Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 3 | celkem 708 dětí

Diana Mbula Mutinda

Označení v databázi: 10480
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Celá rodina závisí na malém příjmu otce, který si občas vydělá nějaké peníze sběrem odpadu. Diana proto nemůže chodit do školy pravidelně – byl by to pro její rodiče příliš velký výdaj. Díky adoptivním rodičům začala chodit dívenka do školy.

Emmanuel Nyakora

Označení v databázi: 10481
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Emmanuel žije jenom se svojí maminkou, která je samoživitelka. O otci Emmanuela nemáme žádné informace. Matka na sebe a chlapce vydělává občasnou výpomocí v okolních domácnostech. Oboum se nevede dobře – dokonce i vodu si musí kupovat, a tak nemají peněz nazbyt. Hledáme pro Emmanuela adoptivního rodiče, který by chlapce podpořil už od školky, ve které se děti v Keni učí anglicky, a připravují se na školní docházku.

Patrick Wambugu Mutahi

Označení v databázi: 10484
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Kvůli nedostatku zdravé a vyvážené stravy trpěl Patrick křivicí. Jeho maminka si vydělává občasnou manuální prací a o otci nic nevíme. Díky podpoře adoptivních rodičů může Patrick pravidelně chodit do školy.

Shantel Wamwari Wangechi

Označení v databázi: 10486
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Shantel a její sourozenec žijí jen s maminkou v domě, ve kterém jejich matka vypomáhá. Bez této práce by ani neměli kde bydlet. Shantel je ještě velmi malá, ale díky podpoře komunity mohla nepravidelně chodit do školky, kde se keňské děti učí anglicky, aby mohly nastoupit do první třídy. Díky adoptivním rodičům ale dívenka může pravidelně studovat.

Shantel Wanjiru

Označení v databázi: 10487
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Maminka Shantel je velmi mladá a kromě Shantel má ještě jedno dítko – chlapečka Leona. Celá rodina zcela závisí na pomoci své komunity, blízkých a rodiny - maminka Shantel nepracuje. Shantel má často bolesti na hrudi. Dívku do projektu zařadila naše místní koordinátorka, která jí umožňuje chodit do místní školy. Hledáme pro Shantel adoptivní rodiče, kteří by ji byli ochotni podpořit a zabezpečit jí dobré vzdělání.

Shalyne Akinyi

Označení v databázi: 10488
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Shalyne žije jen se svojí maminkou – o otci nemáme žádné zprávy. Matka dívky se žijí drobnými pracemi – občas pere prádlo, občas má peníze na to, aby levně nakoupila jídlo a znovu se ho na ulici snažila prodat za trochu vyšší cenu. Hledáme pro Shalyne adoptivního rodiče, který by jí svou podporou umožnil chodit pravidelně do školy.

Shirleen Wanjiru

Označení v databázi: 10489
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Rodiče Shirleen zápasí s finančním nedostatkem, protože jsou oba bez stálého zaměstnání. Díky pomoci naší koordinátorky mohla Shirleen začít chodit do školky a připravovat se na školní docházku. Tato situace ale není udržitelná. Hledáme pro dívku adoptivní rodiče, kteří by jí umožnili chodit pravidelně do školy.

Mary Wanjiku Kamau

Označení v databázi: 10498
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Mary má dva sourozence. Celá rodina je závislý na drobném výdělku dívčina otce, který se živí čištěním bot. Z platu mohou rodiče dětem dát pouze jedno jídlo denně. Na školní potřeby plat už bohužel nestačí. Díky podpoře komunity může Mary občasně chodit do školky, kterou vede naše koordinátorka. Hledáme pro dívku adoptivní rodiče, kteří by ji mohli podpořit a umožnit jí základní vzdělání.

Justin Maina

Označení v databázi: 10501
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Justin je sirotek, o kterého se stará babička. Situace chlapce je opravdu naléhavá – babička nemá žádný příjem, a tak Justin vyrůstá ve stísněných poměrech. Díky podpoře komunity a naší koordinátorky mohl chlapec nepravidelně chodit do předškolky. Díky externí pomoci českých adoptivních rodičů může Justin získat vzdělání.

Mary Kanini Mueni

Označení v databázi: 10503
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Mary, její dva sourozenci a maminka, která má postižení, žijí dohromady v jednom pokojíku. Kvůli postižení si maminka dívky nemůže nic vydělat, a tak je rodina závislá na podpoře okolí a komunity. Díky naší koordinátorce může Mary zdarma chodit do předškolní třídy, kde se děti učí anglicky, aby mohly začít chodit na první stupeň základní školy. Podpora adoptivního rodiče Mary umožňuje chodit do školy pravidelně.

Ann Joy Njeri

Označení v databázi: 10504
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Maminka Ann Joy je živitelka rodiny, ale nemůže vydělat dostatek peněz na to, aby dívku pravidelně posílala do školy. Ann Joy proto často do školy nemůže jít, protože její matka nemá na zaplacení školného. Dívka také často nemá dostatek jídla. Hledáme pro Ann Joy adoptivní rodiče, kteří by jí zajistili pravidelný přístup ke vzdělání.

Georges Munyao Kalongo

Označení v databázi: 10509
Adoptován
Chlapec, 7 let, Kenya
Chlapec žije sám se svou maminkou, která se o dítko stará úplně sama. Kvůli pandemii covidu-19 byl obchod s potravinami, ve kterém pracuje, velmi zasažen a maminka si teď nemůže dovolit platit Georgesovi školu.

Leonel Ochieng Odhiambo

Označení v databázi: 10510
Adoptován
Situace tohoto dítka je naléhavá
Chlapec, 6 let, Kenya
Chlapec žije se svou maminkou a dalšími třemi sourozenci v jednopokojovém bytě. Maminka vychovává 4 děti úplně sama. Pracuje jako barmanka, ale její práce je rozhodělená do různých směn, což ji komplikuje výchovu o děti. Její plat je navíc nedostatečný k tomu, aby mohla všem dětem zaplatit školné. Bude moc vděčná za pomoc.

Yvonne Wanjiru Irungu

Označení v databázi: 10511
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Dívka má další dva sourozence, kteří žijí v jednom pokoji s maminkou, Tatínek dívky bohužel zemřel. Maminka je tak na výchovu tří dětí sama, peníze na životbytí získává praním prádla, nicméně příjmy nejsou dostatečné, aby pokryly školné všech dětí.

Blessing Wangui Njuguna

Označení v databázi: 10516
Adoptována
Dívka, 7 let, Kenya
Dívka žije společně se svými rodiči a dvěma sourozenci v podnájmu v jedné místnosti. Její tatínek pracuje jako tesař a jeho příjem je velmi nestabilní, jelikož je závisly na objednávkách od zákazníků. Maminka momentálně nepracuje. Pro rodiče je tak obtížné zaplatit školné pro všechny své děti.

Brenda Mercy Waithira

Označení v databázi: 10517
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Maminka dívky je samoživitelka, která se kromě Brendy stara i o dva její sourozence. Prodává potraviny, což ji ovšem nezaručuje stabilní příjem, jelikož je prodej závislý na počasí a vládních nařízeních. Má velké problémy postarat se o všechny děti a zaplatit jim školní poplatky.

Fabian Macharia Wairimu

Označení v databázi: 10518
Adoptován
Chlapec, 6 let, Kenya
Dívka žije společně se svými dvěma sourozenci a maminkou v jedné místnosti v podnájmu. Maminka je samoživitelka, která pracuje jako kadeřnice, její příjem je ovšem nestabilní a je tak pro ní velice obtížné postarat se o všechny děti a nemůže si dovolit všem zaplatit školu.

Jeremy Mwangi

Označení v databázi: 10519
Adoptován
Chlapec, 6 let, Kenya
Chlapec žije společně s rodiči, sestrou a bratrem v jednom pokoji. Tatínek dělá příležitostné práce a jeho příjem tak závisí převážně na tom, zda se mu poštěstí najít si práci na stavbě. Jelikož maminka Jeremyho je momentálně nezaměstnaná, pro rodiče je obtížné všechny své děti uživit a zajistit jim vzdělání.

Maryline Wacu Musyoka

Označení v databázi: 10520
Adoptována
Dívka, 6 let, Kenya
Maryline žije společně se svými 3 sourozenci a rodiči v podnájmu ve dvou místnostech. Tatínek pracuje jako řidič pro místní firmu, ale platí mu jen v případě, když využijou jeho služby. Maminka prodává zeleninu, ale jejich příjem není dostatečný na to, aby bez problémů uživili 4 děti a zajistili jim možnost chodit do školy.

Mathew Githinji

Označení v databázi: 10521
Adoptován
Chlapec, 9 let, Kenya
Chlapec žije společně se svými rodiči a 2 sourozenci v jednom pokoji. Tatínek chlapce má velmi malý příjem a maminka nepracuje, jelikož se stará o sourozence Mathewa, který se narodil před měsícem. Rodiče ze svých příjmů nevyjdou a nemůžou zaplatit Mathewovi vzdělání.

Patience Nyambura Ngugi

Označení v databázi: 10522
Adoptována
Dívka, 9 let, Kenya
Celá rodina skládající se z rodičů a 4 dětí žije v jednom pokoji v podnájmu. Maminky dívky momentálně nepracuje a tatínek pracuje jako podomní prodavač ovoce. Jeho živnost byla velmi ovlivněna vládními optřeními týkající se covidu-19 a příjem rodiny byl tak významně zredukován. Z toho důvodu si rodiče nemůžou dovolit platit vzdělání všem svým 4 dětem.

Patrick Milimu Idalia

Označení v databázi: 10523
Adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Maminka je samoživitelka, která se kromě Patricka stará i o jeho bratra Calvina. Přivydělává si příležitosnými pracemi, výdělek za ně ovšem nepokryje všechny potřeby rodiny a není z něj schopna zaplatit školu oběma chlapcům.

Peter Kamenju Kariuki

Označení v databázi: 10524
Adoptován
Chlapec, 7 let, Kenya
Peter žije společně s rodiči a dvěma sourozenci v jednom pokoji. Veškerý příjem rodiny pochází z platu otce, který pracuje jako řidič na motorce. Příjem je ovšem značně nestabilní a jelikož maminka nepracuje, nevystačí výdělek na pokrytí všech potřeb rodiny.

Robert Mwangi

Označení v databázi: 10525
Adoptován
Chlapec, 6 let, Kenya
Chlapec žije společně s rodiči a dalšími 3 sourozenci ve dvou místnostech. Rodina je závislá na příjmu z prodeje jídla a oblečení, který ovšem momentálně nevynáší hodně peněz kvůli vládním omezením souvisejícím s covid-19. Rodiče si tak nemůžou dovolit zaplatit vzdělání všem svým 4 dětem.

Samuel Macharia Njima

Označení v databázi: 10526
Adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
O chlapce se stará pouze jeho tatínek, který se rozvedl s maminkou Samuela. Tatínek se živí prodejem jídla v kiosku, který ovšem nevynáší tolik peněz, aby stačili na nájem, jídlo a školné pro Samuela a jeho sestru.