Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 1 | celkem 161 dětí

Aicha Diaby

Označení v databázi: 601210
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 15 let, Guinea
Dívka vyrůstá ve velmi chudé rodině, žije v jedné místnosti se šesti lidmi. Otec rodinu opustil a matka velmi těžko zajišťují peníze na jídlo pro Aichu, na ostatní potřeby včetně školného peníze nemají. Situace dívky je složitá a jí u sousedů. Aicha byla do září 2018 podporována, ale adopce skončila. Aby mohla dívka pokračovat ve studiu na základní škole, hledáme pro ni nového adoptivního rodiče.

Saran Camara

Označení v databázi: 601219
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 14 let, Guinea
Saran vyrůstá ve velmi chudé rodině. Žije v jedné místnosti s dalšími 6 lidmi. Rodiče jsou velmi chudí nemají stálý příjem a nemohou zajistit prostředky pro základní potřeby své dcery. Saran již byla adoptovaná, ale podpora skončila v listopadu 2018. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by dívce umožnil ve studiu pokračovat.

Shawn Nyabwari

Označení v databázi: 601823
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 14 let, Kenya
Shawn žije se svou matkou a babičkou. Maminka nemá práci. Snaží se příležitostně vydělávat, a tím živit syna i babičku. Bohužel její příjem nestačí na zaplacení všeho, co dítě potřebuje. Otec je opustil po narození Shawna.

Reinhard Omondi

Označení v databázi: 601983
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 13 let, Kenya
Reinhard pochází z chudé rodiny. Jeho rodiče pracují v zemědělství. Nemají však dost prostředků na to, aby mohli chlapci umožnit chodit do školy. Chlapec už byl adoptovaný a díky tomu začal studovat základní školu. Teď hledáme nové podporovatele, kteří by mu umožnili pokračování.

Ibrahima Sory Cissé

Označení v databázi: 602364
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 12 let, Guinea
Situace rodiny je kritická. Rodina žije v jedné místnosti. Chlapec se chodí najíst k sousedům. Hledáme pro něj adoptivního rodiče, který by jej podpořil ve vzdělání.

Mariama Camara

Označení v databázi: 602312
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 11 let, Guinea
Dívka pochází z velmi chudé rolnické rodiny. Matka je v domcnosti. Příjmy rodiny nestačí na to, aby Mariama mohla pravidelně chodit do školy.

Charles Omondi

Označení v databázi: 602167
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 11 let, Kenya
Charles je velice šikovný chlapec. Rád čte. Jeho rodiče jsou ale velice chudí a nemohou si ovolit platit dítěti školní výlohy. Charles díky adopci začal chodit na základní školu a nyní (v roce 2018) chodí do páté třídy. Hledáme pro něj další podporu, aby mohl ve studiu pokračovat.

Luqman Juma

Označení v databázi: 602124
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 11 let, Kenya
Početná rodina (rodiče, 6 dětí a 2 vnoučata) bydlí v malém domku ve slumu. Otec na jehož výdělku je zavislá celá rodina je nyní nezaměstnaný. Luqman byl již kráce adoptován a hledáme pro něho další podporu, aby mohl pokračovat v docházce na základní školu.

Hasina Kamsur

Označení v databázi: 602214
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 10 let, Kenya
Matka dívky pracuje jako pokojská a otec je bez práce. Hasina by chtěla být ošetřovatelkou, aby mohla pomáhat nemocným lidem. Bydlí společně se svými sourozenci, Juma Kamsur a Baria Kamsur, a se svými rodiči v jednopokojovém plechovém domku. Hasina byla podporovaná, ale adopce skončila v prosinci 2018. Nyní hledáme pro dívenku nového adoptivního rodiče, aby nemusela přerušit školní docházku.

Yahia Thabit Jamaldin

Označení v databázi: 602097
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 10 let, Kenya
Rodiče se rozvedli a dítě žije u své babičky. Ta se ale stará o dalších 6 dětí, bratranců a sestřenic malého Yahyi. Babička se živí prodejem zmrzliny, což ale nestačí na zajištění všeho potřebného pro děti. Yahia už byl adoptovaný. Podpora ale skončila. Nyní hledáme pro chlapce nového adoptivního rodiče. Yahia je nadaný a byla by velká škoda, kdyby přerušil školní docházku.

Kevin Moses

Označení v databázi: 602111
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 10 let, Kenya
Matka Kevina je v domacnosti, jeho otec je stavební dělník s velmi nizkým platem. Nemohou si dovolit hradit školní výlohy na dítě. Dítko již bylo adoptované, ale podpora byla v listopadu 2018 ukončena. Nyní pro něj hledáme nového adoptivního rodiče, aby nemusel přerušit školní docházku.

Mamaissata Sylla

Označení v databázi: 602328
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 10 let, Guinea
Dívka nenavštěvuje školu z důvodu nedostatku finančních prostředků. Žije se svojí babičkou, která je prodavačkou na místním trhu. Mamaissata se stravuje u sousedů a žije v místnosti s dalšími třemi lidmi. Aktuálně pro ni hledáme adoptivního rodiče.

Ibrahim Camara

Označení v databázi: 602379
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 10 let, Guinea
Otec dítěte aktuálně nepracuje a rodina tak nemá dostatčný příjem, aby dítko mohlo chodit do školy. Dítě má dvě sestry a tři bratry.

Francis Gathii Nyagah

Označení v databázi: 10465
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 10 let, Kenya
Francis pochází z velice chudé rodiny. Rodina je šestičlená. Matka je v domácnosti a vydělává si jako pouliční prodavačka. Otec prodává staré oblečení ve městě. Francis rád recituje básničky a tancuje - vypadá jako velmi nadějný student. Díky adoptivnímu rodiči může chlapec chodit do školy a vzdělávat se, ale podpora trvá pouze do léta 2019. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by chlapci pomohl pokračovat ve studiu.

Salématou Sylla

Označení v databázi: 602329
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 9 let, Guinea
Dívka navštevuje školu Matam lido 2, ale docházka není pravidelná z důvodu nedostaku financí na školné. Salématou je velice inteligentní, ale bohužel není dostatečně podporovaná. Žije v místnosti s dalšími čtyřmi lidmi. Pro dívku se akutálně snažíme najít adoptivního rodiče.

Alseny Bérété

Označení v databázi: 602353
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 9 let, Guinea
Dítě žije se svými rodiči, kteří jsou aktuálně bez zaměstnání a proto nemají dostatek financí na to, aby dítě mohlo chodit pravidelně do školy. Chlapec má 3 bratry a 1 sestru.

Alhassane Camara

Označení v databázi: 602354
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 8 let, Guinea
Rodiče dítěte jsou aktuálně bez zaměstnání. Ve stravování jsou závislí na svých sousedech. Rodina žije v extrémní chudobě. Chlapec má jednoho bratra a dvě sestry. Hledáme adoptivního rodiče, který chlapci umožní studovat.

Mamadou Lamine Bah

Označení v databázi: 602358
Není adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 8 let, Guinea
Dítě žije se svou tetou, rodiče nemají dostatek finančních prostředků na podporu chlapce. Teta ovšem nemá dostatek financí, pro to, aby dítě mohlo chodit do školy.

Abrahim Touré

Označení v databázi: 602361
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 8 let, Guinea
Dítě žije pouze se svou matkou, tatínek zemřel. Rodina žije v eextrémní chudobě, ve stravování jsou závislí na sousedech. Nyní pro chlapce hledáme adoptivního rodiče, který by mu pomohl chodit do školy.

Ibrahima Camara

Označení v databázi: 602362
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 8 let, Guinea
Situace rodiny je kritická. nemůže si dovolit financovat vzdělání chlapce. Dítě jí u sousedů. Pro dítě chledáme adoptivního rodiče, díky kterému by mohl chodit do školy.

Mohamed Touré

Označení v databázi: 602313
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 8 let, Guinea
Mohamed žije se svými rodiči, kteří nemají dostatek finančních prostředků na vzdělání ani na obživu. Celá rodina žije v jedné místnosti. Mohamedovi hledáme adoptivního rodiče, který by ho podpořil.

Aboubacar Sylla

Označení v databázi: 602317
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 8 let, Guinea
Aboubacar by rád chodil do školy, ale špatná finanční situace rodiny to nedovoluje. Ani jeden z rodičů nemá trvalé příjmy. Spoléhají se na pomoc komunity. Chlapec potřebuje podporu adoptivních rodičů, aby mohl chodit do školy.

Abdoula Fofana

Označení v databázi: 602319
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 8 let, Guinea
Abdoula pochází z chudé rodiny. Jeho rodiče nemají pravidelné zaměstnání. Rodina žije ze dne na den. Chlapec nemůže chodit do školy. Hledáme adoptivního rodiče, který umožní chlapci studovat.

Mohamed Soumah

Označení v databázi: 602322
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 8 let, Guinea
Rodiče Mohameda jsou velice chudí a ještě sami chodí do školy. Nemohou si dovolit uhradit školní výdaje pro chlapce. Hledáme adoptivního rodiče, který chlapci umožní chodit do školy.

Lenox Ochieng

Označení v databázi: 602270
Není adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 8 let, Kenya
Lenox má bratra. Jeho rodiče se starají jak o svoje děti, tak také o děti od matčiny sestry. Lenox je velmi pracovitý a chtěl by se stát doktorem. Díky pomoci adoptivní rodiny z České republiky mohl chodit do školy. Podpora ale v září 2018 skončila. Hledáme nového adoptivního rodiče, který by Lenoxovi pomohl splnit si svůj sen být jednou doktorem.