Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 6 | celkem 1102 dětí

Jacob Kepkemoi

Označení v databázi: 10499
Adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Otec Jacoba měl nehodu a v srpnu 2013 strávil nějaký čas v nemocnici. V současné době nemá on NI Jacobova matka stálé zaměstnání a celá rodina je závislá na pomoci komunity a blízkých.

Joyce Muthoni

Označení v databázi: 10500
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Joyce trpí tuberkulózou a její maminka, která se sama stará o Joyce a její dva sourozence, má epilepsii. Situace celé rodiny je opravdu naléhavá – matka dívky si nevydělává mnoho, a proto si nemůže dovolit kupovat léky pro Joyce. Díky podpoře komunity a donedávna i adoptivního rodiče může dívenka chodit pravidelně do školy.

Justin Maina

Označení v databázi: 10501
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Justin je sirotek, o kterého se stará babička. Situace chlapce je opravdu naléhavá – babička nemá žádný příjem, a tak Justin vyrůstá ve stísněných poměrech. Díky podpoře komunity a naší koordinátorky mohl chlapec nepravidelně chodit do předškolky. Díky externí pomoci českých adoptivních rodičů může Justin získat vzdělání.

Nicole Mwikali

Označení v databázi: 10502
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Nicole žije s maminkou v domě své babičky, která umírá. Dívka vyrůstá v těžkých podmínkách a nedostatku. Hledáme pro Nicol adoptivní rodiče, kteří by Nicol zajistili vzdělání.

Mary Kanini Mueni

Označení v databázi: 10503
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Mary, její dva sourozenci a maminka, která má postižení, žijí dohromady v jednom pokojíku. Kvůli postižení si maminka dívky nemůže nic vydělat, a tak je rodina závislá na podpoře okolí a komunity. Díky naší koordinátorce může Mary zdarma chodit do předškolní třídy, kde se děti učí anglicky, aby mohly začít chodit na první stupeň základní školy. Podpora adoptivního rodiče Mary umožňuje chodit do školy pravidelně.

Ann Joy Njeri

Označení v databázi: 10504
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Maminka Ann Joy je živitelka rodiny, ale nemůže vydělat dostatek peněz na to, aby dívku pravidelně posílala do školy. Ann Joy proto často do školy nemůže jít, protože její matka nemá na zaplacení školného. Dívka také často nemá dostatek jídla. Hledáme pro Ann Joy adoptivní rodiče, kteří by jí zajistili pravidelný přístup ke vzdělání.

Yvonne Nandako

Označení v databázi: 10605
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Yvonne žije v pětičlenné rodině, která si pronajímá jeden pokoj ve slumu. Rodiče Yvonne nemají dostatek finančních prostředků na prokrytí školného. Díky adoptivním rodičům může děvčátko chodit do školy.

Mourine Awuor Onyango

Označení v databázi: 10612
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Mourine se narodila HIV pozitivní. Její matka má také AIDS a na chorobu v roce 2008 zemřel její otec. Situace Mourine je opravdu kritická. Mourinina matka, jejíž zdravotní stav se zhoršuje, si vydělá absolutní minimum (asi 15 keňských šilinků na měsíc). Nemůže Mourine zajistit ani dostatek jídla, oblečení a ty nejzákladnější věci. Naštěstí se našli pro dívku adoptivní rodiče a může teď chodit pravidelně do školy.

Eugine Wekesa

Označení v databázi: 10618
Adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Euginův otec zemřel před několika lety. Chlapcova maminka se proto stará o Eugina a jeho dva sourozence úplně sama. Nemá stálý příjem, a proto si nemůže dovolit Eugina posílat pravidelně do školy. Díky podpoře místní komunity mohl Eugine chodit do školy alespoň občas. Díky pomoci od adoptivního rodiče ale do školy může chodit pravidelně.

David Soumah

Označení v databázi: 30138
Adoptován
Chlapec, 24 let, Guinea
Jako zemědělec otec rodinu uživí jen velmi ztěžka. Rodina přežívá jen díky obchůdku, ve kterém prodává Davidova matka. David má 3 bratry a 3 sestry, takže rodina si v žádném případě nemůže dovolit pro své děti vzdělání.

Assiatou Sylla

Označení v databázi: 30152
Adoptována
Dívka, 22 let, Guinea

Catherine Guepou Dopavogui

Označení v databázi: 30175
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Rodina je velmi chudá, nemá prostředky na zajištění dítěte, v projektu je též sestra dívky č. 30179, Catherine má 4 sourozence. Díky adoptivním rodičům může chodit do školy. V roce 2018/2019 navštěvuje díky podpoře adoptivních rodičů poslední ročník základní školy. Podpora byla ukončena v říjnu 2019.

Moriba Dopavogui

Označení v databázi: 30177
Adoptován
Chlapec, 26 let, Guinea
Chlapcova rodina žije od výplaty k výplatě, dítě potřebuje zajistit budoucnost, chodit do školy. V programu je také jeho bratr Pepe (ID: 30176), má dalších 7 sourozenců. Díky adopci na dálku bylo chlapci umožněno chodit pravidelně do školy a v roce 2016 ukončuje střední školu.

Ivonne Haba

Označení v databázi: 30178
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Ivonne má jednoho bratra, přesto rodiče nemají na živobytí. Dívka díky dlouhodobé adopci letos (2016) dokončuje střední školu.

Aissata Samare Camara

Označení v databázi: 30187
Adoptována
Dívka, 24 let, Guinea
Tato dívka stejně jako její bratr /č.30182/ žije bez matky, otec odešel za další ženou a nechal děti bez zajištění, bydlí také ve Felicité Florenc / sirotčinec /. Aissata je adoptována od roku 2005 a tak může chodit pravidelně do školy. Letos v r. 2016 ukončuje střední školu.

Celestine Kolie

Označení v databázi: 30198
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Dívka žije u prarodičů, mají problém jak najít jídlo, někdy pár dní nejedí, někdy dívce pomůže pomoc lidí v okolí.

Rouguiatou Conde

Označení v databázi: 30206
Adoptována
Dívka, 21 let, Guinea

Angeline Yalamo Kolamou

Označení v databázi: 30208
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea

Julienne Haba

Označení v databázi: 30214
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea

Hamza Camara

Označení v databázi: 30218
Adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Žije s rodiči v jednom pokoji s kuchyní, nemají co jíst, má i problémy jak sehnat oblečení,matka zajištuje děti sama, má 5 sourozenců, jedna sestra /30217/ a jeden bratr /30244/ jsou též zařazeni do projektu.Hamza potřebuje vzdělání a lepší životní podmínky.

Mamadou Sow

Označení v databázi: 30219
Adoptován
Chlapec, 23 let, Guinea
Mamadou zije pouze s matkou, jeho otec pred lety odcestoval. S matkou maji problemy jak se uzivit, nekdy neji nic jindy 1x denne.

Mama Sayon Sylla

Označení v databázi: 30222
Adoptována
Dívka, 23 let, Guinea
Otec Mamy je bývalý řidič, je už starý a tak má vše na starosti matka, která se snaží zajistit děti přes malý obchod s ovocem, výdělek však nestačí na pokrytí nákladů rodiny.

Yamoussa Fofana

Označení v databázi: 30223
Adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Yamoussa žije s 5-ti dalšími lidmi v jednom pokoji, spí na zemi, celá rodina má problémy s jídlem,jí 1x denně, Yamoussa nemá vícero oblečení, potřebuje chodit do školy. Na podzim 2017 chlapci zemřel otec na následky delší nemoci.

Seba Beavogui

Označení v databázi: 30224
Adoptována
Dívka, 22 let, Guinea
Seba zije s tetou, ktera se o ni stara, bydli v jednom pokoji s dalsimi lidmi z rodiny. Bez podpory adoptivní rodin z České republiky by si nikdy nemohla dovolit chodit do školy a tvořit pro sebe a své okolí lepší budoucnost.

Fatoumata Bangoura

Označení v databázi: 30225
Adoptována
Dívka, 22 let, Guinea
Fatoumata bydlí s rodiči ve dvoupokojovém bytě, v pokoji bydlí se sourozenci, mají problémy s jídlem,hlavní problém je škola, kam nemá možnost chodit, protože rodiče jsou chudí.