Centrum Dialog

Výroční zpráva Centra Dialog za rok 2020

Drazí přátelé, do poklidných vod našich životů v minulém roce 2020 vpadnul nemilosrdně koronavirus a změnil vše. Jeho dvě vlny, valící se všemi směry, hluboce ovlivnily životy a zdraví lidí, fungování firem, vztahů i projektů a v neposlední řadě i chuť a možnosti pomáhat ve vzdálených zemích. Vždyť všude kolem, v nejbližším okolí, byla a je spousta problémů. O to radostnější je skutečnost, že naše společná vlna solidarity s dětmi z nejchudších rodin v Keni a Guineji trvá a projekt Adopce dětí na dálku tak úspěšně běží již 19. rokem! Za tu dobu jste díky své štědrosti a vytrvalosti poslali do školy již více než 4 000 špuntů. 

Co se loni navzdory obtížným podmínkám povedlo? Na dvou únorových benefičních workshopech se podařilo rozhýbat naše příznivce. Výtěžek z akcí byl určen na podporu budování nových webových stránek, které jsou naprosto nepostradatelné pro efektivní správu projektu adopce. První workshop se nesl v exotickém rytmu Kizomby. Pod vedením nejlepších lektorů z celé republiky se tanečníci seznámili se základními i pokročilými kroky tohoto smyslného tance. Účastníci benefičního workshopu „Dýchej pro Afriku“ v Centru tance udělali správným dýcháním radost svému tělu, mysli i našim nadějím na nový web. Obě akce vynesly sympatických 25 000 Kč.

Protože nám přísná protikoronová opatření zrušila plánované akce v Česku, zaměřili jsme na jaře a v létě pozornost na pomoc lidem v keňských slumech a chudých oblastech, ohrožených hladem. Ve spolupráci s koordinátory jsme použili část prostředků určených na pořízení školních potřeb k nákupu jídla pro rodiny v Kibeře a Paponditi. Bylo jasné, že novou aktovku nebo boty nepotřebují děti v dané situace tolik jako jíst, aby ve zdraví přežily období pandemie. Koncem léta se zdálo, že se nám podaří dohnat odložené akce a výstavy, ale ouha, druhá, podzimní vlna byla ještě náročnější nežli ta jarní.

V závěru roku jsme se tedy soustředili na náročnou koordinaci projektu za situace, kdy guinejské a keňské školy pracovaly v omezeném režimu a lidé se ocitli v existenčních potížích. Obzvláště pak v Keni a jejích slumech pokračovali naši koordinátoři v pomoci dětem i jejich rodinám a zajišťovali pro ně ochranné pomůcky a jídlo. Neméně důležité bylo a je dodávat všem lidem zapojeným do projektu optimismus a víru, že bezútěšnou situaci zvládneme.
Děkujeme vám za všechno, co se nám v extrémně náročném roce podařilo udělat, aby špunti v Keni a Guineji mohli chodit do školy a měly lepší vyhlídky do života.

Výroční zprávu za rok 2020 si můžete prohlédnout ZDE.

Tým Centra Dialog, o.p.s.

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy