Centrum Dialog

Škola Mahátma Gándhi první ve svém regiónu

Humanistická škola "Mahátma Gandhího" potvrdila její vážnost a dobrý výkon umístěním se před největšími školami v oblasti a v listopadu 2012 se umístila se jako první v hodnocení od inspektorů z komunálního vzdělávání (DCE) pro oblast Dixinn v Conakry. Tento úspěch jen posílil nedávno dosažený výsledek, kdy 34 ze 37 studentů postoupilo do 7. ročníku a to včetně 24 s vyznamenáním. Když byla tato zpráva zveřejněna na zasedání ředitelů škol v Amilcar Cabral, mnoho lidí bylo velmi potěšeno a zároveň to byla skvělá motivace pro učitele, kteří byli výsledkem velmi zaujati.

Humanistická škola "Mahátma Gandhího" potvrdila její vážnost a dobrý výkon umístěním se před největšími školami v oblasti a v listopadu 2012 se umístila se jako první v hodnocení od inspektorů z komunálního vzdělávání (DCE) pro oblast Dixinn v Conakry. Tento úspěch jen posílil nedávno dosažený výsledek, kdy 34 ze 37 studentů postoupilo do 7. ročníku a to včetně 24 s vyznamenáním.

Když byla tato zpráva zveřejněna na zasedání ředitelů škol v Amilcar Cabral, mnoho lidí bylo velmi potěšeno a zároveň to byla skvělá motivace pro učitele, kteří byli výsledkem velmi zaujati.

Musíme uznat, že školy, za něž jsme zodpovědní se vyznačují klidem v práci a kvalitním vzděláváním v porovnání s okolními školami. Toto je činí, i přes naše malé prostory, velmi atraktivní.

Proto bych rád využil této příležitosti a poděkoval řediteli školy, panu Cyprien Hába a zároveň také všem 22 učitelům a také studentům, kteří jsou hlavními aktéry tohoto úspěchu. Také bych rád poděkoval všem, kteří podporují naše děti, protože je to jejich podpora, která umožňuje dosažení těchto cílů.

Ale rád bych tímto také zdůraznil, že je před námi ještě mnoho práce. Např. škola není naším majetkem, pouze je pronajata a existuje zde riziko, že naše nájemní smlouva nebude obnovena. Mnoho dětí, které nachází ve škole rovnováhu, se stávají neadoptovanými.

Ale i přes všechny ústrahy, škola Mahátma Gándhího bude i nadále zářit a poskytovat co nejlepší výsledky jak pro naši oblast, tak i pro celou naši zemi.

Nyankoye Florentin Haba
právník ve statní správě Guinejské republiky
a zakladatel školy Mahatma Gandhi

--
L´ECOLE « MAHATMA GANDHI » PREMIERE DANS LA COMMUNE DE DIXINN

Le groupe scolaire Humaniste « Mahatma Gandhi » confirme son sérieux et sa belle performance en en ce classant devant des grandes écoles de sa zone comme la première école par l’équipe des inspecteurs de la Direction communale de l’Education (DCE) de Dixinn pendant ce mois de Novembre 2012. Ce résultat vient une fois de plus conforter la performance réalisée par l’école lors de l’examen de passage en 7ème année avec 34 admis sur 37 candidats dont 24 avec de bonnes mentions.

Quand la nouvelle fut donnée lors d’une réunion des Directeurs d’école à Amilcar Cabral, ce fut la joie dans toute l’école et surtout une grande prime d’encouragement des enseignants car ils sont plus concernés par ce résultat.

Il faut reconnaitre que les écoles dans lesquelles nous sommes responsables se caractérisent par leur sérénité dans le travail et une qualité de l’enseignement bien au dessus des écoles voisines. C ‘est ce qui fait, malgré nos petits espaces, elles bien convoitées.

C’est l’occasion pour moi d’encourager et de remercier le Directeur de l’école, Monsieur Cyprien Haba et l’ensemble des 22 enseignants et aussi des élèves qui sont les principaux acteurs de cette performance. Je remercie également les partenaires qui soutiennent les enfants car c’est leur soutien qui permet également d’atteindre ces objectifs.

Mais il faut noter qu’il reste encore beaucoup à faire car l’école n’est pas notre propriété. Le risque de ne pas renouveler les contrats de location est palpable. Beaucoup d’enfants qui permettent de maintenir l’équilibre de l’école sont aussi abandonnés par ceux qui les soutenaient.

Dans tous les cas le groupe scolaire « Humaniste mahatma Gandhi » continuera de briller et de donner les résultats exemplaires pour la commune et pour tout le pays.

Nyankoye Florentin Haba
Juriste au Ministère de la Pêche
fondateur de l´école Mahatma Gandhi

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy