Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 13 | celkem 1168 dětí

Nana Soumah

Označení v databázi: 30984
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Nana žije s celou rodinou v jedné místnosti, má osm sourozenců. Nemůže chodit do školy, rptože otec si může dovolit zaplatit jen nejnutnější potřeby rodiny, jí jednou denně.

Souleymane Sylla

Označení v databázi: 30986
Adoptován
Chlapec, 17 let, Guinea
Souleymane si jako malý nemohl dovolit chodit do školy. Jeho rodiče spolu nebydlí a tak žije v rodině matky, kde žijí všichni v jedné místnosti (deset osob). Chlapec je již zpět v projektu adopce, děkujeme!

Halimatou Sylla

Označení v databázi: 30988
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Halimatou žije spolu s se svým otcem u dědečka. Matka se podruhé vdala a žije se svým novým mužem. Jí jednou denně. Rodina si nemůže dovolit zajistit jí vzdělání. Díky podpoře adoptivních rodičů ale dívka může pravidelně studovat. Halimatou sen je být novinářkou, proto ráda chodí do školy.

Mariama Conde

Označení v databázi: 30993
Adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Dívka žije v jedné místnosti spolu s rodiči a sourozanci. Jí jednou denně. Ráda by chodila do školky, ale její rodiče si to nemohou dovolit.

Etienne Kone

Označení v databázi: 30995
Adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Tatínek Etienna umřel na srdeční chorobu. Dítě žije se strýcem (starším bratrem otce), který je ale také nemocný.

Mohamed Camara

Označení v databázi: 30999
Adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Mohamed žije se svými rodiči v hlavním guinejském městě Conakry. Rodina bydlí ve dvou pronajatých místnostech. Otec je bez práce a tak je velmi obtížné uspokojit základní potřeby rodiny, stravují se jednou za den. Díky adoptivním rodičům, může Mohamed studovat.

Ousmane Mara

Označení v databázi: 60112
Adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Ousmane (bratr Damby - 60111) žije společně se svými rodiči a sourozenci na okraji hlavního guinejského města Conakry. Má 3 sestry a 3 bratry. Příjmy rodiny nestačí zajistit pravidelné vzdělání, lékařskou péči a výživu.

Kadiatou Dramé

Označení v databázi: 60115
Adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Kadiatou žije s rodiči a sestrami na okraji města. Zaměstnání otce nestačí zajistit dostatek prostředků pro pravidelné vzdělání, lékařskou péči a stravu. Dívenka má 3 sestry.

Mamady Traoré

Označení v databázi: 60123
Adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Mamady pochází z chudé rodiny. Otec je instalatér a matka je v domácnosti a stará se o děti. Z tak malého výdělku rodiče nejsou schopni uspokojit všechny základní potřeby svých děti jako je lékařská péče, vzdělání, pravidelné stravování a vhodné ubytování pro dítě. (bratr Djiba Traoré - 60121)

Mamady byl již jednou adoptovaný.Nyní mu hledáme nové rodiče, aby mohl i nadále pokračovat ve studiu.

Kadiatou Camara

Označení v databázi: 60127
Adoptována
Dívka, 24 let, Guinea
Kadiatou pochází z chudé rodiny, kde matka je v domácnosti a otec ve snaze užívit rodinu pracuje jako zedník. Rodiče nejsou schopni uspokojit všechny základní potřeby dítěte jako je lékařská péče, pravidelná školní docházka, vhodné ubytování a stravování.

Sia Sousane Ouéndouno

Označení v databázi: 60131
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Sousane žije se svými rodiči a sestrou na okraji hlavního guinejského města Conakry. Rodiče získávají prostředky práci na poli, avšak nestačí jimi zajistit pravidelnou školní docházku, dostatečnou stravu a lékařskou péči pro své děti. Od roku 2003 je podporována adoptivními rodiči a chdoí pravidelně do školy. V roce 2016 studuje 2 rokem na univerzitě.

Rose Loffo Kamano

Označení v databázi: 60133
Adoptována
Dívka, 26 let, Guinea
Rose žije se svou rodinou na okraji hlavního města Conakry. Rodiče nemají stálou práci a tak je pro ně velmi obtížné zajistit dětem pravidelnou školní docházku, dostatečnou stravu a lékařskou péči. Rose má 2 sourozence.Od roku 2003 má dívenka možnost chodit pravidelně do školy díky adoptivním rodičům. V roce 2016 studuje posledním rokem na střední škole.

Koumba Denis Kamano

Označení v databázi: 60136
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Korimba žije se svými rodiči a sestrou na okraji hlavního guinejského města Conakry. Její otec získává prostředky práci svářeče, avšak nestačí jimi zajistit pravidelnou školní docházku, dostatečnou stravu a lékařskou péči pro své děti (Korimba má další tři sourozence).

Sia Hawa Ifono

Označení v databázi: 60195
Adoptována
Dívka, 22 let, Guinea
Sia Hawa žije se svou rodinou na okraji hlavního města Conakry. Rodiče si nemohou dovolit poslat jí, ani její tři sestry, do školy. Peníze jim nestačí ani na výživu, lékařskou péči či ošacení.

Sény Gnékoya

Označení v databázi: 60214
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Rodina žije na velmi nízské úrovni. Sény má bratra a tři sestry. Rodiče si nemohou dovolit poslat děti do školy, protože na to jejich finanční příjem nestačí. Nemohou jim zajistit ani pravidelnou stravu, lékařskou péči a oblečení.

Marie Noel Gnékoya

Označení v databázi: 60215
Adoptována
Dívka, 22 let, Guinea
Rodina nemá finanční příjem na to, aby si mohla dovolit poslat Marii Noel do školy. Rodiče nejsou schopni nést náklady na studia, výživu, lékařskou péči a oblečení dítěte. Dívenka je podporována adoptivními rodiči od roku 2003 a chodí pravidelně do školy. letos (2016) studuje posledním rokem na střední škole.

Mohamed Traoré

Označení v databázi: 60239
Adoptován
Chlapec, 21 let, Guinea
Chlapec žije v rodině, která má velký problém se zajištěním lékařské péče, ošacení, školní docházky a výživy. Dítě má ubohou životní úroveň a velmi potřebuje podporu. Mohamed má bratra a dvě setry.

Houssénétou Diallo

Označení v databázi: 60245
Adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Rodina žije na okraji hlavního města Conakry na velmi nízké úrovni. Nemají finanční prostředky na zajištění základních lidských potřeb, jako jsou: lékařská péče, výživa, ošacení a školní docházka. Od roku 2003 podporují dívku adoptivní rodiče, díky jejich pomoci chodí pravidelně do školy a letos (2016) ukončuje střední školu.

Mariame Fofana

Označení v databázi: 60246
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Rodina žije na okraji hlavního města Conakry na velmi nízké úrovni. Nemají finanční možnosti, aby mohli unést náklady za ošacení, lékařskou péči, školní docházku a výživu. Dívka má dva bratry a tři sestry. Díky podpoře adoptivních rodičů se dívka může vzdělávat a letos (2016) ukončuje střední školu.

Alice Delamou

Označení v databázi: 60252
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Rodina nemá finanční prostředky na zajištění základních potřeb, jako jsou: výživa, škola, ošacení a lékařská péče. Žijí na okraji hlavního města Conakry na velmi nízké úrovni. Alice má dvě sestry a jednoho bratra.

Tokpa Doré

Označení v databázi: 60256
Adoptován
Chlapec, 24 let, Guinea
Příjem rodičů nestačí na pokrytí základních potřeb. Nemají peníze na lékařskou péči, ošacení, školní docházku a potraviny. Dítě potřeboval podporu, aby se zlepšily jeho životní podmínky. Tokpa má dva bratry. Od roku 2004 je chlapec v adopci a může se díky tomu vzdělávat. Letos 2016 studuje 1 rokem na univerzitě.

Marie Noel Mazagalo

Označení v databázi: 60258
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Otec má velmi malý přijem, který nestačí na pokrytí všech výdajů. Rodiče nemají prostředky na zajištění základních potřeb, jako jsou: potraviny, lékařská péče, ošacení a školní docházka. Děvče je od roku 2004 podporováno adoptivními rodič a může se vzdělávat. Letos (2016) končí střední školu.

Fodé Djibril Fofana

Označení v databázi: 60262
Adoptován
Chlapec, 29 let, Guinea
Chlapec žije se svými dvěma bratry a třemi sestrami na okraji hlavního města Conakry. Rodiče nemají finanční možnosti na to, aby mohli dětem zajistit vzdělání, zdravotní péči, oblečení a potraviny. Na podzim 2009 byl Fodé přijat na univerzitu. Studuje informatiku.

Ousmane G'Nango

Označení v databázi: 60271
Adoptován
Chlapec, 23 let, Guinea
Rodina žila ve velmi těžké situaci na okraji hlavního města Conakry. Rodiče neměli dostatek prostředků na to, aby mohli dětem financovat školní docházku. Peníze nebyli ani na základní lékařskou péči, výživu, či ošacení. Ousmane má ještě čtyři sourozence (dva bratry a dvě sestry). Chlapce si našli v rocve 2004 adoptiovní rodič a díky jejich podpoře mohl chlapec začít chdoit pravidelně do školy. V roce 2016 studuje 2 rokem na univerzitě.

Ousmane Camara

Označení v databázi: 60296
Adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Rodina Ousmana je tak, jako mnoho ostatních chudá. Dítě má špatnou výživu, chybí finanční prostředky, Ousmane bydlí s 5 dalšími lidmi v jednom pokoji a jí jen jedenkrát denně.