Centrum Dialog

Výroční zpráva Centra Dialog za rok 2019

Milí adoptivní rodiče a přátelé Centra Dialog, v průběhu celého roku 2019 jsme pokračovali v našem poslání – pomáhat dětem z chudých rodin ke kvalitnímu vzdělání. Projekt Adopce dětí na dálku, běží díky vaší úžasné podpoře již 18. rokem! Je skvělé, že za výzvou „Pošli špunta do školy!“ vidíte dlouhodobý projekt, který pro vás znamená vydat se spolu s dítětem na dlouhou cestu za vzděláním. Jen dokončené vzdělání má opravdový smysl. Díky vaší vytrvalosti jste tak darovali šanci na lepší život více než 3 500 dětí z Guineje a Keni. Naši špunti mají prakticky vždycky dobrou náladu, takže pro ně to byl rok plný radostných úsměvů, ať už k nim měly více či méně důvodů. Když jsme prolistovali loňský kalendář, vybrali jsme události a příběhy, ze kterých máme radost my všichni, zapojení do Adopce na dálku.

Hned na počátku roku se podařilo díky výzvě Karla Patáka „Škola pro Hasinu“ zajistit malé keňské slečně studium na následující 4 roky. Pan Paták zároveň přislíbil Hasině svou pomoc ve studiu i po vyčerpání obnosu, který dal spolu se svými přáteli dohromady. V březnu zazněla z úst čerstvě promovaného Amose krásná věta: „Chci pomáhat měnit životy tak, jako byl změněn ten můj!“, která adoptivním rodičům jasně ukázala hluboký smysl Adopce. Na vlně hřejivé jarní energie se nesla také benefiční akce H.E.A.T., konaná na podporu keňského děvčátka Latifah a její třídy Utu Academy v Kibeře. Díky této iniciativě se vyšlapalo báječných 8 300 Kč. I letos jsme úspěšně zopakovali jarní projekt „Knihy do knihoven“ a získali 61 000 Kč na jejich zakoupení. S příchodem léta jsme vám vyprávěli i příběh cílevědomé Cynthie, která jde vytrvale za svým snem stát se špičkovou optičkou. “Až dostuduji, chci mít vlastní kliniku, kde budeme lidem zlepšovat zrak”, říká a my jí držíme palce.

V létě jsme si připomněli roční výročí ničivé povodně v Paponditi, kdy stoletá voda doslova smetla 11 tříd. Do roka se podařilo díky vaší podpoře a nadšení místních dobrovolníků postavit celkem tři nové, voděodolné třídy. Na podzim jsme se radovali spolu s dlouholetým adoptivním rodičem Janem Babkou z velkého úspěchu jeho adoptivní dcery Kadiatou, která získala na univerzitě v Pardubicích bakalářský titul z farmakochemie. Další z příkladů, které motivují a inspirují k následování!

Srdečně vám děkujeme za všechno, co se nám společně v minulém roce podařilo udělat pro lepší budoucnost dětí v Keni a Guineji. Děkujeme za všechny špunty, co můžou chodit do školy.

Výroční zprávu za rok 2019 si můžete prohlédnout ZDE.

Tým Centra Dialog, o.p.s.

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy