Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 6 | celkem 1141 dětí

Shirleen Wanjiru

Označení v databázi: 10489
Adoptována
Dívka, 8 let, Kenya
Rodiče Shirleen zápasí s finančním nedostatkem, protože jsou oba bez stálého zaměstnání. Díky pomoci naší koordinátorky mohla Shirleen začít chodit do školky a připravovat se na školní docházku. Tato situace ale není udržitelná. Hledáme pro dívku adoptivní rodiče, kteří by jí umožnili chodit pravidelně do školy.

Tracyjoy Wanjiku Njeri

Označení v databázi: 10490
Adoptována
Dívka, 7 let, Kenya
Tracy žije se svým bratrem a rodiči v jednom pokojíku, který si pronajímají. Celá rodina je závislá na malém příjmu matky, která se snaží kupovat levné pokrmy a prodávat je na ulici o něco málo dráž. Je to velmi malý a nestabilní příjem, který nemůže pokrýt výdaje celé rodiny.

Tyrese Mwanzia Kinyalili

Označení v databázi: 10491
Adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Tyrese a jeho sourozenec žije jenom s matkou, která nemá stálou práci. O otci nemáme žádné zprávy. Celá rodina je závislá na podpoře a pomoci komunity, rodiny a blízkých. Tyrese proto nemůže chodit pravidelně do školy – jeho maminka nemá dostatek peněz na pokrytí všech výdajů. Hledáme pro Tyrese adoptivní rodiče, kteří by chlapce na dálku podpořili.

Vanesa Lianda

Označení v databázi: 10492
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Vanesa má tři sourozence a všichni žijí v jednom pokojíku, který si rodina pronajímá. Vanesa má astma. Rodina žije ve stísněných poměrech, protože se snaží kupovat léky, které dívka potřebuje. V roce 2018 Vanesina matka zemřela na rakovinu. Díky adoptivním rodičům může dívka navštěvovat školu a rodině tak zbývají prostředky na základní potřeby.

Samuel Benjamin

Označení v databázi: 10495
Adoptován
Chlapec, 7 let, Kenya
Samuel, jeho tři sourozenci a matka žijí v jednom pokoji, který si musí pronajímat. Otec Samuela umřel v roce 2013. Matka se snaží vydělat dost peněz na uživení všech svých dětí manuálními pracemi v okolních domácnostech a velmi zápasí s finančními problémy. Na zaplacení školného pro Samuela už jí nezbývají žádné peníze. Díky podpoře českých adoptivních rodočů může Samuel pravidelně chodit do školy.

Joshua Muteitha Gichuki

Označení v databázi: 10496
Adoptován
Chlapec, 9 let, Kenya
Joshua a jeho 6-tičlená rodina si může dovolit pouze pronájem jednoho pokoje. Oba rodiče nemají stále zaměstnání, a tak rodina závisí na darech a pomoci od své komunity a blízkých. Právě díky takové podpoře může Joshua nepravidelně chodit do školky a připravovat se na učivo první třídy. Hledáme pro chlapce adoptivní rodiče, kteří by Joshuovi umožnili chodit do školy.

Mary Wanjiku Kamau

Označení v databázi: 10498
Adoptována
Dívka, 7 let, Kenya
Mary má dva sourozence. Celá rodina je závislý na drobném výdělku dívčina otce, který se živí čištěním bot. Z platu mohou rodiče dětem dát pouze jedno jídlo denně. Na školní potřeby plat už bohužel nestačí. Díky podpoře komunity může Mary občasně chodit do školky, kterou vede naše koordinátorka. Hledáme pro dívku adoptivní rodiče, kteří by ji mohli podpořit a umožnit jí základní vzdělání.

Jacob Kepkemoi

Označení v databázi: 10499
Adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Otec Jacoba měl nehodu a v srpnu 2013 strávil nějaký čas v nemocnici. V současné době nemá on NI Jacobova matka stálé zaměstnání a celá rodina je závislá na pomoci komunity a blízkých.

Joyce Muthoni

Označení v databázi: 10500
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Joyce trpí tuberkulózou a její maminka, která se sama stará o Joyce a její dva sourozence, má epilepsii. Situace celé rodiny je opravdu naléhavá – matka dívky si nevydělává mnoho, a proto si nemůže dovolit kupovat léky pro Joyce. Díky podpoře komunity a donedávna i adoptivního rodiče může dívenka chodit pravidelně do školy.

Justin Maina

Označení v databázi: 10501
Adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Justin je sirotek, o kterého se stará babička. Situace chlapce je opravdu naléhavá – babička nemá žádný příjem, a tak Justin vyrůstá ve stísněných poměrech. Díky podpoře komunity a naší koordinátorky mohl chlapec nepravidelně chodit do předškolky. Díky externí pomoci českých adoptivních rodičů může Justin získat vzdělání.

Nicole Mwikali

Označení v databázi: 10502
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Nicole žije s maminkou v domě své babičky, která umírá. Dívka vyrůstá v těžkých podmínkách a nedostatku. Hledáme pro Nicol adoptivní rodiče, kteří by Nicol zajistili vzdělání.

Mary Kanini Mueni

Označení v databázi: 10503
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Mary, její dva sourozenci a maminka, která má postižení, žijí dohromady v jednom pokojíku. Kvůli postižení si maminka dívky nemůže nic vydělat, a tak je rodina závislá na podpoře okolí a komunity. Díky naší koordinátorce může Mary zdarma chodit do předškolní třídy, kde se děti učí anglicky, aby mohly začít chodit na první stupeň základní školy. Podpora adoptivního rodiče Mary umožňuje chodit do školy pravidelně.

Ann Joy Njeri

Označení v databázi: 10504
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Maminka Ann Joy je živitelka rodiny, ale nemůže vydělat dostatek peněz na to, aby dívku pravidelně posílala do školy. Ann Joy proto často do školy nemůže jít, protože její matka nemá na zaplacení školného. Dívka také často nemá dostatek jídla. Hledáme pro Ann Joy adoptivní rodiče, kteří by jí zajistili pravidelný přístup ke vzdělání.

Yvonne Nandako

Označení v databázi: 10605
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Yvonne žije v pětičlenné rodině, která si pronajímá jeden pokoj ve slumu. Rodiče Yvonne nemají dostatek finančních prostředků na prokrytí školného. Díky adoptivním rodičům může děvčátko chodit do školy.

Mourine Awuor Onyango

Označení v databázi: 10612
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Mourine se narodila HIV pozitivní. Její matka má také AIDS a na chorobu v roce 2008 zemřel její otec. Situace Mourine je opravdu kritická. Mourinina matka, jejíž zdravotní stav se zhoršuje, si vydělá absolutní minimum (asi 15 keňských šilinků na měsíc). Nemůže Mourine zajistit ani dostatek jídla, oblečení a ty nejzákladnější věci. Naštěstí se našli pro dívku adoptivní rodiče a může teď chodit pravidelně do školy.

Eugine Wekesa

Označení v databázi: 10618
Adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Euginův otec zemřel před několika lety. Chlapcova maminka se proto stará o Eugina a jeho dva sourozence úplně sama. Nemá stálý příjem, a proto si nemůže dovolit Eugina posílat pravidelně do školy. Díky podpoře místní komunity mohl Eugine chodit do školy alespoň občas. Díky pomoci od adoptivního rodiče ale do školy může chodit pravidelně.

Nmah Camara

Označení v databázi: 30136
Adoptována
Dívka, 26 let, Guinea
Dite zije v Lambanyi na periferie guinejskeho hlavniho mesta Conakry. Nmah je z velmi chudé rodiny. Rodiče dívky žijí ve vesnici vzdálené přibližně 100 km od Conakry. Nmah žije u své sestry a jejího muže ve městě. Rodina má problémy s nedostatkem prostoru a zajištěním obživy. Díky adoptivním rodičům, kteří dívku podporují již od roku 2004, může dívka pravidelně navštěvovat školu.

David Soumah

Označení v databázi: 30138
Adoptován
Chlapec, 23 let, Guinea
Jako zemědělec otec rodinu uživí jen velmi ztěžka. Rodina přežívá jen díky obchůdku, ve kterém prodává Davidova matka. David má 3 bratry a 3 sestry, takže rodina si v žádném případě nemůže dovolit pro své děti vzdělání.

Assiatou Sylla

Označení v databázi: 30152
Adoptována
Dívka, 21 let, Guinea

Catherine Guepou Dopavogui

Označení v databázi: 30175
Adoptována
Dívka, 22 let, Guinea
Rodina je velmi chudá, nemá prostředky na zajištění dítěte, v projektu je též sestra dívky č. 30179, Catherine má 4 sourozence. Díky adoptivním rodičům může chodit do školy. V roce 2018/2019 navštěvuje díky podpoře adoptivních rodičů poslední ročník základní školy.

Moriba Dopavogui

Označení v databázi: 30177
Adoptován
Chlapec, 25 let, Guinea
Chlapcova rodina žije od výplaty k výplatě, dítě potřebuje zajistit budoucnost, chodit do školy. V programu je také jeho bratr Pepe (ID: 30176), má dalších 7 sourozenců. Díky adopci na dálku bylo chlapci umožněno chodit pravidelně do školy a v roce 2016 ukončuje střední školu.

Ivonne Haba

Označení v databázi: 30178
Adoptována
Dívka, 22 let, Guinea
Ivonne má jednoho bratra, přesto rodiče nemají na živobytí. Dívka díky dlouhodobé adopci letos (2016) dokončuje střední školu.

Aissata Samare Camara

Označení v databázi: 30187
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Tato dívka stejně jako její bratr /č.30182/ žije bez matky, otec odešel za další ženou a nechal děti bez zajištění, bydlí také ve Felicité Florenc / sirotčinec /. Aissata je adoptována od roku 2005 a tak může chodit pravidelně do školy. Letos v r. 2016 ukončuje střední školu.

Celestine Kolie

Označení v databázi: 30198
Adoptována
Dívka, 19 let, Guinea
Dívka žije u prarodičů, mají problém jak najít jídlo, někdy pár dní nejedí, někdy dívce pomůže pomoc lidí v okolí.

Rouguiatou Conde

Označení v databázi: 30206
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea