Centrum Dialog

Pomoci se vzděláním je jako naučit někoho rybařit, dárek na celý život

Přinášíme další část povídání o keňské vesnici Paponditi, kde žije spousta dětí, které jsou zapojeny v našem projektu „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“.

Jak jsme již zmínili dříve, školu v Paponditi postavili zdejší lidé s láskou a vírou v lepší budoucnost celé vesnice. Tvrdě pracovali, aby splnili sny svých dětí a během pár let vybudovali školu, která poskytovala vzdělání prvního i druhého stupně základní školy a byla hned plná dětí. Letos je to poprvé, kdy má škola 16 kandidátů připravených na závěrečné zkoušky. Jejich složením se jim otevře možnost studovat dále na střední škole. Tato zpráva se po vesnici roznesla velmi rychle, všichni byli na zdejší děti moc hrdí a ostatní spolužáky to velmi motivovalo. Děti, které měly ve škole problémy a špatné výsledky, se před očima proměnily ve vzorné studenty, kteří se snaží a usilují o co nejlepší výsledky. Díky píli všech studentů byla zdejší škola vyhlášena nejlepším školním zařízením v okrese a aspiruje i na nejlepší školu v kraji. Výsledky budou vyhlášeny již brzy a bylo by opravdu fantastické, kdyby škola uspěla. Zasloužila by si to celá vesnice, všichni zdejší a především pak děti.

Více než polovina dětí ve škole jsou sirotci, o které se stará někdo z rodiny. Teta, strýc, dědeček, babička či nějací další příbuzní. Velký dík proto patří všem adoptivním rodičům, kteří těmto dětem umožňují studovat. Je to to nejlepší, co mohou děti dostat. Je to jako učit je, jak ulovit rybu a nechat je lovit ryby nezávisle na cizí pomoci po zbytek svého života. Je to způsob, jak dát nezávislost chudým africkým vesnicím. Až jednou tyto děti vyrostou, budou se moci postarat o své rodiče či pěstouny, ale i o své vlastní děti. Díky vzdělání, které dostávají dnes, budou moci jednou vybudovat pokojnou a silnou komunitu, kde si lidé rozumí a vědí, že jedině společným úsilím mohou dosáhnout svých cílů.

Jak s úsměvem říká rodák z Paponditi, koordinátor projektu adopce James: "Každý projekt dává smysl jen tehdy, pokud jsou jeho výsledkem šťastnější lidé a respekt k prostředí, ve kterém žijí, pokud je založen na naději v lepší budoucnost. Pokaždé, když pracuji na takovýchto projektech, je to jako sen o novém světě, který posiluje mou víru v harmonické soužití".

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy