Centrum Dialog

Kontakt

Centrum Dialog, o.p.s.

Adresa:

V Jámě 1, 110 00 Praha 1

Kontaktní e-mail:

centrum@centrumdialog.cz

IČ: 67984339
DIČ: CZ67984339

Telefon: 608 917 760

Bankovní účet:
51-168 765 02 57/0100 KB Praha 5 - Smíchov
IBAN: CZ47 0100 0000 5116 8765 0257
SWIFT kód banky: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP pro osmimístnou variantu)

Centrum Dialog, o.p.s. je zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městkým soudem v Praze v oddílu O, vložce č. 1328 (dříve

registrováno ministerstvem vnitra dne 10.2.1998 pod číslem II/s-OVS/1-35030/98-R).

 

Kontaktní osoby v České republice

Kontaktní osoby v Africe