Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 27 | celkem 1088 dětí

Thierno Boubacar Baldé

Označení v databázi: 601188
Adoptován
Chlapec, 23 let, Guinea
Jedná se o velmi chudou rodinu v tíživé situaci. Děti dostávají jídlo pouze jednou denně. Thierno má pět sourozenců.

Oumou Hawa Barry

Označení v databázi: 601196
Adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Životní podmínky rodiny jsou zoufalé. Plat otce není dostačující na veškeré výdaje, především na poplatky za zdravoní péči a školní docházku všech dětí. Oumou má pět sourozenců. Oumou úspěšně vykročila do školního života. Díky svým původním adoptivním rodičům, kteří ji podpořili, je nyní žákyní třetí třídy. Umí už číst i psát.

Ibrahima Issa Diallo

Označení v databázi: 601197
Adoptován
Chlapec, 26 let, Guinea
Matka je v domácnosti s šesti dětmi v chudé čtvrti Kaporo-Rails. Otec nezvládne uživit celou rodinu. Díky dlouhodobé adopci chlapec může chodit do školy.

Mariama Diouldé Diallo

Označení v databázi: 601198
Adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Rodina Mariami je velmi chudá. Základní potřeby dcery nejsou její rodiče schopni zajistit. V rodině je celkem pět dětí. Díky podpoře adoptivního rodiče Mariama může chodit do školy.

Mariama Camara

Označení v databázi: 601203
Adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Situace rodiny je těžká. Rodiče s obtížemi zajišťují jídlo, na ostatní potřeby Mariamy peníze nemají.

Safiatou Noba

Označení v databázi: 601205
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Safiatou žije ve velmi chudé rodině. Žije v jedné místnosti se 7 lidmi. Rodiče nemají stálou práci a nemohou zaplatit školní výdaje.

Aicha Diaby

Označení v databázi: 601210
Adoptována
Situace tohoto dítka je naléhavá
Dívka, 17 let, Guinea
Dívka vyrůstá ve velmi chudé rodině, žije v jedné místnosti se šesti lidmi. Otec rodinu opustil a matka velmi těžko zajišťují peníze na jídlo pro Aichu, na ostatní potřeby včetně školného peníze nemají. Situace dívky je složitá a jí u sousedů. Aicha byla do září 2018 podporována, ale adopce skončila. Díky novým adoptivním rodičům může dívka pokračovat ve studiu na základní škole.

Moustapha Condé

Označení v databázi: 601211
Adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Chlapec vyrůstá ve velmi chudé rodině. Má ještě jednoho bratra. Otec stěží uživí rodinu, na ostatní potřeby dětí (oblečení, školné) nezbývají peníze.

Souleymane Camara

Označení v databázi: 601214
Adoptován
Chlapec, 21 let, Guinea
Chlapec žije se sedmi lidmi v jedné místnosti. Otec zemřel, maminka nemá dostatek peněz na jídlo. Souleymane má ještě mladší sestru.

Fatoumata Camara

Označení v databázi: 601215
Adoptována
Dívka, 19 let, Guinea
Fatoumata žije s maminkou a prarodiči, otec zemřel. Má ještě staršího bratra. Maminka nemůže pro děti zajistit dostatek jídla, na vzdělání dětí už nezbývá vůbec.

Saran Condé

Označení v databázi: 601216
Adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Dívka žije v chudé rodině, má ještě dva bratry. Celá rodina žije v jedné malé místnosti. Nemají dostatek jídla, děti občas dostanou najíst u sousedů. Rodiče mají nepravidelnou práci a nemohou zajistit prostředky na školní výdaje.

Abdoulaye Diallo

Označení v databázi: 601217
Adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Chlapec ztratil oba rodiče. Žije nyní u svých prarodičů, kteří však nemohou zajistit chlapci základní potřeby. Na jídlo si chlapec vydělává pouličním prodejem.

Mariam Touré

Označení v databázi: 601218
Adoptována
Dívka, 16 let, Guinea
Mariam vyrůstá ve velmi chudé rodině. Rodiče chodí do školy a nemají prostředky na jídlo, oblečení a ostatní potřeby pro Mariam. Díky podpoře adoptivních rodičů může Mariam chodit pravidelně do školy.

Saran Camara

Označení v databázi: 601219
Adoptována
Dívka, 16 let, Guinea
Saran vyrůstá ve velmi chudé rodině. Žije v jedné místnosti s dalšími 6 lidmi. Rodiče jsou velmi chudí nemají stálý příjem a nemohou zajistit prostředky pro základní potřeby své dcery. Saran již byla adoptovaná, ale podpora skončila v listopadu 2018. Díky novým adoptivním rodičům může Saran od začátku roku 2019 opět pokračovat ve studiu.

Mariama Ciré Souare

Označení v databázi: 601221
Adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Rodina se nachází v obtížné situaci. Otec dívky je zedník, je však velmi nemocný a tak nemůže pracovat. Matka se proto snaží uživit rodinu prodáváním zeleniny na trhu.

Alseny Camara

Označení v databázi: 601224
Adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Alseny je velmi inteligentní chlapec, bohužel mu zemřeli oba rodiče. Nyní žije u svého strýce, který je starý a nemůže platit chlapci studium.

Simon Sylla

Označení v databázi: 601225
Adoptován
Chlapec, 20 let, Guinea
Simon žije ve velmi početné chudé rodině. Rodiče jsou rozvedeni. Matka prodává zeleninu na trhu, aby uživila rodinu.

Oumou Lamarana Diallo

Označení v databázi: 601235
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Dívka vyrustá v chudé rodině. Rodiče nevydělají mnoho, a tak nejsou schopni Oumou zajistit pravidelnou školní docházku a pravidelnou stravu. Oumou jí jen jedno jídlo denně.


Ibrahima Mara

Označení v databázi: 601237
Adoptován
Chlapec, 17 let, Guinea
Chlapec se nachází v těžké životní situaci. Pochází z velmi chudé a početné rodiny. Rodiče jsou bez práce, a proto nejsou schopni své děti zabezpečit a zajistit pro ně vhodné ubytování, pravidelnou stravu a pravidelnou školní docházku. Ibrahima má bratra Souro (ID 601236), který je také v adopci. Ibrahima již byl adoptován. Podpora ale byla ukončena v říjnu 2019. Hledáme pro chlapce nového adoptivního rodiče, aby mohl pokračovat ve studiu na střední škole.

Madioula Barry

Označení v databázi: 601239
Adoptována
Dívka, 14 let, Guinea
Madioula se nachází ve složité životní situaci. Příjmy rodiny nestačí na to, aby Madioula mohla chodit do školy a mohla si dovolit pravidelnou stravu. Jí jen jedno jídlo denně. Je to nadaná dívka, která se dostala na střední školu, na kterou může chodit díky podpoře adoptivních rodičů.

Fatimatou Diallo

Označení v databázi: 601253
Adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Dívka žije ve velmi chudé a početné rodině v hlavním městě Conakry. Matka je nezaměstnaná a výdělek otce nestačí na zajištění základních životních potřeb... pravidelnou stravu a školní docházku.

Ali (Alioune) Camara

Označení v databázi: 601255
Adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Chlapec vyrůstá ve velmi chudé rodině a rodiče mu nejsou schopni zajistit vhodné ubytování, pravidelnou stravu a pravidelnou školní docházku. Jí jen jedno jídlo denně. Díky podpoře adoptivních rodičů může chlapec chodit do školy.

Binta Sory Diallo

Označení v databázi: 601256
Adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Dívka žije v hlavním městě Conakry v chudé rodině. V rodině pracuje jen její otec, ale jeho plat nestačí na to, aby pokryl základní životní potřeby rodiny, pravidelnou stravu a pravidelnou školní docházku.

Mariama Bati Camara

Označení v databázi: 601259
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Dívka vyrůstá v hlavním městě Guinei Conakry. Její otec je učitel, ale jeho příjem je velice malý a nestačí na zabezpečení základních životních potřeb svých dětí. Také se nyní začíná angažovat v humanistickém hnutí. Mariama má v programu adopce na dálku ještě další dvě sestry: Diariou (601260) a Aminatu (601261). Mariama má velice dobré známky, tento rok chodí do sedmé třídy. Nyní čeká na nového adoptivního rodiče, který by ji pomohl dokončit vzdělání.

Diariou S. Camara

Označení v databázi: 601260
Adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Diariou vyrůstá v hlavním městě Guineji Conakry. Její otec je učitel, ale jeho příjem je velice nízký a nestačí na zabezpečení základních životních potřeb svých dětí. Také se nyní začíná angažovat v Humanistickém hnutí. Diariou má v programu Adopce afrických dětí - projektu pomoci na dálku ještě další dvě sestry: Mariamu (601259) a Aminatu (601261).