Centrum Dialog

Voda pro život. Vodovodní potrubí ve vesnici PapOnditi

Náš koordinátor James píše o zajímavém a důležitém projektu – zajištění vody pro keňskou vesnici PapOnditi. Jak složité bylo tento projekt uskutečnit a jakým výzvám přitom místní obyvatelé čelili?

 

 

Často se říká, že voda je životodárná. V keňské vesnici PapOnditi to platí dvojnásob. A proto je tak důležité, že jsme se pustili do ambiciózního projektu přezdívaného „voda pro naše školy“. Cílem bylo vybudovat vodovodní potrubí, které bude sloužit všem našim studentům a hlavně dívkám (často sirotkům), které žijí v ubytovně při naší škole. Uskutečnění tohoto projektu bylo možné jen díky firmě LifeFood, která nám poskytla potřebné finanční prostředky.

Ve vesnici funguje projekt malé vodní elektrárny. Říčka, kterou elektrárna používá, teče na kopci nad vesnicí. Abychom mohli přivést tuto vodu do našich domovů a škol, stačilo tak jen využít gravitační sílu – bylo sice nutné postavit systém potrubí, ale nebylo potřeba investovat do jakýchkoli čerpadel.
Sešel jsem se se zástupci komunity a pomohl jsem přesvědčit obyvatele vesnice o výhodách tohoto projektu a o nutnosti sehnat finanční prostředky k nákupu trubek, kterými by se rozváděla voda do domovů a škol. Jako fyzik jsem rozuměl projektu z vědeckého hlediska a mohl jsem místním lidem snadno vysvětlit, jak je možné zavést vodu do vesnice i bez použití čerpadel. Také jsme začali s obyvateli diskutovat o tom, že by s vodou měli dělat něco více než ji jen pít. Navrhli jsme zavedení malých farem, které je možné vodovodním potrubím snadno zavlažovat. Tak může mít každý u sebe doma alespoň malé políčko se zeleninou pro vlastní potřebu i pro prodej přebytků.

Nakonec se nám tedy podařilo více, než jen dostat vodu k nám do školy – podařilo se vybudovat potrubí, svést vodu do vesnice a zavést ji do více než dvaceti domovů a tří škol ve vesnici PapOnditi. V současné chvíli jsou všichni spokojení. Voda slouží mnoha lidem v celé vesnici a je možné se s nízkými náklady věnovat zemědělství. S rozvodem vody nejsou spojeny žádné náklady, využíváme jen gravitaci – díky tomu je voda pro každého dostupná zdarma a přes 1000 dětí nyní může využívat vodu i ve svých školách. Mnoho žen nemusí trávit čas donášením vody od vzdálené řeky a může pracovat na svých farmách.
Je vidět, že i malý projekt společně s finanční podporou může změnit mnoho životů.

Velmi děkujeme všem, kteří přispěli na správnou věc, protože nyní máme důvod k úsměvu i v obdobích sucha.

 

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy