Centrum Dialog

Optimismus pro 21. století

Básník a první senegalský prezident Leopold Sedar Senghor přišel kdysi s krásnou metaforou: „Baobab může mít paže roztažené dokořán, jen když má kořeny pevně zapuštěné v zemi“. Tato myšlenka jasně definuje, že stanovené úkoly a cíle je třeba stavět na pevných základech. Potom je na místě reálný a zdravý optimismus, který dokáže divy.  
Děti ve škole Salif Keita
Děti ve škole Salif Keita

Afrooptimismus 

„Buďme tvůrci zářné budoucnosti afrického kontinentu“, řekli si cca před deseti lety mladí Afričané ze všech oblastí života a profesí a založili komunitu s příznačným názvem Afrooptimismus. Toto diskuzní fórum shromáždilo ve svých řadách celé spektrum pozitivně smýšlejících lidí - od bláznivých idealistů až po realistické optimisty. Cíl byl jasný: centralizovat tvůrčí talenty, které nabízí nová africká generace, a smysluplně je využít. Tato „vzedmutá vlna dobra“ na kontinentu se řídila a řídí třemi hlavními zásadami:

  • Všechny cíle musí být zaměřeny na udržitelné reálné výsledky podle zásady „hluboké kořeny, roztažené paže“ (L. S. Senghor).
  • Pravidlo 53 zemí, 1 kontinent znamená, že navzdory hranicím sdílíme a řešíme podobné výzvy. Je třeba předefinovat jádro naší společné identity na základě mnoha různorodých dědictví (tradiční, arabské, křesťansko-západní). 
  • V rámci projektů se vychází z holistického pohledu na rozvoj. Proto je zapotřebí, aby dílčí práce všech talentů a dovedností vytvářely fungující celek.

Celý koncept Afrooptimismu je bezpochyby skvělý a motivující. Aby se však jednalo o řešení systémové, je třeba udělat k naplnění jeho cílů ještě hodně práce ze strany vlád států, mezinárodních organizací, dárců, občanských a politických uskupení, podnikatelů a ekonomů.

Africké století

V současnosti se jméno pro tvůrčí platformu u mladých Afričanů proměňuje v jejich důvěru v budoucnost. Zpráva letošního průzkumu Africa Youth uvádí, že se u mládeže projevuje silný fenomén „Afrooptimismu“, vyplývající ze smyslu pro individuální odpovědnost a pro podnikání a také z důvěry v africkou identitu. Mladí lidé ze 14 afrických zemí ve věku 18-24 let jsou přesvědčeni, že kontinent směřuje k éře úspěchu, podporovaného technologiemi a podnikáním. V průzkumu je jako Afrooptimista definován člověk, který souhlasí nebo rozhodně souhlasí s tím, že „21. století bude Africké století “. Největší průzkum svého druhu zadala Rodinná Nadace Ichikowitz (FFI). Její předseda Ivor Ichikowitz říká, že potřeboval posílit pozitivní argumentaci proti palbě negativních stereotypů ohledně budoucnosti Afriky. V rozporu s pesimistickými analýzami totiž vnímal na svých cestách u africké mládeže velmi pozitivní vibrace. Proto se rozhodl udělat průzkum, který by mu tuto pozitivní energii potvrdil. A stalo se. Koncept Afrooptimismu se přelil do způsobu myšlení těch nejpovolanějších, tj. nastupujícího afrického mládí. Vzhledem k tomu, že jedním z nejčastějších témat diskuze o vývoji Afriky je využití „demografické dividendy“, jsou závěry průzkumu více než povzbuzující.

Síla optimismu

Z psychologického hlediska je pozitivní pohled na svět mocným a účinným nástrojem, který pomáhá naplnit vize. Důvěra v budoucí úspěch podstatně zlepšuje stav mysli, pomáhá překonat obtíže a umí nastartovat skrytý lidský potenciál. Jak konkrétně optimismus pomáhá a co dokáže v lidech probudit? Za prvé podporuje kreativní myšlení a vede k vytváření nových nápadů, protože budoucnost patří těm, kteří přemýšlejí jinak. Za druhé vytváří tendenci jednat, a proto dokáže proměnit odvážné myšlenky v činy. Za třetí podporuje vytrvalost ve zvoleném postupu, i kdyby cesta k cíli byla sebeobtížnější. Platí, že vzdělaní lidé mají větší kontrolu nad svými životy a mají tendenci být šťastnější, zdravější a optimističtější. Nastupující generace afrických inženýrů, lékařů, právníků tak sebevědomě přebírá do svých rukou odpovědnost za budoucnost kontinentu. Jistě i proto, že jim nechybí zdravý optimismus.

 

 

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy