Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 5 | celkem 161 dětí

Jeff Otieno

Označení v databázi: 602819
Není adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Jeff žije se sourozenci a rodiči v hliněném domku ve vesnici Kogelo. Rodiče vykonávají příležitostně manuální práce, ale převážně je rodina závislá na úrodě z malé farmy. Jeff je zdravý. Aktuálně hledáme někoho, kdo by Jeffa finančně podpořil a umožnil mu pravidelnou školní docházku.

Alseny Bereté

Označení v databázi: 60748
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Guinea
Rodina nemá peníze, aby platila školu pro chlapce. Otec nemá stálé zaměstnání. Alseny žije s dalšími čtyřmi lidmi v jednom pokoji. Má jednoho bratra (60747 - Amadou). Nyní pro chlapce hledáme nového adoptivního rodiče.

Abdoulaye Dramé

Označení v databázi: 60719
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Guinea
Rodina se nachází ve vážné situaci, nemůže si dovolit hradit školné chlapci. Dramé má tři bratry (60718 - Balaminé). Dítko již bylo adoptované, nyní čeká na nového adoptivního rodiče, se kterým by mohlo nadále polračovat ve studiu.

Bountouraby Dembaya Camara

Označení v databázi: 301270
Není adoptována
Dívka, 13 let, Guinea
Situace rodiny je složitá. Rodiče si nemohou dovolit platit vzdělání dětí, proto pro Bountouraby hledáme vhodného adoptivního rodiče, který by dívku podpořil a ona tak mohla chodit do školy.

Mahawa Soumah

Označení v databázi: 30943
Není adoptována
Dívka, 13 let, Guinea
Když se dívka narodila, její matka onemocněla a v roce 2016 bohužel zemřela. O dívku se střídavě stará zbytek rodiny a její otec, který se znovu oženil. Rodinné možnosti financovat dívčinu školní docházku jsou velmi omezené, proto hledáme pro Mahawu podporu v našem programu.

Mwikali Musya

Označení v databázi: 602009
Není adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Otec zemřel a matka Mwikali a její tři sourozence opustila. Teď se o ně stará příbuzný, který si však nemůže dovolit poslat všechny děti do školy. Všichni sourozenci jsou v našem programu. Mwikali již byla adoptovaná, nyní pro ni hledáme podporu, aby mohla pokračovat ve studiu na základní škole.

Said Twalid

Označení v databázi: 602104
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Chudá rodina Ahmeda se živí pouličním prodejem zeleniny.

Ibrahim Ali

Označení v databázi: 602265
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Ibrahim má čtyři sourozence. Matka ani otec nemají stálé zaměstnání. Peníze, které vydělají, utratí zejména za nájem a jídlo. Aktuálně hledáme pro Ibrahima někoho, kdo by mu poskytl finanční podporu ke studiu.

Samira Nthoki Abdul

Označení v databázi: 602267
Není adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Samira má tři sourozence. Otec rodinu opustil a matka se snaží dětem zajistit vše co potřebují, což je často dost obtížné. Pro Samiru sháníme někoho, kdo by jí umožnil pravidelnou školní docházku.

Hashim Onyango

Označení v databázi: 602269
Není adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Hashim má čtyři sourozence. Živitelem rodiny je babička, která je dětem obstarává stravu a ubytování. Aktuálně hledáme adoptivního rodiče, který by finančně Hashima podpořil v jeho studiu.

Paul Erick Ochieng

Označení v databázi: 602284
Není adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Paul žije se svým poručníkem a matkou v hliněném domku v Nairobi. Matka nemá stálé zaměstnání a jejich finanční situace není příliš příznivá. Aktuálně hledáme někoho, kdo by Paulovi poskytl finanční prostředky na jeho studium.

Bryston Aruda

Označení v databázi: 602117
Není adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Otec Brystona je dělník, matka je služebná. Jejich příjmy nestačí na pokrytí všech potřeb. Bryston má 3 sourozence.

Edy Ouma Ogolla

Označení v databázi: 602170
Není adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Eddy pochází z chudé farmářské rodiny. Má další dva sourozence. Příjmy ze zemědělství rodinu jen velmi těžko uživí. Rodiče nemohou dětem hradit školní náklady.

Faith Achieng

Označení v databázi: 602172
Není adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Fait žije se svou ovdovělou matkou. Má dalších 5 sourozenců. Rodina se proto nachází ve velmi těžké sociální situaci. Matka se děti snaží uživit prací v zemědělství, ale její příjmy nastačí na uhrazení školních výdajů. Dívka by se chtěla stát policistkou, ve škole má moc ráda angličtinu a ráda běhá :)

Hannington Ouma

Označení v databázi: 602175
Není adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Hannington žije se svou babičkou. Ta je již stará a nemá možnost pravidelného výdělku. Chlapec již chodil do základní školy díky adopci, nyní pro něj hledáme podporu, aby mohl pokračovat.

Ibrahima Sory Kourouma

Označení v databázi: 301251
Není adoptován
Chlapec, 12 let, Guinea
Ibrahima má 11 sourozenců. Otec si nemůže dovolit platit školné všem dětem, proto pro Ibrahima hledáme adoptovního rodiče, který by mu umožnil chodit do školy.

Mathias Kpoulomou

Označení v databázi: 301231
Není adoptován
Chlapec, 11 let, Guinea
Chlapec žije v početné rodině se osmi sourozenci. Rodiče by si přáli, aby děti mohly chodit do školy, v současnosti si ale nemohou dovolit platit jejich školné.

George Odhiambo

Označení v databázi: 602813
Není adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
George má pět sourozenců a celá rodina žije v hliněném domku ve vesnici Kogelo. Od té doby co byl uzavřen cukrovar a otec ztratil práci se rodina nachází ve velké chudobě. Rodiče pracují na vlastní malé farmě, avšak jejich příjmy nejsou tak velké, aby pokryly veškeré základní potřeby rodiny. Zejména finance nepostačují na léky a školní poplatky.

Alfine Otieno

Označení v databázi: 602805
Není adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Alfina žije se svou matkou ve vesnici Kogelo u příbuzných. Matka nebyla v manželství šťastná a proto od manžela odešla. Pro Alfininu matku je obtížné pravidelně platit školní poplatky, a tak Alfine studuje pouze nepravidelně. V současnosti pro Alfinu hledáme adoptivní rodiče, kteří by jí poskytli finanční podporu na pravidelnou školní docházku.

Hussein Abbas

Označení v databázi: 602901
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Hussein žije se sestřičkou Husnou (602902) s dalšími sedmi sourozenci v malé domácnosti. Matka je živí příležitostnou prací pradleny, otec nežije. Pro tolik dětí výdělek nestačí často ani na jídlo, natož na školy.

Harun Shaban

Označení v databázi: 602289
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Harun má tři sourozence. O děti se stará pouze matka. Ta pracuje v malém salonu. Její příjmy jsou nízké a proto je Harun často posílán ze školy domů, neboť nejsou zaplaceny školní poplatky. Pro Haruna hledáme někoho, kdo by mu poskytl finance na pravidelnou školní docházku.

Khamis Mohammed

Označení v databázi: 602256
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Khamis žije společně s matkou, otcem a pěti sourozenci v hliněném domku. Matka nepracuje a otec je hlídač. Peníze, které mají k dispozici, nepostačují na pravidelnou školní docházku všech dětí. Aktuálně hledáme někoho, kdo poskytne Khamisovi finanční pomoc na jeho studium.

Michael Shitanda Andalo

Označení v databázi: 602236
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Rodiče jsou nezaměstnaní a nemohou najít práci. Mají dvě děti a jejich finanční situace je špatná. Michael by rád navštěvoval školu a jednoho dne se stal pilotem.

Galo Bryan

Označení v databázi: 602244
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Gayo a jeho mladší bratr žijí pouze s matkou. Jejich matka si přivydělává praním oblečení. Většinu peněz však dá za nákup jídla, vody a pronájem.

Kofi Annan Otieno

Označení v databázi: 602136
Není adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Kofi pochází z jedenácti členné zemědělské rodiny. Rodina žije ve velice chudých podmínkách. Jeho matka prodává na trhu hnědé uhlí, aby se rodina uživila. Nemají dost peněz, aby mohli Kofimu zaplatit vzdělání.