Centrum Dialog

Rozetnout bludný kruh

Pohyb v kruhu je symbolem beznaděje. Známe to z pohádek - hlavní hrdina vyrazí do světa za štěstím, překročí bludný kořen a je ztracen v hlubokém lese. Bez pomoci cestu ven nenajde. S bludným kruhem chudoby je to podobně. Jakmile se narodíte do nemilosrdného životního cyklu - chudá rodina - žádné vzdělání - žádná nebo mizerně placená práce - chudá rodina…, bez pomoci se v něm budete pořád točit. 
Chudoba v Africe
Chudoba v Africe

Recept na malé i velké bolesti

Chudoba (a to nejen) v Africe je velmi komplexní problém a její příčiny je třeba definovat na různých úrovních a s ohledem na kontext, historii, lokalitu a kulturu. Podle šíře pohledu lze rozlišit chudobu na globální, národní či lokální a dále pak na úroveň domácností a jednotlivců. Na všech těchto stupních vznikají bludné kruhy chudoby, které spolu úzce souvisejí, ovlivňují se, navzájem se propojují a dávají vzniknout pomyslné síti příčin a následků. Vzdělání je jedinou cestou k jejich odstranění na všech úrovních.

Globální příčiny chudoby

Na této úrovni hrají velkou roli enormní zadlužení afrických zemí a také různá geopolitická omezení, jako jsou obchodní embarga udělená z politických důvodů  Další často diskutovanou příčinou chudoby je ekonomická globalizace, která prostě nevzala velké části světa do hry a tím je ekonomicky, politicky a kulturně marginalizovala. Díky geografické poloze tak vznikají obrovské rozdíly v životních příležitostech pro stamilióny lidí. Právě proto, že má Afrika velkou populaci (včetně demografické dividendy), mohou vzdělaní Afričané významně posílit roli kontinentu v globálních otázkách, přesměrovat distribuci moci a změnit strukturu vztahů. Vzdělání tak dokáže přesunout Afriku z nespravedlivé vedlejší koleje na hlavní trať světového dění a také pomůže najít cestu k oddlužení.

Lokální úroveň

V jednotlivých afrických zemích se na „národní chudobě“ značně podílejí zkorumpované vlády, neschopné dostatečně investovat do infrastruktury, veřejných služeb, inovací a především do zdraví a vzdělání obyvatel. Tato rozpočtová neschopnost pramení především z toho, že potřebné státní peníze není kde vzít, protože zdanění extrémně chudého obyvatelstva je nepřinese. Přímá úměrnost mezi chudými lidmi a chudým státem je typickou ukázkou toho jak se bludné kruhy protínají a ovlivňují. V podobně nepříznivém vzájemném vztahu je i míra porodnosti a chudoby. Větší populační růst vyvolává hlubší chudobu, hlubší chudoba vyvolává větší populační růst. Zásadní zlepšení dané situace má opět společného jmenovatele - vzdělání. S ním mohou lidé ovlivnit politiku, svoji ekonomickou situaci, financování nových silnic, zdrojů vody a elektrických sítí, inovace i porodnost. V neposlední řadě vzdělání odstraní i kulturní bariéry, předsudky a zvyklosti, které brání uplatnění žen ve společnosti. Polovina produktivní populace tak dosáhne na svoje základní lidská práva. 

Chudoba rodin a jednotlivců

O životní úrovni afrických domácností, rovnající se mnohdy pouhému přežívání, rozhoduje řada faktorů. Rozhodně záleží na velikosti domácnosti, její věkové struktuře a množství členů, závislých na příjmech ostatních. A také na pohlaví hlavy rodiny, protože pokud jde o ženu, budou její příjmy kvůli diskriminaci menší. Další příčinou chudoby je tělesná slabost. Špatné pracovní a hygienické podmínky, materiální nedostatek a hlad člověka oslabují a zvyšují riziko nemocí. Zdravotní péče je drahá a většina z chudých si ji nemůže dovolit platit vůbec nebo ne po dobu nutnou k uzdravení. Ovšem zásadní příčinou setrvávání v existenciální pasti je chybějící a nedosažitelné kvalitní vzdělání, na které nemají nejchudší lidé prostředky. Jen ono dokáže přetrhnout bludný kruh chudoby a udělat z bezmocných lidí sebevědomé jedince, kteří se dovedou úspěšně poprat se všemi jejími příčinami.

Proto již od roku 1998 směřujeme většinu našich aktivit do podpory vzdělávání. Díky projektu adopce na dálku s názvem „Pošli špunta do školy“ mohou na vzdělání dosáhnout i děti z nejchudších rodin. Šanci na lepší život tak dostalo více než 3 500 dětí z Keni a Guineje a spousta dalších na ni čeká. Pošlete Špunta do školy a rozetnete více bludných kruhů chudoby než byste čekali.

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy