Centrum Dialog

Albíni pod africkým sluncem

Pokaždé, když se nám v systému objeví nová adopce, máme velikou radost. Jedním z posledních adoptovaných dítek je klučina jménem Mamadou z Guineji. Chodí do 5. třídy základní školy, má 5 sourozenců a jako jediný z rodiny má světlou barvu kůže. Mamadou trpí vzácnou poruchou metabolismu tzv. albinismem, což je genetické onemocnění, které způsobuje nedostatek pigmentu melaninu, který tělo chrání před slunečním zářením a  vyskytuje se v kůži, ve vlasech a v sítnici. Tato porucha se v různé míře objevuje po celém světě a paradoxně je její výskyt v Subsaharské Africe daleko běžnější než v jiných zemích. Kdo by si ale myslel, že ostré africké slunce je pro tyto lidi jediná reálná hrozba, tak se plete.

 

Tradice, víra a málo vzdělaná společnost může mít za následek třeba i to, že se na lidi, trpící albinismem, stále v některých oblastech Afriky pohlíží spíš jako na “bytosti propojující tento a jiné světy”, které mají magické schopnosti. Z tohoto důvodu mnohdy albíni od počátku svého života čelí těm nejextrémnějším formám pronásledování a porušování lidských práv, od celospolečenské diskriminace až po zabíjení, únosy a mrzačení. Pouze v roce 2015 se v 25 afrických zemích odehrálo 448 útoků na albíny a je vysoce pravděpodobné, že tento počet je nižší než skutečné množství útoků.

Celý problém se samozřejmě nejvíce dotýká dětí, které se touto charakteristikou vyznačují. Diskriminace a stigmatizace způsobila, že děti mají někdy omezen přístup k základním službám, jako je zdravotní péče a vzdělání, v důsledku toho se pak mohou celoživotně potýkat s psychosociálními problémy, které do značné míry ovlivňují budoucí pracovní příležitosti a účast na společenském dění v komunitě.

Možná díky stále větší mezinárodní medializaci a zviditelňování tohoto problému se v minulém roce podařilo učinit některé kroky, které by snad do budoucna mohly vést celkově ke zlepšení situace. OSN jmenovala svou první nezávislou expertku na lidská práva osob s albinismem a 13. březen byl vyhlášen jako Mezinárodním dnem osvěty o albinismu. V červnu 2016 proběhlo také první regionální fórum věnované krokům na ochranu osob trpících albinismem v Africe, které stanovilo plán konkrétních, jednoduchých a účinných opatření, kterými se má bojovat proti porušování lidských práv.

Všichni lidé bez rozdílu si zaslouží žít život beze strachu a mít rovný přístup ke zdravotní péči a vzdělání. Právě cílená osvěta ve školách je způsob, jak změnit historicky “zakonzervované pravdy”. Jsme velice rádi, že v Guineji se daří tyto zastaralé pověry bořit čím dál tím víc. Jedním takovým krokem je např. založení vlastní školy naším koordinátorem Josephem, jejíž název Salif Keita nese jméno jednoho z nejznámějších afrických zpěváků, který právě tímto onemocněním trpí. Pevně věříme, že tento skvělý projekt bude zároveň i inspirací pro další generace. 

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy