzavřen cukrovar a otec ztratil práci se rodina nachází ve velké chudobě. Rodiče pracují na vlastní malé farmě, avšak jejich příjmy nejsou tak velké, aby pokryly veškeré základní potřeby rodiny. Zejména finance nepostačují na léky a školní poplatky.

Alfine Otieno

Označení v databázi: 602805
Není adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Alfina žije se svou matkou ve vesnici Kogelo u příbuzných. Matka nebyla v manželství šťastná a proto od manžela odešla. Pro Alfininu matku je obtížné pravidelně platit školní poplatky, a tak Alfine studuje pouze nepravidelně. V současnosti pro Alfinu hledáme adoptivní rodiče, kteří by jí poskytli finanční podporu na pravidelnou školní docházku.

Harun Shaban

Označení v databázi: 602289
Není adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Harun má tři sourozence. O děti se stará pouze matka. Ta pracuje v malém salonu. Její příjmy jsou nízké a proto je Harun často posílán ze školy domů, neboť nejsou zaplaceny školní poplatky. Pro Haruna hledáme někoho, kdo by mu poskytl finance na pravidelnou školní docházku.

Khamis Mohammed

Označení v databázi: 602256
Není adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Khamis žije společně s matkou, otcem a pěti sourozenci v hliněném domku. Matka nepracuje a otec je hlídač. Peníze, které mají k dispozici, nepostačují na pravidelnou školní docházku všech dětí. Aktuálně hledáme někoho, kdo poskytne Khamisovi finanční pomoc na jeho studium.

Kofi Annan Otieno

Označení v databázi: 602136
Není adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Kofi pochází z jedenácti členné zemědělské rodiny. Rodina žije ve velice chudých podmínkách. Jeho matka prodává na trhu hnědé uhlí, aby se rodina uživila. Nemají dost peněz, aby mohli Kofimu zaplatit vzdělání.

Michael Shitanda Andalo

Označení v databázi: 602236
Není adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Rodiče jsou nezaměstnaní a nemohou najít práci. Mají dvě děti a jejich finanční situace je špatná. Michael by rád navštěvoval školu a jednoho dne se stal pilotem.

Galo Bryan

Označení v databázi: 602244
Není adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Gayo a jeho mladší bratr žijí pouze s matkou. Jejich matka si přivydělává praním oblečení. Většinu peněz však dá za nákup jídla, vody a pronájem.

Mabinty Soumah

Označení v databázi: 301261
Není adoptována
Dívka, 11 let, Guinea
Mabinty aktuálně chodí do školy. Finanční situace rodiny je ale nestálá a tak pro dívku hledáme adoptivního rodiče, který by pomohl dívce v dosažení vzdělání.

Kadiatou Bangoura

Označení v databázi: 301262
Není adoptována
Dívka, 11 let, Guinea
Dívka má celkem 9 sourozenců. Rodiče si tak nemohou dovolit platit dětem základní vzdělání. Kadiatou by moc ráda chodila do školy. Hledáme pro ni proto adotpivního rodiče, který by jí podpořil

M´mahawa Camara

Označení v databázi: 301264
Není adoptována
Dívka, 11 let, Guinea
Finanční prostředky rodičů dívky neumožňují nastoupit M´mahawě do školy. Hledáme pro ni adoptivnhé rodiče, který by ji podpořil

Maîmouna Doumbouya

Označení v databázi: 301152
Není adoptován
Chlapec, 11 let, Guinea
Maimouna pochází z velice chudé rodiny. jeho rodiče nemají pravidelné příjmy, aby mohli rodinu uživit. Chlapec by rád chodil do školy stejně jako jeho kamarádi.

Bernard Kpoulomou

Označení v databázi: 301214
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Guinea
Rodiče Bernarda si nemohou dovolit platit chlapci školní docházku. Bernard má dalších osm sourozenců a rodina žije v tíživé finanční situaci. Bernard chodí do školy, ale potřebuje nutně podporu adoptivních rodičů, aby mohl ve studiu pokračovat pravidelně. Ve školním roce 2018/2019 je v 1. třídě.

Babourou Barry

Označení v databázi: 301216
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Guinea
Babourova rodina žije ve velice chudých podmínkách. Chlapec má 12 sourozenců. Rodiče nemají dostatek financí na zaplacení vzdělání pro Baboura.

Alfred Haba

Označení v databázi: 301250
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Guinea
Rodina žije ve velice chudých podmínkách, a ztěžka jsou rodiče schopni zaplatit vzdělání svým pěti dětem. Papus by moc rád začal chodit do školy.

Shadrack Mutonga

Označení v databázi: 10485
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Shadrack a jeho tři sourozenci žijí jenom s maminkou, která si jako pradlena nevydělá dost peněz. Díky podpoře komunity může chlapec nepravidelně chodit školy. Hledáme pro něj adoptivní rodiče, kteří by mu umožnili pravidelnou školní docházku.

Dodie Fayad Bafala

Označení v databázi: 602248
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Dodie má tři sourozence. Matka Dodieho příležitostně pracuje jako pomocná dělnice. Peníze, které si vydělá, utratí za pronájem a jídlo pro sebe a své čtyři děti. Dodie má velký zájem o studium.

Musa Yusuf

Označení v databázi: 602280
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Musa žije se svou matkou a bratrem. Jeho matka má problémy najít práci, a tak je většinou nezaměstnaná. Peníze se snaží zajistit praním cizího oblečení. Často však nevychází z penězi a proto hledáme Musovi někoho, kdo by mu poskytl finanční prostředky na jeho studium.