Centrum Dialog

Keňa očima Evropana

Chtěl bych se s vámi o podělit zážitky a zkušenosti ze dvou cest do Keni, kam jsem se dostal v rámci Kampaně lidské podpory (KLP). Tato kampaň je organizována členy Humanistického hnutí z různých zemí a jejím cílem je vzájemná spolupráce lidí z Evropy a Afriky.

Keňa a GuineaV České republice jsme se rozhodli začít tuto kampaň ve dvou afrických zemích – Guineji a Keni. Důvody jsme k tomu měli čistě praktické – měli jsme hodně kontaktů v těchto zemích a také doprava tam je levnější než do jiných afrických zemí. Stojí za zmínku, že nikdo z lidí, kdo se na těchto projektech podílí, z nich nemá žádnou finanční odměnu. Mnohdy je tomu právě naopak – například letenky, pobyt i stravování si platíme většinou sami. Výjimkou jsou případy, kdy zorganizujeme nějakou výdělečnou akci a takto získané peníze pak mohou sloužit k částečnému hrazení nákladů spojených s kampaní.A jak vlastně vypadají konkrétně naše aktivity na místě? Většinu času trávíme v kontaktu s místními lidmi. Protože ani nikdo z místních za žádné aktivity nedostává zaplaceno, vyžaduje určité úsilí získat další dobrovolníky, kteří se budou ochotni do jednotlivých projektů zapojit přímo na místě. Proto často organizujeme informační schůzky, kde představujeme kampaň a odpovídáme na dotazy přítomných a potenciálním zájemcům nabízíme spolupráci. Jak to funguje?Možností spolupráce je mnoho a záleží na každém, pro jakou formu se rozhodne, nejčastěji to však vypadá následovně. Člověk, který se rozhodne zapojit do aktivit KLP, se nejprve snaží najít skupinu kamarádů, kolegů, příbuzných, zkrátka dalších lidí, které tato myšlenka také osloví. Společně se pak začnou scházet a přemýšlet nad tím, co je vlastně v jejich okolí nejvíce trápí a jak by se to dalo zlepšit. Poté přijdou s konkrétním projektem a plánem k jeho realizaci. Tyto projekty často zahrnují kurzy alfabetizace, poskytování základní lékařské péče, péče o osiřelé děti, počítačové kurzy a podobně. Často je však potřeba k uskutečnění těchto aktivit materiální zabezpečení – sešity, tužky, pera, léky, oblečení, ale třeba i počítače, šicí stroje, nebo truhlářské nářadí. Vzhledem ke špatné ekonomické situaci v afrických zemích je těžké tyto věci získat od dárců či sponzorů. Tady se snažíme pomoci. Pořádáme zde, v různých evropských zemích sbírky, navštěvujeme podnikatele a představujeme jim tuto kampaň s žádostí o sponzoring, pořádáme výdělečné akce, díky nimž potom můžeme nakoupit potřebné věci a podobně. Tímto způsobem se můžeme navzájem doplnit a pomoci si s tím, na co ti druzí nestačí. Je to spolupráce oboustranně výhodná, ačkoliv si to možná mnoho Evropanů nebude chtít přiznat; máme se od Afričanů mnoho co učit.Projekty v BuruburuKonkrétním plánem mojí druhé cesty (společně s dalšími, kteří se jí zúčastnili) bylo v první části upevnit kontakty s humanisty z vesnice Buruburu, kteří jako první začali konkrétní aktivity (kurzy alfabetizace a program adopce na dálku) a pomoci jim s těžkostmi, na které během své práce narazili. Také jsme se v první části cesty zabývali registrací oficiální nevládní organizace, která nám umožní zasílat v Evropě nasbíranou materiální pomoc do Keni. Výsledkem je, že v Buruburu se nyní připravuje několik nových projektů a že registrace nevládní organizace směřuje ke schválení. V druhé části našeho měsíčního pobytu jsme se pak zaměřili na nalezení dalších dobrovolníků, kteří by se chtěli zapojit buď již do fungujících projektů, nebo kteří by začali projekty nové. Oslovovali jsme především vysokoškolské studenty z Nairobi University a dvakrát denně pořádali informační schůzky s prezentací KLP. Přihlásilo se mnoho nových zájemců, kteří chtějí s něčím podobným začít v jejich čtvrti, škole, zaměstnání a nyní jsme s těmito lidmi v kontaktu před Internet a pomáháme jim překonávat těžkosti, do kterých se každý v začátcích dostane.Celá kampaň pak pokračuje dalšími cestami jak do Keni, tak do Guineji. V Keni jsou teď další dva lidé z ČR a v Guineji tři další. Pokračují dál v tom, co jsme začali během předchozích cest. Také tam přivezli věci nasbírané během Plážového plesu, který se konal začátkem dubna v pražské Lucerně (sešity, psací potřeby, …), Mimochodem, není jich málo (společnost British Airways nám letos přislíbila dovézt do Keni 4 tuny materiálu zdarma, za což jim upřímně děkujeme).ChystámeCo plánujeme do budoucna? Plánů je spousta, samozřejmě chceme pokračovat v probíhajících projektech, začít nové, například program Adopce na dálku je již téměř připraven ke spuštění. Budeme se snažit se do těchto i dalších projektů zapojit co nejvíce lidí, aby tento řetěz lidské spolupráce dále narůstal. Jakým tempem se bude rozšiřovat však záleží i na vás, protože každý, kdo čte tento článek se může do libovolné ze zmíněných aktivit zapojit a rozvíjet, možností je mnoho. Víc hlav víc ví a víc rukou víc udělá. Zájemci tedy bez váhání kontaktujte mě, nebo redakci těchto novin, která vám podá další informace. Další informace a on-line deník z cest do Keni a Guineji najdete na webových stránkách www.humanisti.cz a také www.novyhumanismus.cz/klp.

Často kladené otázky a odpovědi k projektu
ADOPCE AFRICKÝCH DĚTÍ NA DÁLKU
ve formě e-booku ke stažení.

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Nejnovější zprávy