Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 1 | celkem 145 dětí

Shawn Nyabwari

Označení v databázi: 601823
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 15 let, Kenya
Shawn žije se svou matkou a babičkou. Maminka nemá práci. Snaží se příležitostně vydělávat, a tím živit syna i babičku. Bohužel její příjem nestačí na zaplacení všeho, co dítě potřebuje. Otec je opustil po narození Shawna.

Evans Odiwuor

Označení v databázi: 601942
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 15 let, Kenya
Evans vyrůstá ve velmi chudé rodině, má ještě mladšího bratra. Rodiče se prací na farmě snaží zajistit pro své děti jídlo a oblečení, na vzdělání již peníze nezbývají. Evans byl adoptovaný, ale podpora skončila v dubnu 2019. Nyní hledáme pro chlapce nového adoptivního rodiče, aby mohl dkončit základní školu a pak dále studovat na střední škole.

Fidel Omondi Baraka

Označení v databázi: 601948
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 14 let, Kenya
Fidel vyrůstá v chudé rodině. Jeho rodiče pracují na malé farmě, starají se ještě o jednoho syna, jejich příjmy však nestačí na školní výdaje. Chlapec byl do května 2019 adoptován, ale podpora byla ukončena. Fidel je v roce 2019 v 7. třídě a hledáme pro něj nového adoptivního rodiče, aby mohl dokončit základní školu a poté pokračovat na střední.

Ibrahima Sory Cissé

Označení v databázi: 602364
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 13 let, Guinea
Situace rodiny je kritická. Rodina žije v jedné místnosti. Chlapec se chodí najíst k sousedům. Hledáme pro něj adoptivního rodiče, který by jej podpořil ve vzdělání.

Mabinty Camara

Označení v databázi: 601114
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 13 let, Guinea
Otec dívky v současnosti nepracuje. Mabinty jí jednou denně. Žije v jednom pokoji s pěti lidma. Dívka již byla adoptována, ale podpora skončila v lednu 2019. Hledáme nového adoptivního rodiče, který dívce umožní ve studiu pokračovat.

Mariama Camara

Označení v databázi: 602312
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 12 let, Guinea
Dívka pochází z velmi chudé rolnické rodiny. Matka je v domcnosti. Příjmy rodiny nestačí na to, aby Mariama mohla pravidelně chodit do školy.

Charles Omondi

Označení v databázi: 602167
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 12 let, Kenya
Charles je velice šikovný chlapec. Rád čte. Jeho rodiče jsou ale velice chudí a nemohou si ovolit platit dítěti školní výlohy. Charles díky adopci začal chodit na základní školu a nyní (v roce 2018) chodí do páté třídy. Hledáme pro něj další podporu, aby mohl ve studiu pokračovat.

Luqman Juma

Označení v databázi: 602124
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 12 let, Kenya
Početná rodina (rodiče, 6 dětí a 2 vnoučata) bydlí v malém domku ve slumu. Otec na jehož výdělku je zavislá celá rodina je nyní nezaměstnaný. Luqman byl již krátce adoptován a hledáme pro něho další podporu, aby mohl pokračovat v docházce na základní školu.

Kevin Moses

Označení v databázi: 602111
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 11 let, Kenya
Matka Kevina je v domacnosti, jeho otec je stavební dělník s velmi nizkým platem. Nemohou si dovolit hradit školní výlohy na dítě. Dítko již bylo adoptované, ale podpora byla v listopadu 2018 ukončena. Nyní pro něj hledáme nového adoptivního rodiče, aby nemusel přerušit školní docházku.

Ibrahim Camara

Označení v databázi: 602379
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 11 let, Guinea
Otec dítěte aktuálně nepracuje a rodina tak nemá dostatčný příjem, aby dítko mohlo chodit do školy. Dítě má dvě sestry a tři bratry.

Francis Gathii Nyagah

Označení v databázi: 10465
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 11 let, Kenya
Francis pochází z velice chudé rodiny. Rodina je šestičlená. Matka je v domácnosti a vydělává si jako pouliční prodavačka. Otec prodává staré oblečení ve městě. Francis rád recituje básničky a tancuje - vypadá jako velmi nadějný student. Díky adoptivnímu rodiči může chlapec chodit do školy a vzdělávat se, ale podpora trvá pouze do léta 2019. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by chlapci pomohl pokračovat ve studiu.

Alseny Bérété

Označení v databázi: 602353
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 10 let, Guinea
Dítě žije se svými rodiči, kteří jsou aktuálně bez zaměstnání a proto nemají dostatek financí na to, aby dítě mohlo chodit pravidelně do školy. Chlapec má 3 bratry a 1 sestru.

Alhassane Camara

Označení v databázi: 602354
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Rodiče dítěte jsou aktuálně bez zaměstnání. Ve stravování jsou závislí na svých sousedech. Rodina žije v extrémní chudobě. Chlapec má jednoho bratra a dvě sestry. Hledáme adoptivního rodiče, který chlapci umožní studovat.

Mamadou Lamine Bah

Označení v databázi: 602358
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 9 let, Guinea
Dítě žije se svou tetou, rodiče nemají dostatek finančních prostředků na podporu chlapce. Teta ovšem nemá dostatek financí, pro to, aby dítě mohlo chodit do školy.

Ibrahima Camara

Označení v databázi: 602362
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Situace rodiny je kritická. nemůže si dovolit financovat vzdělání chlapce. Dítě jí u sousedů. Pro dítě chledáme adoptivního rodiče, díky kterému by mohl chodit do školy.

Mohamed Touré

Označení v databázi: 602313
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Mohamed žije se svými rodiči, kteří nemají dostatek finančních prostředků na vzdělání ani na obživu. Celá rodina žije v jedné místnosti. Mohamedovi hledáme adoptivního rodiče, který by ho podpořil.

Aboubacar Sylla

Označení v databázi: 602317
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Aboubacar by rád chodil do školy, ale špatná finanční situace rodiny to nedovoluje. Ani jeden z rodičů nemá trvalé příjmy. Spoléhají se na pomoc komunity. Chlapec potřebuje podporu adoptivních rodičů, aby mohl chodit do školy.

Abdoula Fofana

Označení v databázi: 602319
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Abdoula pochází z chudé rodiny. Jeho rodiče nemají pravidelné zaměstnání. Rodina žije ze dne na den. Chlapec nemůže chodit do školy. Hledáme adoptivního rodiče, který umožní chlapci studovat.

Mohamed Soumah

Označení v databázi: 602322
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Rodiče Mohameda jsou velice chudí a ještě sami chodí do školy. Nemohou si dovolit uhradit školní výdaje pro chlapce. Hledáme adoptivního rodiče, který chlapci umožní chodit do školy.

Patrick Wambugu Mutahi

Označení v databázi: 10484
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 8 let, Kenya
Kvůli nedostatku zdravé a vyvážené stravy trpěl Patrick křivicí. Jeho maminka si vydělává občasnou manuální prací a o otci nic nevíme. Patrick již byl adoptován, ale podpora byla ukončena v lednu 2019. Hledáme pro Patricka adoptivní rodiče, kteří by chlapci umožnili i nadále chodit do školy, a pomohli mu tak vytvořit lepší budoucnost.

Soriba Keita

Označení v databázi: 60581
Není adoptován
Chlapec, 26 let, Guinea
Dítě pochází z početné rodiny, má 7 sourozenců. Otec zemřel. Děti žijí s druhou manželkou jejich otce, která nemá finanční prostředky pro zajištění základních potřeb dětí (bratr 60580 Nabi Keita). Naštěstí si chlapce našli adoptivní rodiče, kteří ho podporovali od roku 2005 do ledna 2017. Soriba byl státem odeslán na školu, kde si dělal elektrikářskou profesní kvalifikaci. Chtěl ale změnit obor a se svým strýcem zajistil přeložení na univerzitu v Kindia, kde v roce 2018 studuje práva. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by Soribu podpořil na jeho cestě za vzděláním.

Aboubacar Camara

Označení v databázi: 30236
Není adoptován
Chlapec, 25 let, Guinea
Aboubacarova matka zemřela a tak ho vychovává babička, která je už však stará a není schopna mu poskytnout to, co potřebuje. Díky adoptivnímu rodiči může chodit chlapec do školy a v roce 2018 končí střední školu. Aboubacar byl dříve adoptován, podpora ale v květnu 2018 skončila. Jeho snem je stát se architektem, ale aby mohl studovat potřebuje podporu adoptivních rodičů, které pro něj nyní hledáme.

Karimatou Diallo

Označení v databázi: 60480
Není adoptována
Dívka, 25 let, Guinea
Dívka pochází z početné a chudé rodiny, která se nachází v těžké situaci. Otec Karimatou je v důchodu a již není schopný užívit rodinu, matka je v domácnosti. Karimatou má dalších 6 sourozenců. Rodině chybí finanční prostředky na uspokojení základních potřeb děti. (sestra Tahiratou Diallo - 60496). Karimatou po maturitě studuje profesní školu. Dřívější podpora adoptivních rodičů skončila v roce 2017. Nyní na podzim 2018 Karimatou zbývají 2 roky na dokončení studia. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by jí pomohl dokončit vzdělání.

Amie Camara

Označení v databázi: 30262
Není adoptována
Dívka, 24 let, Guinea
Amie bydlí se svými sourozenci a rodiči v jedné místnosti,celkem je v rodině 8 lidí, její sourozenci č. 30261 a 30264.Otec má učitelský plat 80000 franků, což sotva pokryje náklady rodiny, žijí v chudobě. Díky podpoře adoptivní rodiny mohla Amie chodit pravidelně do školy. Hledáme pro ní další podporu, aby mohla dokončit střední školu.

Mariama (Marie) Yansane

Označení v databázi: 30232
Není adoptována
Dívka, 24 let, Guinea
Otec je bez práce, celkem má 12 dětí, Yansane bydlí s pěti dalšími lidmi v jednom pokoji, nemají pravidelnou stravu, její nevlastní bratr má číslo 30238, potřebovali by chodit do školy.