Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 4 | celkem 161 dětí

Hellen Achieng

Označení v databázi: 60988
Není adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Rodina má pět děti, které by měli chodit do školy, a situace rodičů není taková, aby byli schopni dětěm platit školné. Dívka již byla adoptovaná, ale podpora byla bohužel ukončena. Hledáme adoptivního rodiče, který dívce umožní ve studiu bezstarostně pokračovat.

Simone Dopavogui

Označení v databázi: 301021
Není adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Simone vyrůstá ve velmi špatných podmínkách, žije se svými rodiči a třemi sourozenci v hlavním guinejském městě.

Beryl Awuor Okute

Označení v databázi: 602044
Není adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Beryl žije s třemi sourozenci a ovdovělou matkou, dívčin otec zemřel před dvěma lety. Matka farmařením nevydělá dost na to, aby mohla dětem platit školní potřeby.

Beryl již byla adoptovaná, chodí do druhého ročníku střední školy. Bez podpory nového adptivního rodiče bude muset školu opustit.

Faith Anne Amondi Juma

Označení v databázi: 602026
Není adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Faith žije se třemi sourozenci a rodiči, kteří si vydělávají prodejem balené vody. Rodina si nemůže dovolit platit Faith školní pomůcky. Dívka nyní chodí do páté třídy základní školy. Čeká na nového adoptivního rodiče, který by ji podpořil v dalším vzdělání.

Elvis Otieno

Označení v databázi: 601941
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
Elvis je v těžké životní situaci, je sirotek. Jeho opatrovník se snaží zajistit pro chlapce jídlo, na ostatní jeho potřeby prostředky nemá. Elvis byl již adoptovaný, hledáme pro něj další podporu, aby mohl dostudovat střední školu.

Japheth Omondi

Označení v databázi: 601958
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
Chlapec žije se svými rodiči a třemi staršími bratry. Rodiče se snaží svou prací na farmě zajistit obživu pro rodinu, na vzdělání dětí ale peníze nezbývají.

Khalil Kadara Abdullahi

Označení v databázi: 601854
Není adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Maminka se o Khalil a její tři sourozence stará sama. Nemá stabilní zaměstnání a vydělává příležitostně pouze jako pradlena, aby zajistila svou rodinu. Khalil nyní čeká na nového adoptivního rodiče, který by ho podpořil v dalším vzdělání.

Mohamed Lamine Conté

Označení v databázi: 601272
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Mohamed pochází z velmi chudé rodiny. V projektu měl Mohamed staršího bratra Moussu. Ten však v srpnu 2011 podlehl střevní chorobě. Dítko již bylo jednou adoptováno, nyní čeká na nového adoptivního rodiče.

Mohamed Diane

Označení v databázi: 60595
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Po valce v Sierre-Leone, rodina se prestehovala do Guinei. Deti bydli se svymi rodici v hrozivych podminkach, nestaci jim financni prostredky pro zajisteni zakladnich potreb. Mohamed ma 6 sourozencu. (sestra 60594 Aissata Diane, sestra 60596 Fatoumata Diane). Již byl adoptován, ale podpora byla bohužel ukončena. Hledáme pro něho další podporu.

Michel Tounkara

Označení v databázi: 60723
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Michel žije se svou matkou, která je bez práce a jen těžko obstarává nejnutnější prostředky. Chlapec žije v jednom pokoji s dalšími 4 lidmi.

Seydouba Pendessa

Označení v databázi: 30975
Není adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Dítě žije v jediné místnosti s celou rodinou; má čtyři sourozence. Obživa celé rodiny závisí na příjmech otce dítěte. Rodiče nemají dost prostředků zajistit dítěti vzdělání.

Rose Lopou Beavogui

Označení v databázi: 60649
Není adoptována
Dívka, 16 let, Guinea
Rose žije v jednom pokoji s 6 lidmi. Otec je nemocný a tak je pro něj obtížné zajistit školné pro dceru. Rodina se stravuje jednou za den. Rose se v roce 2017 narodila holčička. Je to velmi chytrá mladá žena, kterou studium baví, ale vzhledem ke své složité situaci nemůže studovat bez podpory adoptivního rodiče, která skončila v říjnu 2018. Hledáme tedy nového adoptivního rodiče, který dívce pomůže zajistit si díky studiu lepší podmínky pro sebe a svou rodinu. Rose je v roce 2018 v posledním ročníku základní školy.

Aissata Diallo

Označení v databázi: 60675
Není adoptována
Dívka, 16 let, Guinea
Aissata žila v Senegalu se svou matkou, dnes jsou v Guineji, kde se znovu provdala. Před časem ale přišla o stálejší práci a ani její nový manžel nemá trvalejší příjmy. Aissata má jednoho bratra. Do února 2018 měla podporu adoptivních rodičů, ale ta skončila. Nyní hledáme nové adoptivní rodiče, kteří by Aissatě pomohli ve studiu.

Brian Okoth Ochieng'

Označení v databázi: 601014
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Rodina chlapce je velmi chudá. Rodiče pracují na malé farmě, ale jejich nízké příjmy jim nedovolují zajistit pro Briana základní potřeby včetně vzdělání. Hledáme pro Briana adoptivní rodiče, kteří mu to umožní.

Reagan Ochieng' Odoyo

Označení v databázi: 601034
Není adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Chlapec vyrůstá v chudé rodině. Má staršího bratra a mladší sestru. Nízké příjmy rodičů nedovolují zajistit pro Reagana vzdělání. Chlapec byl již adoptován. Hledáme mu další podporu, aby mohl pokračovat ve vzdělávání.

Zainab Musa Adam

Označení v databázi: 601811
Není adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Maminka holčičky byla rodiči donucena brzy se vdát a bohužel manžel ji následně opustil. Nyní rodina závisí na pomoci sousedů a přátel.

Doris Auma

Označení v databázi: 602806
Není adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Od smrti Dorisina otce, který byl živitel rodiny a pracoval jako tesař, je život pro Doris a její rodinu velmi těžký. Jídlo a peníze rodina obstarává pouze z malé farmy. Občas se Doris a její sourozenci musí připojit k matce a pracovat na jiných farmách, aby získali peníze na jídlo, léky a školní poplatky. Pro Doris hledáme adoptivní rodiče, kteří by jí finančně podpořili ve studiu.

Mohammed Ali

Označení v databázi: 602266
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Mohammed má 4 sourozence. Otec i matka nemají stálé zaměstnání. Snaží se dětem obstarat stravu a bydlení, avšak i to je někdy obtížné. Aktuálně hledáme někoho, kdo by Mohammedovi finančně pomohl s jeho studiem.

Faith Nelly Atieno Omoro

Označení v databázi: 601879
Není adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
O Faith se stará teta, která si nemůže dovolit posílat dívku do školy. Díky podpoře adoptivních rodičů může dívka chodit do školy. Podpora adoptivních rodičů, která dívce vystačí přibližně do léta 2019, ale skončila. Poté bude dívka potřebovat nové adoptivní rodiče, aby nemusela přerušit školní docházku.

Brian Omondi Otieno

Označení v databázi: 601886
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Chlapec žije se svým mladším sourozencem a rodiči, kteří jsou plně závislí na zemědělství. Nemohou si díky malým finanční prostředkům dovolit platit synovi školní docházku. Díky adopci se dostal na základní školu, hledáme podporovatele, který by mu umožnil pokračovat.

Sipora Aloo

Označení v databázi: 601996
Není adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Malou Siporu vychovával pouze její otec, který si za práci v zemědělství nevydělal dost na to, aby mohl dívence zajistit vzdělání. Sipora má ještě 2 starší sourozence. V roce 2018 chodí do prvního ročníku střední školy, její podpora ale byla náhle ukončena.

Stacy Adhiambo Ouma

Označení v databázi: 601022
Není adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Otec dívky letos po dlouhé nemoci zemřel. Matka pracuje na malé farmě a není schopna zajistit pro Stacy prostředky na vzdělání. Dívka má ještě starší sestru. Stacy byla již adoptovaná, ale její podporovatelé museli adopci ukončit.

Kémo Keita

Označení v databázi: 60784
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Guinea
Rodina se nachází v obtížné situaci. Nemůže si dovolit platit školku chlapci, ani si koupit jeden pytel rýže za měsíc. Kémo žije se sedmi lidmi v jednom pokoji. Má tři sestry a čtyři bratry (60783 – Aboubacar).

Ali Badara Magassouba

Označení v databázi: 301108
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Guinea
Ali Badara pochází z neúplné rodiny. Žije se svou matkou v hlavním městě Conakry. Přesto, že matka pracuje, její výdělek nestačí pokrýt základní životní potřeby dítěte. Chlapec byl již adoptovaný, hledáme pro něho další podporu, aby mohl pokračovat ve studiu na základní škole.

Rukia Fatuma Ibrahim

Označení v databázi: 60968
Není adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Rukia žije v jednopokojovim bytě se svým bratrem, sestrou, matkou a babičkou. Její matka prohává na tržišti mandarinky, aby zaplatila nájem a uživila celou rodinu. Rukia byla již adoptována a díky adopci mohla vystudovat základní školu. Na začátku roku 2018 čekáme na výsledky závěrečných testů, které jí umožní hlásit se na střední školu. Budeme rádi, když dívku podpoříte v jejím dalším studiu.