Centrum Dialog

Jak a kam, kudy a kdy chodí keňské děti do školy?

Jak podle vás vypadá školní rok v Keni? Myslíte, že děti nastupují do školy v září? Myslíte, že mají prázdniny celé léto stejně jako české děti? A jak to mají vůbec se známkováním? Školní rok v Keni a celý vzdělávací systém funguje úplně jinak, než u nás a v ledasčem může překvapit. Přečtěte si kdy, kam a jak chodí Keňančata do školy.

Keňský školní rok začíná s rokem kalendářním - děti nastupují do školy v lednu, kdy je čeká tříměsíční období prvního trimestru, učí se, sbírají známky a setkávají se ve škole se svými kamarády. V dubnu následují první prázdniny, během kterých se děti z internátních škol vrací zpátky domů a užívají si volna.

Prázdniny jsou dobou, kdy naši keňští koordinátoři a řada dobrovolníků shání dokumenty jako dopisy, fotky a vysvědčení za předcházející školní období. Ty putují k nám do kanceláře a po jejich důkladné kontrole je posíláme adoptivním rodičům. V květnu startuje druhý školní trimestr, po němž v srpnu následují opět měsíční prázdniny a v září děti vcházejí do posledního školního období. Na konci listopadu pak děti v posledních ročnících na základních a středních školách skládají závěrečné zkoušky, které rozhodují o tom, na jaký typ školy se mohou hlásit. A potom hurá, v prosinci je čekají poslední prázdniny, během kterých čerpají síly na nový školní rok.

V Keni funguje podobný systém stupňů jako v českém školství. Do školního systému většina dětí nastoupí již během školky, tedy přibližně ve třech letech. Školka je v Kěni důležitá hlavně proto, aby se děti naučí základy angličtiny. Bez té by měly s nástupem na základní školu problémy, protože většina předmětů na základce se již vyučuje v tomto jazyce. Některé děti ale bohužel do školního systému vstupují až v šesti letech a to rovnou na základní školu, což pro ně často znamená, že již od prvních dní jsou pozadu za svými spolužáky.

Základní škola má celkem 8 ročníků, během kterých mají děti podobné předměty jako na českých školách, nechybí ovšem angličtina se svahilštinou, které jsou v Keni úředními jazyky. Děti se tedy v době základní školy dorozumí třemi jazyky, svým kmenovým a dalšími dvěma. V posledním ročníku základní školy skládají závěrečné zkoušky a podle výsledků mohou nastoupit na různé typy středních škol – národní, krajské, či místní. Střední školy se v Keni dělí podle kvality výuky a přímo úměrné je také výše školného.

Mnoho z našich dětí se každoročně dostává na krajské školy, což je obrovský úspěch a my jsme moc rádi, že máme mezi sebou takové adoptivní rodiče, kteří se i přes výši školného rozhodnou děti podpořit. Několik našich dětí studuje i v národních středních školách, což je téměř zárukou jejich pokračování na univerzitě. Na konci střední školy, která má 4 ročníky, děti skládají závěrečné zkoušky. Řada dětí se hlásí na univerzity a různé studijní programy. Samozřejmě i zde hrají roli výsledky závěrečných zkoušek.

Které rozdíly vás nejvíce překvapily? Chtěli byste mít měsíční prázdniny každé tři měsíce? V příštím článku přiblížíme, jak funguje školní systém ve Guineji a proč je tento školní rok trochu netradiční.

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy