Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 24 | celkem 792 dětí

Grace Mueni

Označení v databázi: 602123
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Malá Grace žije se svou rozvedenou nezaměstnanou matkou.

Luqman Juma

Označení v databázi: 602124
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Početná rodina (rodiče, 6 dětí a 2 vnoučata) bydlí v malém domku ve slumu. Otec na jehož výdělku je zavislá celá rodina je nyní nezaměstnaný. Díky podpoře adoptivních rodičů může chlapec studovat.

Zainan Atieno Omondi

Označení v databázi: 602126
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Zainan je ve škole velice šikovná. Její rodiče nemají dostatek peněz, aby jí zajistili základní životní potřeby a vzdělání. Oba rodiče se živí zemědělstvím ve velice chudé oblasti. Zainan navíc pochází z početné šestičlenné rodiny.

Nancy Awuor Odhiambo

Označení v databázi: 602127
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Otec Nancy zemřel. Dívka žije pouze se svou ovdovělou matkou, která si nemůže dovolit jí platit studium. Doufá, že se najdou dobré duše, které její dceru podpoří, aby byly naplněny její základní vzdělávací potřeby.

Bildad Odhiambo Ouma

Označení v databázi: 602129
Adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Bildad žije se svýmui chudými rodiči, kteří mu nemohou zajistit školní potřeby. Otec chlapce si snaží přividělávat jako dělník na stavbách, jeho matka se zabývá drobným zemědělstvím. Na zajistění základních potřeb a na uhrazení školních výloh pro chlapce to však nestačí. Díky podpoře adoptivních rodičů z Čech může Bildad chodit pravidelně do školy.

Faith Juliet Adhiambo

Označení v databázi: 602130
Adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 15 let, Kenya
Faith je velice milá a šikovná holka. Její nejoblíbenější předmět je angličtina a jednou by chtěla být učitelkou. Díky projektu se jí podařilo několik let studovat, ale adoptivní rodička musela adopci přerušit. Faith žije se svými rodiči, kteří jsou velice chudí zemědělci a nemají dost peněz, aby jí její sny naplnili. Doufáme, že se najde dobrá duše, která by dívce umožnila ve studiu pokračovat.

Grace Akoth Owuor

Označení v databázi: 602131
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Rodiče Grace jsou farmáři. Grace má další tři sourozence. Její rodiče si nemohou dovolit poskytnout svým dětem kvalitní vzdělání. Proto hledáme adopttivního rodiče, který by dívku ve studiu podpořil.

Nelson Otieno Omondi

Označení v databázi: 602132
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
OPatrovníci dítěte jsou již starší lidé. Hlavním zdrojem jejich obživy je zemědělství. Naléhavě hledáme adotpivního rodiče, který by se Nelsona ujal a umožnil by mu chodit do školy.

Lavine Atieno Ochieng

Označení v databázi: 602133
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Lavine pochází z chudé rolnické rodiny. Má další tři sourozence. Výdělek rodičů nestačí na naplnění základních životních potřeb dětí, ani na vzdělání. Lavine by ráda chodila do školy, baví jí kreslení a ráda skáče přes gumu. Hledáme pro ni adoptivního rodiče, který jí podpoří při studiu.

Tyrence Omondi Otieno

Označení v databázi: 602135
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Tyrence opustil otec. Žije společně se svou matkou. Ta se oba snaží uživit zemědělstvím. Tyrence je velice šikovný a veselý chlapec. Rád hraje s kamarády fotbal a chtěl by se naučit počítat. Bez podpory adoptivního rodiče nebude moci chodit do školy.

Vincent Ouma Odhiambo

Označení v databázi: 602138
Adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Otec Vincenta zemřel. Vincent žije se svou matkou, která se musí starat o rozsáhlou rodinu. Celkem je jich v rodině devět. Matka Vincenta prodává zeleninu na trhu. Má velké potíže rodinu uživit, natož chlapci uhradit školní výdaje. Podpora od adoptivního rodiče by chalpci velice pomohla, jelikož je nutné, aby chodil do školy.

David Omondi Otieno

Označení v databázi: 602139
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
David je poloviční sirotek, jeho otec zemřel. Žije se svou matkou, která musí uživit 4 děti. Nemůže si dovolit platit školní výlohy za chlapce.

Michele Achieng Migan

Označení v databázi: 602140
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Rodiče Michele jsou bez práce, živí se občasným zemědělstvím a prodejem. Celkem je jich v rodině osm. Michele by si moc přála chodit do školy, což ale Bez podpory adoptivního rodiče nebude možné.

Beatrice Achieng Arogo

Označení v databázi: 602141
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Beatrice pochází z velice chudé farmřské rodiny. Její rodina má 6 členů. Drobné farmaření jim nevydělává dostatek peněz na to, aby rodiče Beatrice mohli dívce platit školu. Díky podpoře adoptivního rodiče ale Beatrice do školy chodí.

Cindy Eda Owuor

Označení v databázi: 602142
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Dívka pochází z velmi chudých podmínek. Její otec je nezaměstnaný a celá rodina žije pouze z drobného obchodování na trhu. Cindy má další tři sourozence. Její rodiče ji nemohou dovolit hradit školní výdaje pro své děti. Díky podpoře adoptivního rodiče může Cindy chodit pravidelně do školy.

Briton Owino Otieno

Označení v databázi: 602143
Adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Briton je poloviční syrotek. Jeho otec zemřel. Chlapec žije jenom se svou matkou, pro kterou je velice obtížné oba uživit prodejem zboží na trhu. Díky externí pomoci může Briton chodit do školy.

Roseline Akinyi Ayieyo

Označení v databázi: 602146
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Oba rodiče Roseline jsou velice chudí. Živí se tím, že spalují dřevěné uhlí a podávají dřevo na oheň. Jejich rodina má 8 členů. Roseline nemůže chodit do školy.

Stecy Awuor Odhiambo

Označení v databázi: 602148
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Stecy pochází z velice špatných sociálních podmínek. Její rodiče jsou nezaměstnaní. Matka se snaží rodinu uživit občasným prodejem na trhu. Pomoc a podpora adoptivního rodiče Stecy umožní chodit pravidelně do školy a získat dobré vzdělání.

Violet Apiyo Tabu

Označení v databázi: 602150
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Otec Violet je drobný zemědělec. Matka prodává zboží na trhu. Jejich příjmy neumožňují, aby dívka chodila do školy. Vivian je chytré děvče a moc ráda by do školy chodila. Díky podpoře adoptivního rodiče se její sen uskutečnil a nyní může pokračovat.

Salma Anyango Ogonyo

Označení v databázi: 602152
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Salma žije ve velice chudé rodině. Dohromady je jich 10. Její rodiče se živí jako drobní zemdělci. Salma je velice bystrá holčička, která s už nemůže dočkat, až bude chodit do školy.

Briton Ochieng Onyango

Označení v databázi: 602153
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Britonův otec zemřel. Briton žije pouze se svou matkou a dalšími sourozenci a příbuznými. Matka se živí zemědělstvím, ale nemá dostatek financí, aby mohla Britonovi zajistit vzdělání. Díky svému adoptivnímu rodiči může Briton chodit do školy.

Cheryl Joy Ouko

Označení v databázi: 602156
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Otec Cheryl je drobný zemědělec, její matka je bez práce. Rodina se nachází ve špatné sociální situaci, která jim znemožňuje poskytnout vzdělání Cheryl.

Lavender Aoko Otieno

Označení v databázi: 602159
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Rodina má jako zdroj obživy drobné zemědělství a prodej. Nemají dost peněz na to, aby Levander zajistili vzdělání. Levander má školu moc ráda a chtěla by tam jednou také chodit.

Zacheus Ogutu Ogutu

Označení v databázi: 602160
Adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Zacheus je poloviční sirotek. Jeho otec zemřel. Žije sám se svou matkou, která je navíc nemocná. Zacheus je velice bystrý chlapec, rád hraje fotbal. Díky podpoře adoptivního rodiče může chodit pravidelně do školy.

Caren Atieno

Označení v databázi: 602166
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Caren žije se svou babičkou a s dalšími třemi sourozenci. Díky vysokému babiččině věku a způsobu obživy, je rodina ve velice těžké sociální sotuaci. Dívka nemá přístup ke vzdělání ani ke zdravotní péči. Díky adopci mohla již začít chodit na základní školu, v roce 2018 studuje druhou třídu.