Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 1 | celkem 140 dětí

Soriba Keita

Označení v databázi: 60581
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 25 let, Guinea
Dítě pochází z početné rodiny, má 7 sourozenců. Otec zemřel. Děti žijí s druhou manželkou jejich otce, která nemá finanční prostředky pro zajištění základních potřeb dětí (bratr 60580 Nabi Keita). Naštěstí si chlapce našli adoptivní rodiče, kteří ho podporovali od roku 2005 do ledna 2017. Soriba byl státem odeslán na školu, kde si dělal elektrikářskou profesní kvalifikaci. Chtěl ale změnit obor a se svým strýcem zajistil přeložení na univerzitu v Kindia, kde v roce 2018 studuje práva. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by Soribu podpořil na jeho cestě za vzděláním.

Mohamed Lamine Conte

Označení v databázi: 30528
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 21 let, Guinea
I přes velkou snahu nepostačovaly příjmy rodičů k úhradě školného pro Mohameda. Chlapec je od roku 2004 v adopci, díky rodičům mohl chodit do školy a letos (2016) ukončuje střední školu. Adopce ale skončila v roce 2017. Mohamed udělal v roce 2018 maturitu v oboru společenské vědy a bude pokračovat na univerzitu. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by chlapci pomohl uskutečnit jeho sen a dostudovat vysokou školu.

Makhissa Soumah

Označení v databázi: 30260
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 20 let, Guinea
Makhissa bydlí s rodinou v jedné místnosti, kde plati 14000 franku, otec je stážista. Mají problémy s jídlem a placením školní docházky. Makhisse chybí pouhý rok k dokončení střední školy, ale její podpora v srpnu 2018 skončila. Hledáme adoptivního rodiče, který jí umožní dokončit středoškolské studium a příp. pokračovat dále.

Abdoulaye Sylla

Označení v databázi: 60353
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 20 let, Guinea
Dítě žije v těžkých podmínkách. Jeho matka je v domácnosti a otec pracuje jako zahradník, ale jeho vydělek nestačí pro zabezpečení rodiny. Rodiče nejsou schopni uspokojit základní potřeby svých děti jako je pravidelné stravování, vhodné ubytování a pravidelná školní docházka. (bratr Mamadou Sylla - 60350)
Druhá manželka otce Abdoulaye prodělala tuberkulozu, vyléčila se, ale koncem roku 2005 onemocněla její dcera. Rodina bydlí pod jednou střechou. Abdoulaye byl do června 2018 adoptován, podpora ale byla ukončena. V roce 2018 je v posledním ročníku střední školy a nutně potřebuje nového adoptivního rodiče, který by mu umožnil školu dokončit.

Gordon Odhiambo Manyalla Apiyo

Označení v databázi: 601916
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 20 let, Kenya
Otec Gordona zemřel když mu byli čtyři roky a nyní žije se svojí ovdovělou matkou a čtyřmi sourozenci. Finanční prostředky matky jsou velmi skromné a nemůže si dovolit poslat Gordona do školy. Gordon chodí do školy a už byl adoptovaný, ale podpora skončila v červenci 2018. Hledáme nového rodiče, který by chlapce podpořil ve vzdělání a nemusel přerušit školní docházku.

Alseny Camara

Označení v databázi: 60700
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 19 let, Guinea
Rodina se nachází ve velmi těžké situaci, proto Alseny nemůže chodit do školy. Chlapec žije se sedmi lidmi v pokoji.

Díky dlouholeté podpoře adoptivního rodiče Alseny dokončil střední školu a dostal se na univerzitu. Podpora ale v lednu 2018 skončila. Alseny studoval matematiku daleko od Conakry, kde žije jeho rodina. Chlapec přestoupil na jinou univerzitu blíže domovu, kde studuje Informatiku pro podniky. Zde je dvojnásobné školné, ale alespoň má chlapec školu blíže a domácí zázemí, což jeho rodině snižuje náklady.

Kadiatou Fofana

Označení v databázi: 30971
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 18 let, Guinea
Situace rodiny se od smrti otce dívky stále zhoršovala. Dívka má dva bratry a dvě sestry.
Díky nedávno ukončené podpoře studuje Kadiatou na základní škole a momentálně pro ni hledáme dalšího adoptivního "rodiče", aby mohla pokračovat.

Philemon Otieno

Označení v databázi: 601000
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 18 let, Kenya
Rodiče Philemona mají nízké platy a nemohou chlapci zajistit základní potřeby a vzdělání. Philemon má ještě 2 mladší sourozence. Chlapec byl od roku 2007 podporován. Adopce ale skončila v září 2018. Philemon chodí v roce 2018 do posledního ročníku základní školy a bude dělat zkoušky na střední školu. Má školu velmi rád a váží si možnosti studovat. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by chlapci pomohl splnit si sen a pokračovat ve studiu.

M´Mah Keita

Označení v databázi: 60755
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 18 let, Guinea
Rodinná situace je velmi vážná. Oba rodiče dívky zemřeli. M´Mah žije se svou babičkou, která si nemůže dovolit platit školné. Dívka je v roce 2018 v 9. třídě. Už byla adoptována, ale podpora v červnu 2018 skončila. Pro dívku máme nyní prostředky na studium do konce roku 2018. Na další období proto pro ni hledáme nového adoptivního rodiče, který by ji umožnil dále studovat bez přerušení.

Nana Fofana

Označení v databázi: 60757
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 17 let, Guinea
Rodina se nachází ve vážné situaci. Dívka bydlí u své babičky, která nepracuje, proto Nana jí u svých sousedů. Má jednoho bratra a jednu sestru. Nana již byla adoptována, ale podpora skončila v srpnu 2018. Nyní hledáme nového adotivního rodiče, který jí umožní pokračovat ve studiu, protože její matka i otec jsou momentálně bez práce. Nana se učí dobře a byla by velká škoda, kdyby musela studium přerušit.

Jeanette Irandouno

Označení v databázi: 30765
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 17 let, Guinea
Dítě žije s otcem i matkou. Otec prodává za malým barem pro obživu dětí. Rodina již pak nemá prostředky na zaplacení školného. Dívka byla do roku 2017 adoptovaná. Nyní je na univerzitě a potřebuje najít nového adoptivního rodiče, který by ji podpořil během univerzitního studia.

Mohamed Touré

Označení v databázi: 60615
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 17 let, Guinea
Rodiče Mohameda nepracují. Jeho matka odešla do Senegalu. Chlapec žije spolu s 4 lidmi v jednom pokoji. Má 2 bratry a 1 sestru. Do srpna 2018 byl adoptován, ale podpora skončila. Mohamedovi chybí 2 roky do ukončení střední školy. Byla by velká škoda, aby studium nedokončil. Hledáme novou podporu, díky níž by se dostal k maturitě.

Aissata Diallo

Označení v databázi: 60675
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 16 let, Guinea
Aissata žila v Senegalu se svou matkou, dnes jsou v Guineji, kde se znovu provdala. Před časem ale přišla o stálejší práci a ani její nový manžel nemá trvalejší příjmy. Aissata má jednoho bratra. Do února 2018 měla podporu adoptivních rodičů, ale ta skončila. Nyní hledáme nové adoptivní rodiče, kteří by Aissatě pomohli ve studiu.

Nicol Achaya

Označení v databázi: 60997
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 16 let, Kenya
Rodiče dítěte nejsou schopni zabezpečit základní potřeby. Každá pomoc pro dívku bude vítána. Nicol má jednoho mladšího bratra. Dívka již byla jednou adoptována, nyní pro ni hledáme nového adoptivního rodiče, aby mohla dokončit poslední rok základní školy, případně dále pokračovat ve vzdělání.

Mamadou Bailo Bah

Označení v databázi: 301220
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 15 let, Guinea
Mamadou žije v početné rodině o šesti dětech. Tatítek je v současné době bez zaměstnání a rodina si nemůže dovolit platit Mamadouvi školné. Chlapec byl do září 2018 adoptovaný, ale podpora skončila. Hledáme nového adoptivního rodiče, díky kterému by Mamadou mohl pokračovat ve studiu.

Aicha Diaby

Označení v databázi: 601210
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 15 let, Guinea
Dívka vyrůstá ve velmi chudé rodině, žije v jedné místnosti se šesti lidmi. Otec rodinu opustil a matka velmi těžko zajišťují peníze na jídlo pro Aichu, na ostatní potřeby včetně školného peníze nemají. Situace dívky je složitá a jí u sousedů. Aicha byla do září 2018 podporována, ale adopce skončila. Aby mohla dívka pokračovat ve studiu na základní škole, hledáme pro ni nového adoptivního rodiče.

Shawn Nyabwari

Označení v databázi: 601823
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 14 let, Kenya
Shawn žije se svou matkou a babičkou. Maminka nemá práci. Snaží se příležitostně vydělávat, a tím živit syna i babičku. Bohužel její příjem nestačí na zaplacení všeho, co dítě potřebuje. Otec je opustil po narození Shawna.

Reinhard Omondi

Označení v databázi: 601983
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 13 let, Kenya
Reinhard pochází z chudé rodiny. Jeho rodiče pracují v zemědělství. Nemají však dost prostředků na to, aby mohli chlapci umožnit chodit do školy. Chlapec už byl adoptovaný a díky tomu začal studovat základní školu. Teď hledáme nové podporovatele, kteří by mu umožnili pokračování.

Everlyne Anyango Otieno

Označení v databázi: 602025
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 12 let, Kenya
Dívka žije se svými rodiči a čtyřmi sourozenci. Rodina je plně závislá na zemědělství, které jim ale nevydělává dost na to, aby mohli děti poslat do školy. Dívka již byla adoptována, ale adoptivní rodiče podporu ukončili v červenci 2018. Hledáme pro dívku nového podporovatlee, aby nemusela přerušit školní docházku.

Madioula Barry

Označení v databázi: 601239
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 12 let, Guinea
Madioula se nachází ve složité životní situaci. Příjmy rodiny nestačí na to, aby Madioula mohla chodit do školy a mohla si dovolit pravidelnou stravu. Jí jen jedno jídlo denně. Dívka už byla adoptovaná, ale podpora skončila v červenci 2018. Je to nadaná dívka, která se dostala na střední školu. Hledáme podporovatele, který dívce umožní střední školu vystudovat.

Helen Mutheo

Označení v databázi: 10451
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 11 let, Kenya
Helen má starší sestru Margaret. Jejich matka je bez práce. Snaží se uživit děti, ale její plat je moc nízký na to, aby pokryla všechny výdaje. Helen byla do září 20180 adoptovaná, ale podpora byla bohužel ukončena. Nyní hledáme pro dívku novou podporu, aby mohlo pokračovat ve studiu.

Luqman Juma

Označení v databázi: 602124
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 11 let, Kenya
Početná rodina (rodiče, 6 dětí a 2 vnoučata) bydlí v malém domku ve slumu. Otec na jehož výdělku je zavislá celá rodina je nyní nezaměstnaný. Luqman byl již kráce adoptován a hledáme pro něho další podporu, aby mohl pokračovat v docházce na základní školu.

Charles Omondi

Označení v databázi: 602167
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 11 let, Kenya
Charles je velice šikovný chlapec. Rád čte. Jeho rodiče jsou ale velice chudí a nemohou si ovolit platit dítěti školní výlohy. Charles díky adopci začal chodit na základní školu a nyní (v roce 2018) chodí do páté třídy. Hledáme pro něj další podporu, aby mohl ve studiu pokračovat.

Yahia Thabit Jamaldin

Označení v databázi: 602097
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 10 let, Kenya
Rodiče se rozvedli a dítě žije u své babičky. Ta se ale stará o dalších 6 dětí, bratranců a sestřenic malého Yahyi. Babička se živí prodejem zmrzliny, což ale nestačí na zajištění všeho potřebného pro děti. Yahia už byl adoptovaný. Podpora ale skončila. Nyní hledáme pro chlapce nového adoptivního rodiče. Yahia je nadaný a byla by velká škoda, kdyby přerušil školní docházku.

Lenox Ochieng

Označení v databázi: 602270
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 8 let, Kenya
Lenox má bratra. Jeho rodiče se starají jak o svoje děti, tak také o děti od matčiny sestry. Lenox je velmi pracovitý a chtěl by se stát doktorem. Díky pomoci adoptivní rodiny z České republiky mohl chodit do školy. Podpora ale v září 2018 skončila. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by Lenoxovi pomohl splnit si svůj sen být jednou doktorem.