Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 2 | celkem 161 dětí

Lawrence Atieno Ogodo

Označení v databázi: 602860
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 7 let, Kenya
Lawrence je poloviční sirotek. Jeho maminka si přivydělává úklidem v okolních domech a domácnostech a nemá prostředky no to, aby posílala Lawrence do školy. Díky podpoře adoptivních rodičů Lawrence mohl do chodit do školy. V listopadu 2018 ale byla podpora ukončila. Nyní hledáme pro chlapce nového adoptivního rodiče, aby mohl ve školní docházce pokračovat.

Alpha Oumar Barry

Označení v databázi: 301148
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 7 let, Guinea
Alpha pochází z velice početné a chudé rodiny. V projektu má další dva sourozence. Rodiče nemají dostatek prostředků, aby velkou rodinu uživili. Děti nemohou chodit do školy. Chlapec byl již adoptovaný a začal chodit na základní školu. Hledáme pro něj další podporu, aby mohl pokračovat.

Bountouraby Cissé

Označení v databázi: 602356
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 6 let, Guinea
Dítě žije pouze se svou matkou. Stravuje se u sousedů. Aktuálně rodina žije v extrémní chudobě, celkem sdílí místnost s dalšími dvěma lidmi. Pro dívku nyní hledáme adoptivního rodiče.

M´mah Yansane

Označení v databázi: 30254
Není adoptována
Dívka, 26 let, Guinea
Bydlí s rodiči v jednom pokoji, spí se svými bratry na zemi, celkem je v rodině 12 dětí, je těžké je uživit a dopřát jim školní docházku. Díky adoptivním rodičům mohla Aissata studovat a aktuálně se věnuje již druhým rokem studiu hoteliérství a turismu. Podpora ale byla ukončená a my hledáme nového adoptivního rodiče, který by dívce pomohl během posledních pár let dostudovat obor pekařství/cukrářství.

Soriba Keita

Označení v databázi: 60581
Není adoptován
Chlapec, 25 let, Guinea
Dítě pochází z početné rodiny, má 7 sourozenců. Otec zemřel. Děti žijí s druhou manželkou jejich otce, která nemá finanční prostředky pro zajištění základních potřeb dětí (bratr 60580 Nabi Keita). Naštěstí si chlapce našli adoptivní rodiče, kteří ho podporovali od roku 2005 do ledna 2017. Soriba byl státem odeslán na školu, kde si dělal elektrikářskou profesní kvalifikaci. Chtěl ale změnit obor a se svým strýcem zajistil přeložení na univerzitu v Kindia, kde v roce 2018 studuje práva. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by Soribu podpořil na jeho cestě za vzděláním.

Karimatou Diallo

Označení v databázi: 60480
Není adoptována
Dívka, 24 let, Guinea
Dívka pochází z početné a chudé rodiny, která se nachází v těžké situaci. Otec Karimatou je v důchodu a již není schopný užívit rodinu, matka je v domácnosti. Karimatou má dalších 6 sourozenců. Rodině chybí finanční prostředky na uspokojení základních potřeb děti. (sestra Tahiratou Diallo - 60496). Karimatou po maturitě studuje profesní školu. Dřívější podpora adoptivních rodičů skončila v roce 2017. Nyní na podzim 2018 Karimatou zbývají 2 roky na dokončení studia. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by jí pomohl dokončit vzdělání.

Mariama (Marie) Yansane

Označení v databázi: 30232
Není adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Otec je bez práce, celkem má 12 dětí, Yansane bydlí s pěti dalšími lidmi v jednom pokoji, nemají pravidelnou stravu, její nevlastní bratr má číslo 30238, potřebovali by chodit do školy.

Amie Camara

Označení v databázi: 30262
Není adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Amie bydlí se svými sourozenci a rodiči v jedné místnosti,celkem je v rodině 8 lidí, její sourozenci č. 30261 a 30264.Otec má učitelský plat 80000 franků, což sotva pokryje náklady rodiny, žijí v chudobě. Díky podpoře adoptivní rodiny mohla Amie chodit pravidelně do školy. Hledáme pro ní další podporu, aby mohla dokončit střední školu.

Jackline Akoth Ngeso

Označení v databázi: 602035
Není adoptována
Dívka, 22 let, Kenya
Jacklinin otec je velmi vážně nemocný a je připoután na lůžko. Její matka nezvládá sama rodinu uživit. Jackline by proto nutně potřebovala pomoc, která by jí umožnila chodit do školy.

Mohamed Lamine Conte

Označení v databázi: 30528
Není adoptován
Chlapec, 21 let, Guinea
I přes velkou snahu nepostačovaly příjmy rodičů k úhradě školného pro Mohameda. Chlapec je od roku 2004 v adopci, díky rodičům mohl chodit do školy a letos (2016) ukončuje střední školu. Adopce ale skončila v roce 2017. Mohamed udělal v roce 2018 maturitu v oboru společenské vědy a bude pokračovat na univerzitu. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by chlapci pomohl uskutečnit jeho sen a dostudovat vysokou školu.

Marie Moussou Millimouno

Označení v databázi: 3083
Není adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Marie je nejmladší v rodině a pochází z velmi chudých poměrů. Dívčin otec má vážné zdravotní problémy a nemůže zajistit školné. Díky podpoře adoptivních rodičů, která trvala až do března 2018, mohla Marie studovat. Nyní je v druhém ročníku na univerzitě a studuje žurnalistiku. Hledáme nového adoptivního rodiče na posledních pár let studia, který dívce pomůže splnit si sen a dostudovat univerzitu.

Agnes Haba

Označení v databázi: 60250
Není adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Rodina nemá finanční prostředky na zajištění základních potřeb, jako jsou: výživa, škola, ošacení a lékařská péče. Žijí na okraji hlavního města Conakry na velmi nízké úrovni. Agnes má jednoho bratra.

Mamadou Mouminy Diallo

Označení v databázi: 601166
Není adoptován
Chlapec, 21 let, Guinea
Rodina se nachází v obtížné situaci. Chlapec byl již úspěšně dlouhodobě adoptován a v roce 2018 chodí do poslední třídy základní školy. Má dva sourozence. v nedávné době byla jeho podpora bohužel ukončena, proto hledáme rodiče, který by mu pomohl se studiem střední školy.

Abdoulaye Sylla

Označení v databázi: 60353
Není adoptován
Chlapec, 20 let, Guinea
Dítě žije v těžkých podmínkách. Jeho matka je v domácnosti a otec pracuje jako zahradník, ale jeho vydělek nestačí pro zabezpečení rodiny. Rodiče nejsou schopni uspokojit základní potřeby svých děti jako je pravidelné stravování, vhodné ubytování a pravidelná školní docházka. (bratr Mamadou Sylla - 60350)
Druhá manželka otce Abdoulaye prodělala tuberkulozu, vyléčila se, ale koncem roku 2005 onemocněla její dcera. Rodina bydlí pod jednou střechou. Abdoulaye byl do června 2018 adoptován, podpora ale byla ukončena. V roce 2018 je v posledním ročníku střední školy a nutně potřebuje nového adoptivního rodiče, který by mu umožnil školu dokončit.

Alhassane Camara

Označení v databázi: 60598
Není adoptován
Chlapec, 20 let, Guinea
Dítě pochází z chudé rodiny. Má jednoho sourozence. Otec Alhassana v roce 2005 zemřel a matka nemá finanční prostředky pro zajištění jeho vzdělání a zakladních potřeb. (sestra 60597 Oumou Camara). Matam už byl adoptovaný, ale podpora skončila v květnu 2018. Hledáme adoptivní rodiče, kteří chlapci umožní dostudovat.

Ismael Soumah

Označení v databázi: 3049
Není adoptován
Chlapec, 20 let, Guinea
Chlapec byl po dlouhá léta podporován adoptivním rodičem, který však musel s adopci skončit. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by Ismaelovi umožnil dodělat školu. Ismael má 5 sourozenců.

Makhissa Soumah

Označení v databázi: 30260
Není adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Makhissa bydlí s rodinou v jedné místnosti, kde plati 14000 franku, otec je stážista. Mají problémy s jídlem a placením školní docházky. Makhisse chybí pouhý rok k dokončení střední školy, ale její podpora v srpnu 2018 skončila. Hledáme adoptivního rodiče, který jí umožní dokončit středoškolské studium a příp. pokračovat dále.

Mariama Conte

Označení v databázi: 30693
Není adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Rodina nemá dostatek prostředků na to, aby mohla děti posílat pravidelně do školy, často jí jen jednou denně. Otec už několik let nemá stálejší práci, maminka prodává na trhu ovoce. Mariama má pět sourozenců.

Mariama už byla adoptovaná. Chodí do 9. třídy. Hledáme jí ového adoptivního rodiče.

Gordon Odhiambo Manyalla Apiyo

Označení v databázi: 601916
Není adoptován
Chlapec, 20 let, Kenya
Otec Gordona zemřel když mu byli čtyři roky a nyní žije se svojí ovdovělou matkou a čtyřmi sourozenci. Finanční prostředky matky jsou velmi skromné a nemůže si dovolit poslat Gordona do školy. Gordon chodí do školy a už byl adoptovaný, ale podpora skončila v červenci 2018. Hledáme nového rodiče, který by chlapce podpořil ve vzdělání a nemusel přerušit školní docházku.

Christophine Otieno Owino

Označení v databázi: 602051
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Christophine žije s rodiči, jejichž veškerý příjem pochází z prodeje palivového dříví a uhlí. Bohužel prodejem nevydělávají dost na placení školních potřeb pro syna.

Yosuf Mahmud

Označení v databázi: 601855
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Maminka malého Yusafa a jeho tří sourozenců se rozvedla a nyní živí celou rodinu sama. Chlapec už jednou adoptován byl, ale adopci jsme museli náhle ukončit. Hledáme pro Yosufa nového adoptivního rodiče.

Mohamed Kaba

Označení v databázi: 60619
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Mohamed nemůže chodit do školy, protože rodina nemá dostatečné finanční prostředky. Otec nepracuje. Matka zemřela. Chlapec má 2 bratry.

Mohamed už byl adoptován. Hledáme mu nového adoptivního rodiče.

Mamadou Aliou Souaré

Označení v databázi: 60552
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Mamadou žije se svojí matkou a dalšími třemi sourozenci v hlavním městě Conakry. Otec před časem zemřel. Všech 5 členů rodiny bydlí v jedné místnosti. Matka je bez stálého zaměstnání, je pro ni tedy velmi těžké zajistit dětem vzdělání, stravu a lékařskou péči.
(sourozenci: Fatoumata Binta Souaré - 60553, Djeinabou Souaré - 60554, Hassmaou Souaré - 60555)

Mamadou pokračuje ve studiu na univerzitě a je velmi nadaný. Studuje angličtinu na Univerzitě Gen. Lansana Conte v lokalitě Conacry-Sonfonya. Předchozí podpora skončila v září 2018, proto pro něj hledáme nového podporovatele, který mu umožní školu dostudovat.

Adama Oury Diallo

Označení v databázi: 601167
Není adoptována
Dívka, 19 let, Guinea
Rodina se nachází v obtížné situaci, nemá dostatek peněz na zaplacení školného dítěte. Dívka často nejí ani jednou denně. Má pět sourozenců. Adama je velmi dobrá studentka, jedna z nejlepší v ročníku. V roce 2018 je v maturitním ročníku. poté by chtěla pokračovat na univerzitě. Předchozí podpora ale skončila v září 2018. Nyní ale hledáme nového adoptivního rodiče, který Adamu podpoří, aby nepřerušila studium.

Alseny Camara

Označení v databázi: 60700
Není adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Rodina se nachází ve velmi těžké situaci, proto Alseny nemůže chodit do školy. Chlapec žije se sedmi lidmi v pokoji.

Díky dlouholeté podpoře adoptivního rodiče Alseny dokončil střední školu a dostal se na univerzitu. Podpora ale v lednu 2018 skončila. Alseny studoval matematiku daleko od Conakry, kde žije jeho rodina. Chlapec přestoupil na jinou univerzitu blíže domovu, kde studuje Informatiku pro podniky. Zde je dvojnásobné školné, ale alespoň má chlapec školu blíže a domácí zázemí, což jeho rodině snižuje náklady.