Centrum Dialog

FAQ - proč jsou naše školy výjimečné

Kromě projektu Pošli špunta do školy se snažíme podporovat také vznik a rozvoj škol, nad kterými drží ochranou ruku naši místní koordinátoři. Přečtěte si na jakých principech fungují a čím se odlišují.

Tato myšlenka stejně jako samotný projekt adopce přišla od nich samotných. Nelíbilo se jim používání biflování, rákosky a také přeplněné třídy, úroveň většiny škol či naopak jejich neexistence v místě, kde bydleli. Proto se rozhodli to změnit. V Keni to bylo tak, že naši koordinátoři s pomocí místních komunit sehnali peníze na stavbu a podle toho, kolik se jim podařilo vybrat, postavili jednu, dvě nebo i tři třídy. A my v Praze jsme vyčkávali, jak se jim bude dařit. Ve chvíli, kdy jsme viděli, že koordinátorovi se daří školu naplňovat žáky, zajišťovat její chod a zároveň vyplácet učitele, jsme vstoupili do stavby my. Za pomoci peněz od českých dárců a firem jsme pomáhali s dostavbou, vybavením a později i rekonstrukcí těchto škol. V Guineji si pak školy velmi často pronajímáme a pomáháme s rekonstrukcí. V současné chvíli jsme takto přispěli k provozu 12 škol. Jejich seznam spolu s popisem je k nalezení zde. 

Co naše školy odlišuje od těch ostatních?

  • V našich školách se snažíme šířit myšlenku nenásilí. Rákoska sice přinutí k poslušnosti, ale děti se poté bojí do školy chodit, vyjadřovat se a učitel ztrácí jejich důvěru. Navíc tato vnější motivace (nebo spíš strach), nepodporuje motivaci vnitřní a lásku k učení, o kterou nám jde především. Snažíme se proto o vytváření bezpečného prostředí. Děti poté chodí do školy s chutí, což zlepšuje nejenom jejich motivaci, ale i prospěch.
  • Jejich vznik vychází z potřeb dané komunity, která se do jejich stavby zapojuje a to jak finančně, tak i dobrovolnickou prací. Některé z našich škol organizují po vyučování kurzy alfabetizace pro dospělé, které pomáhají zvyšovat gramotnost dospělé populace.
  • Díky propojení s projektem Pošli špunta do školy mohou školu navštěvovat i velmi chudé děti, které by si jinak vzdělání nemohly dovolit
  • Naše školy kladou důraz na kvalitu vzdělání. Naši žáci v Keni a Guineji se velmi často umisťují na prvních pozicích při srovnávacích testech a dostávají se na kvalitní střední či vysoké školy.
  • Pro učitele organizujeme doškolovací semináře, které zvyšují jejich kompetence a kvalifikaci. Tyto semináře jsou volně přístupné i učitelům z jiných škol, čímž chceme docílit většího dosahu.

 

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy