Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 1 | celkem 155 dětí

Soriba Keita

Označení v databázi: 60581
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 25 let, Guinea
Dítě pochází z početné rodiny, má 7 sourozenců. Otec zemřel. Děti žijí s druhou manželkou jejich otce, která nemá finanční prostředky pro zajištění základních potřeb dětí (bratr 60580 Nabi Keita). Naštěstí si chlapce našli adoptivní rodiče, kteří ho podporovali od roku 2005 do ledna 2017. Soriba byl státem odeslán na školu, kde si dělal elektrikářskou profesní kvalifikaci. Chtěl ale změnit obor a se svým strýcem zajistil přeložení na univerzitu v Kindia, kde v roce 2018 studuje práva. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by Soribu podpořil na jeho cestě za vzděláním.

Karimatou Diallo

Označení v databázi: 60480
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 24 let, Guinea
Dívka pochází z početné a chudé rodiny, která se nachází v těžké situaci. Otec Karimatou je v důchodu a již není schopný užívit rodinu, matka je v domácnosti. Karimatou má dalších 6 sourozenců. Rodině chybí finanční prostředky na uspokojení základních potřeb děti. (sestra Tahiratou Diallo - 60496). Karimatou po maturitě studuje profesní školu. Dřívější podpora adoptivních rodičů skončila v roce 2017. Nyní na podzim 2018 Karimatou zbývají 2 roky na dokončení studia. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by jí pomohl dokončit vzdělání.

Mohamed Lamine Conte

Označení v databázi: 30528
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 21 let, Guinea
I přes velkou snahu nepostačovaly příjmy rodičů k úhradě školného pro Mohameda. Chlapec je od roku 2004 v adopci, díky rodičům mohl chodit do školy a letos (2016) ukončuje střední školu. Adopce ale skončila v roce 2017. Mohamed udělal v roce 2018 maturitu v oboru společenské vědy a bude pokračovat na univerzitu. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by chlapci pomohl uskutečnit jeho sen a dostudovat vysokou školu.

Makhissa Soumah

Označení v databázi: 30260
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 20 let, Guinea
Makhissa bydlí s rodinou v jedné místnosti, kde plati 14000 franku, otec je stážista. Mají problémy s jídlem a placením školní docházky. Makhisse chybí pouhý rok k dokončení střední školy, ale její podpora v srpnu 2018 skončila. Hledáme adoptivního rodiče, který jí umožní dokončit středoškolské studium a příp. pokračovat dále.

Alhassane Camara

Označení v databázi: 60598
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 20 let, Guinea
Dítě pochází z chudé rodiny. Má jednoho sourozence. Otec Alhassana v roce 2005 zemřel a matka nemá finanční prostředky pro zajištění jeho vzdělání a zakladních potřeb. (sestra 60597 Oumou Camara). Matam už byl adoptovaný, ale podpora skončila v květnu 2018. Hledáme adoptivní rodiče, kteří chlapci umožní dostudovat.

Abdoulaye Sylla

Označení v databázi: 60353
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 20 let, Guinea
Dítě žije v těžkých podmínkách. Jeho matka je v domácnosti a otec pracuje jako zahradník, ale jeho vydělek nestačí pro zabezpečení rodiny. Rodiče nejsou schopni uspokojit základní potřeby svých děti jako je pravidelné stravování, vhodné ubytování a pravidelná školní docházka. (bratr Mamadou Sylla - 60350)
Druhá manželka otce Abdoulaye prodělala tuberkulozu, vyléčila se, ale koncem roku 2005 onemocněla její dcera. Rodina bydlí pod jednou střechou. Abdoulaye byl do června 2018 adoptován, podpora ale byla ukončena. V roce 2018 je v posledním ročníku střední školy a nutně potřebuje nového adoptivního rodiče, který by mu umožnil školu dokončit.

Gordon Odhiambo Manyalla Apiyo

Označení v databázi: 601916
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 20 let, Kenya
Otec Gordona zemřel když mu byli čtyři roky a nyní žije se svojí ovdovělou matkou a čtyřmi sourozenci. Finanční prostředky matky jsou velmi skromné a nemůže si dovolit poslat Gordona do školy. Gordon chodí do školy a už byl adoptovaný, ale podpora skončila v červenci 2018. Hledáme nového rodiče, který by chlapce podpořil ve vzdělání a nemusel přerušit školní docházku.

Adama Oury Diallo

Označení v databázi: 601167
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 19 let, Guinea
Rodina se nachází v obtížné situaci, nemá dostatek peněz na zaplacení školného dítěte. Dívka často nejí ani jednou denně. Má pět sourozenců. Adama je velmi dobrá studentka, jedna z nejlepší v ročníku. V roce 2018 je v maturitním ročníku. poté by chtěla pokračovat na univerzitě. Předchozí podpora ale skončila v září 2018. Nyní ale hledáme nového adoptivního rodiče, který Adamu podpoří, aby nepřerušila studium.

Alseny Camara

Označení v databázi: 60700
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 19 let, Guinea
Rodina se nachází ve velmi těžké situaci, proto Alseny nemůže chodit do školy. Chlapec žije se sedmi lidmi v pokoji.

Díky dlouholeté podpoře adoptivního rodiče Alseny dokončil střední školu a dostal se na univerzitu. Podpora ale v lednu 2018 skončila. Alseny studoval matematiku daleko od Conakry, kde žije jeho rodina. Chlapec přestoupil na jinou univerzitu blíže domovu, kde studuje Informatiku pro podniky. Zde je dvojnásobné školné, ale alespoň má chlapec školu blíže a domácí zázemí, což jeho rodině snižuje náklady.

Tady Camara

Označení v databázi: 60709
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 19 let, Guinea
Rodina se nachází ve velmi vážné situaci, nemůže si dovolit posílat dívku do školy. Tady žije se čtyřmi lidmi v jednom pokoji. Má jednoho bratra. Otec tedy je momentálně nezaměstnaný. Dívka byla do září 2018 adoptována, ale podpora skončila. Hledáme pro Tady nového adoptivního rodiče, aby mohla dokončit alespoň základní školu. Učí se dobře a byla by velká škoda, kdyby nemohla ve studiu pokračovat.

Mamadou Aliou Souaré

Označení v databázi: 60552
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 19 let, Guinea
Mamadou žije se svojí matkou a dalšími třemi sourozenci v hlavním městě Conakry. Otec před časem zemřel. Všech 5 členů rodiny bydlí v jedné místnosti. Matka je bez stálého zaměstnání, je pro ni tedy velmi těžké zajistit dětem vzdělání, stravu a lékařskou péči.
(sourozenci: Fatoumata Binta Souaré - 60553, Djeinabou Souaré - 60554, Hassmaou Souaré - 60555)

Mamadou pokračuje ve studiu na univerzitě a je velmi nadaný. Studuje angličtinu na Univerzitě Gen. Lansana Conte v lokalitě Conacry-Sonfonya. Předchozí podpora skončila v září 2018, proto pro něj hledáme nového podporovatele, který mu umožní školu dostudovat.

Kadiatou Fofana

Označení v databázi: 30971
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 18 let, Guinea
Situace rodiny se od smrti otce dívky stále zhoršovala. Dívka má dva bratry a dvě sestry.
Díky nedávno ukončené podpoře studuje Kadiatou na základní škole a momentálně pro ni hledáme dalšího adoptivního "rodiče", aby mohla pokračovat.

Bonface Aruka Ochieng

Označení v databázi: 10352
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 18 let, Kenya
Rodina Bonfaceho má pouze to co si vypěstuje a prodá. Žijí ve velké chudobě. Na další potřeby, jako je zdraví, oblečení a školné, již nezbývají peníze ani pro jejich dvě děti. Bonface již byl adoptovaný, ale podpora v listopadu 2018 skončila. Chlapec je nyní v druhém ročníku střední školy a hledáme nového adoptivního rodiče, který mu umožní školu dokončit.

Ibrahima Sory Camara

Označení v databázi: 601102
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 18 let, Guinea
Ibrahima má tři bratry (601100 – Abdoulaye, 601101 – Ibrahima, 601104 - Abdel) a dvě sestry (601103 – Maimouna). Už jednou byl adoptovaný, ale nyní pro chlapce hledáme nového adoptivního rodiče, který by mu umožnil dokončit školní docházku, která v Guineji trvá 13 let.

Philemon Otieno

Označení v databázi: 601000
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 18 let, Kenya
Rodiče Philemona mají nízké platy a nemohou chlapci zajistit základní potřeby a vzdělání. Philemon má ještě 2 mladší sourozence. Chlapec byl od roku 2007 podporován. Adopce ale skončila v září 2018. Philemon chodí v roce 2018 do posledního ročníku základní školy a bude dělat zkoušky na střední školu. Má školu velmi rád a váží si možnosti studovat. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by chlapci pomohl splnit si sen a pokračovat ve studiu.

M´Mah Keita

Označení v databázi: 60755
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 18 let, Guinea
Rodinná situace je velmi vážná. Oba rodiče dívky zemřeli. M´Mah žije se svou babičkou, která si nemůže dovolit platit školné. Dívka je v roce 2018 v 9. třídě. Už byla adoptována, ale podpora v červnu 2018 skončila. Pro dívku máme nyní prostředky na studium do konce roku 2018. Na další období proto pro ni hledáme nového adoptivního rodiče, který by ji umožnil dále studovat bez přerušení.

Jeanette Irandouno

Označení v databázi: 30765
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 17 let, Guinea
Dítě žije s otcem i matkou. Otec prodává za malým barem pro obživu dětí. Rodina již pak nemá prostředky na zaplacení školného. Dívka byla do roku 2017 adoptovaná. Nyní je na univerzitě a potřebuje najít nového adoptivního rodiče, který by ji podpořil během univerzitního studia.

Rose Lopou Beavogui

Označení v databázi: 60649
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 16 let, Guinea
Rose žije v jednom pokoji s 6 lidmi. Otec je nemocný a tak je pro něj obtížné zajistit školné pro dceru. Rodina se stravuje jednou za den. Rose se v roce 2017 narodila holčička. Je to velmi chytrá mladá žena, kterou studium baví, ale vzhledem ke své složité situaci nemůže studovat bez podpory adoptivního rodiče, která skončila v říjnu 2018. Hledáme tedy nového adoptivního rodiče, který dívce pomůže zajistit si díky studiu lepší podmínky pro sebe a svou rodinu. Rose je v roce 20180 v posledním ročníku základní školy.

Aissata Diallo

Označení v databázi: 60675
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 16 let, Guinea
Aissata žila v Senegalu se svou matkou, dnes jsou v Guineji, kde se znovu provdala. Před časem ale přišla o stálejší práci a ani její nový manžel nemá trvalejší příjmy. Aissata má jednoho bratra. Do února 2018 měla podporu adoptivních rodičů, ale ta skončila. Nyní hledáme nové adoptivní rodiče, kteří by Aissatě pomohli ve studiu.

Mohamed Lamine Conté

Označení v databázi: 601272
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 16 let, Guinea
Mohamed pochází z velmi chudé rodiny. V projektu měl Mohamed staršího bratra Moussu. Ten však v srpnu 2011 podlehl střevní chorobě. Dítko již bylo jednou adoptováno, nyní čeká na nového adoptivního rodiče.

Aicha Diaby

Označení v databázi: 601210
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 15 let, Guinea
Dívka vyrůstá ve velmi chudé rodině, žije v jedné místnosti se šesti lidmi. Otec rodinu opustil a matka velmi těžko zajišťují peníze na jídlo pro Aichu, na ostatní potřeby včetně školného peníze nemají. Situace dívky je složitá a jí u sousedů. Aicha byla do září 2018 podporována, ale adopce skončila. Aby mohla dívka pokračovat ve studiu na základní škole, hledáme pro ni nového adoptivního rodiče.

Saran Camara

Označení v databázi: 601219
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 14 let, Guinea
Saran vyrůstá ve velmi chudé rodině. Žije v jedné místnosti s dalšími 6 lidmi. Rodiče nemají stálý příjem a nemohou zajistit prostředky pro základní potřeby své dcery. Saran již byla adoptovaná, ale podpora skončila v listopadu 2018. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by dívce umožnil ve studiu pokračovat.

Shawn Nyabwari

Označení v databázi: 601823
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 14 let, Kenya
Shawn žije se svou matkou a babičkou. Maminka nemá práci. Snaží se příležitostně vydělávat, a tím živit syna i babičku. Bohužel její příjem nestačí na zaplacení všeho, co dítě potřebuje. Otec je opustil po narození Shawna.

Reinhard Omondi

Označení v databázi: 601983
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 13 let, Kenya
Reinhard pochází z chudé rodiny. Jeho rodiče pracují v zemědělství. Nemají však dost prostředků na to, aby mohli chlapci umožnit chodit do školy. Chlapec už byl adoptovaný a díky tomu začal studovat základní školu. Teď hledáme nové podporovatele, kteří by mu umožnili pokračování.

Everlyne Anyango Otieno

Označení v databázi: 602025
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 12 let, Kenya
Dívka žije se svými rodiči a čtyřmi sourozenci. Rodina je plně závislá na zemědělství, které jim ale nevydělává dost na to, aby mohli děti poslat do školy. Dívka již byla adoptována, ale adoptivní rodiče podporu ukončili v červenci 2018. Hledáme pro dívku nového podporovatlee, aby nemusela přerušit školní docházku.