Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 5 | celkem 124 dětí

Esaie Kpoulomou

Označení v databázi: 301235
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Guinea
Esaie patří do velice široké rodiny o sedmi dětech. Rodiče si bohužel nemohou dovolit platit chlapci vzdělání. Esaie by moc rád začal chodit do školy.

Tenin Oularé

Označení v databázi: 301252
Není adoptována
Dívka, 10 let, Guinea
Tenin žije se svými rodiči, kteří nemají dostatek financí, aby uživili sebe a své děti. Dívka má celkem tři sourozence. Pro Tenin hledáme adoptivního rodiče, který by ji podporoval ve vzdělání nejdříve v mateřské škole a následně na na škole základní.

Mohamed Soumah

Označení v databázi: 301307
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Guinea
Mohamed žije se svými rodiči v jednom pokoji ve velkém domě. Pořádné jídlo si mohou dovolit jen jednou za měsíc. Mohamed má kvůli albinismu velké potíže se zrakem a hodila by se mu finanční výpomoc na zdravotní i školní pomůcky spojené s tímto znevýhodněním.

Fatoumata Camara

Označení v databázi: 602430
Není adoptována
Dívka, 10 let, Guinea
Fatoumatě je deset let. Hledáme adoptivního rodiče, který by ji umožnil základní školní docházku.

Beryl Atieno

Označení v databázi: 602811
Není adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Beryl žije se sourozenci a rodiči v hliněném domku ve vesnici Kogelo. Rodiče vykonávají příležitostně manuální práce, ale převážně je rodina závislá na malé farmě. Beryl je zdravá. Díky adoptivním rodičům moohla Beryl pravidelně chodit do školy.

Maxine Akinyi Omollo

Označení v databázi: 602844
Není adoptována
Dívka, 9 let, Kenya
Maxine se velmi dobře učí, ale její rodina si nemůže povolit posílat ji do školy. Díky podpoře adoptivních rodičů mohla dívka chodit pravidelně do školy. Nyní však podpora skončila. Hledáme nové adoptivní rodiče, aby mohla Maxine pokračovat ve studiu.

Ishaq Hadrisi Harun Senusi

Označení v databázi: 602908
Není adoptován
Chlapec, 9 let, Kenya
Otec chlapce zemřel před třemi lety. Žije s matkou a čtyřmi sourozenci, matka je živí občasnou prací pradleny a nošením vody. Do práce však nemůže chodit často kvůli péči o děti. Ráda by svým dětem dopřála dobré vzdělání, a zároveň by tak mohla chodit více do práce a lépe se o ně postarat.

Mohamed Ismail Mohamed

Označení v databázi: 602919
Není adoptován
Chlapec, 9 let, Kenya
Chlapec žije pouze s rodiči. Otec nemá práci, rodinu živí matka - příležitostnými výdělky a prací pro komunitu. Mohamed by se rád stal pilotem, až vyroste, aby mohl obletět svět.

Ahmad Sharif Yusuf

Označení v databázi: 602938
Není adoptován
Chlapec, 9 let, Kenya
Chlapcova rodina žije v domku ve slumu Kibera. Ahmedův otec na tom není zdravotně dobře a rodinu musí uživit matka ze svých nestabilních příjmů z drobného prodeje. Mají problémy zajistit základní životní potřeby a jídlo. Na školné pro děti jim nezbývají peníze. Ahmad trpí na astma, ale jeho stav se zlepšuje. Hledáme adoptivního rodiče, který pomůže chlapci zajistit pravidelnou školní docházku.

Shamsa Ibrahim

Označení v databázi: 602944
Není adoptována
Dívka, 9 let, Kenya
Shamsa žije se svým starším sourozencem a matkou v jednom pokoji v pronajatém hliněném domku. Dívčina matka je samoživitelka a má velké problémy zajistit životní potřeby dětí (jídlo, lékaře). Často mají dluhy a žijí v nejistotě, co bude zítra. Matka tak nemůže Shamse pravidelně platit školné a dívka je proto často posílána ze školy zpět domů. Hledáme adoptivního rodiče, který Shamsu podpoří ve studiu a pomůže tak i celé její rodině.

Talibu Abdul Ramadhan

Označení v databázi: 602931
Není adoptován
Chlapec, 8 let, Kenya
Chlapec má osm sourozenců. Živí je pouze jejich matka Medina, vydělává jako pradlena a uklízečka. Její nejstarší dcera Hawa také o víkendech plete a prodává výrobky, aby přivydělala na jídlo.

Alphonce Onyango Ouma

Označení v databázi: 602836
Není adoptován
Chlapec, 8 let, Kenya
Alphonce hraje moc rád fotbal a velice si oblíbil chození do školy. Chlapci hledáme adoptivního rodiče, díky kterému by mohl pokračovat v docházce na základní školu.

Hawagbe Diawara

Označení v databázi: 301306
Není adoptována
Dívka, 8 let, Guinée
Diawara bydlí spolu se svými rodiči a dvěmi bratry v bytě v Conakry. Jídlo si mohou dovolit jedno denně. Kvůli alibismu navíc trpí zdravotními obtížemi, které se propisují i do jejího vzdělání. Hledáme adoptivního rodiče, díky kterému bychom jí mohli sehnat zdravotní a školní pomůcky a tak i studium na škole.

Ahmed Musa Issa Adan

Označení v databázi: 602892
Není adoptován
Chlapec, 7 let, Kenya
Chlapec má jednoho sourozence, žije s oběma rodiči a dalšími členy domácnosti v Kibeře, v jedné pronajaté místnosti. Ani otec ani matka nemají stálou práci, otec si příležitostně přivydělává jako řidič. Na jeho příjmu je ale závislá celá rodina, nestačí tedy na zaplacení školného.

Fatoumata Madalo Soumah

Označení v databázi: 602427
Není adoptována
Dívka, 7 let, Guinea
.

Hadja Saran Bah

Označení v databázi: 602351
Není adoptována
Dívka, 7 let, Guinea
Otec dívky je lékařem, matka je studentkou. Finanční situace rodiny nedovoluje dítěti chodit do školy. Dívka má ještě bratra (602352). Rodina bydlí v jedné místnosti. Díky podpoře adoptivního rodiče mohla Hadja chodit do mateřské školy, aby se mohla učit francouzštinu, ve které probíhá výuka ve školách. Adopce ale v prosinci 2019 skončila. Nyní hledáme dívce nového adoptivního rodiče, aby mohla chodit do školy.

Rukia Abdul Hamid

Označení v databázi: 602943
Není adoptována
Dívka, 7 let, Kenya
Celkem 5 lidí žije v pronajatém hliněném domku v Kibeře. Oba rodiče Rukie nemohli chodit do školy. Otec vydělává praním oblečení. Matka je velmi často nemocná. Rodiče si nemohou dovolit dívce zajistit pravidelné studium. Rukia je ale ve škole velmi šikovná a ráda by se stala lékařkou. Hledáme adoptivního rodiče, který jí v tom pomůže.

Aslam Mohamed

Označení v databázi: 602896
Není adoptován
Chlapec, 7 let, Kenya
Chlapec nemá vlastní sourozence, ale žije v malém domku se třemi dospělými a dalšími dvěma dětmi. Domácnost živí jeho matka. Pracuje jako kuchařka a příležitostně si dále přivydělává, ale na zajištění obživy i vzdělání její příjem nestačí.

Gian Collins Omwega

Označení v databázi: 602900
Není adoptován
Chlapec, 7 let, Kenya
Chlapec žije s rodiči a dvěma sourozenci v hliněném domku. Matka je v domácnosti a otec živí rodinu jako prodavač. Rádi by všem svým dětem dopřáli kvalitní vzdělání, ale z jednoho příjmu to není možné.

Hassan Doka Ibrahim

Označení v databázi: 602905
Není adoptován
Chlapec, 7 let, Kenya
Hassan žije s rodiči a čtyřmi sourozenci. Jeho otec vydělává jako truhlář, ale výdělky nejsou tak dobré a práce tak častá, protože ani ostatní ve slumu nemají peníze. Oba rodiče by rádi dopřáli všem dětem dobré vzdělání, ale sami si to nemohou dovolit. Chlapec trpí astmatem.

Rose Marvel Atieno

Označení v databázi: 602948
Není adoptována
Dívka, 6 let, Kenya
Rodiče Roseny jsou oba farmáři. Celá rodina je závislá na malém kousku půdy, kde pěstují plodiny na jejich obživu. Nemohou nic z tohoto prodávat, protože je to málo i pro ně a jejich 4 děti. Tím je pro ně velmi těžké koupit dětem oblečení, či jim zaplatit školné a školní pomůcky.

Salma Fadhil Ibrahim

Označení v databázi: 602924
Není adoptována
Dívka, 5 let, Kenya
Salma žije se sedmi členy domácnosti ve dvou místnostech v hliněném domku. Její matka se s otcem rozvedla, proto žijí u babičky v její domácnosti. Ženy přivydělávají praním, ale uživit takovou rodinu není jednoduché.

Laban Mokúa Somoni

Označení v databázi: 602913
Není adoptován
Chlapec, 5 let, Kenya
Matka živí rodinu příležitostně jako pradlena, otec se o děti nestará. Laban žije v jedné domácnosti se sestrou, rodiči a tetou. Ne vždy si mohou všichni dovolit pořádné jídlo. Chlapec trpí astmatem.

Faryan Mohammed

Označení v databázi: 602939
Není adoptován
Chlapec, 4 let, Kenya
Faryanova matka ještě studuje a tak chlapcovy potřeby zajišťuje hlavně jeho babička. V pronajatém hliněném domku bez vody žije včetně rodiny celkem 9 lidí. Rodina má nedostačující příjem, ze kterého si nemůžou dovolit platit chlapci pravidelně studium. Hledáme adoptivního rodiče, který chlapci pomůže chodit do školy.