Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 31 | celkem 1329 dětí

Amadou Torodo Bah

Označení v databázi: 301029
Adoptován
Chlapec, 19 let, Guinea
Díte žije v extrémne chudé rodine. Má ješte tri bratry a jednu sestru.

Saran Cissé

Označení v databázi: 301030
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Saran žije ve velmi chudých podmínkách, které jí nedovolují chodit do školy. Saran jiz byla adoptovana a chodi do skoly. Bohuze jeji adoptivni rodic musel s adopci skoncit a proto hledama noveho rodice, ktery by Saran umoznil pokracovat ve studiu.

Maou Koivogui

Označení v databázi: 301034
Adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Díte vyrustá v extrémne špatných podmínkách. Má jednoho bratra a dve sestry.

Mariama Bailo Bah

Označení v databázi: 301035
Adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Rodice dítete jsou velmi chudí a nemohou Mariamu posílat do školy.

Mohamed Soumah

Označení v databázi: 301038
Adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Díte žije ve velmi špatných podmínkách v chudé rodine. Má jednoho bratra.

Fatime Karoko (Kaloga)

Označení v databázi: 301047
Adoptována
Dívka, 16 let, Guinea
Rodice dítete jsou velmi chudí. Fatime má jednoho bratra a jednu sestru.

Lucie Loua

Označení v databázi: 301078
Adoptována
Dívka, 13 let, Guinea
Lucie se svými ctyrmi sourozenci žije v chudším prostredí. Její rodice nemohou Lucii zajistit pravidelnou školní docházku, a proto se Lucie nemuže vzdelávat.

Mohamed Mansaré

Označení v databázi: 301086
Adoptován
Chlapec, 11 let, Guinea
Mohamed žije s rodici a bratry v hlavním meste Guineje, Conakry. Financní prostredky jeho rodicu nedovolují Mohamedovi navštevovat školu.

Juliette Haba

Označení v databázi: 301091
Adoptována
Dívka, 13 let, Guinea
Juliette pochází z Conakry. Její matka je v domácnosti, otec truhlár. Jeho výdelek nestací na zabezpecení základních životních potreb rodiny.

Sékou Diallo

Označení v databázi: 301092
Adoptován
Chlapec, 10 let, Guinea
Sékou žije spolecne se svou pocetnou rodinou v Conakry. Matka je v domácnosti, otec voják. Sékou má v adopci též sestru Oumou Diallo (ID: 301093).

Oumou Diallo

Označení v databázi: 301093
Adoptována
Dívka, 12 let, Guinea
Oumou žije se svou pocetnou rodinou v Conakry. Matka je v domácnosti, otec voják. Oumou má v adopci také bratra Sékou Diallo (ID: 301092).

Josephine Yalamon Kpoulomou

Označení v databázi: 301095
Adoptována
Dívka, 10 let, Guinea
Josephine žije spolecne se svou pocetnou rodinou v Conakry. Matka je v domácnosti, otec voják. Jejich príjmy nestací na zabezpecení základních životních potreb rodiny.

Oumar Fodé Soumah

Označení v databázi: 301096
Adoptován
Chlapec, 7 let, Guinea
Oumar žije se svou pocetnou rodinou v Conakry. Jeho otec pracuje jako truhlár. Nemá ale dost zakázek. Financní situace rodiny je velmi špatná.

Réné Lolamou

Označení v databázi: 301098
Adoptován
Chlapec, 8 let, Guinea
René žije v Conakry. René žije jen s matkou, která je v domácnosti. Ackoli mu dává vše, co má, na studium a pravidelnou stravu už ji nezbývá.

Antoine Cécé Lolamou

Označení v databázi: 301099
Adoptován
Chlapec, 10 let, Guinea
Lolamou Antoine žije se svou pocetnou rodinou v Conakry. Otec ze svého malého platu nemuže zaplatit školné svým detem.

Cathérine Patricia Haba

Označení v databázi: 301100
Adoptována
Dívka, 12 let, Guinea
Cathérine žije se svými rodici v hlavním meste Conakry. Její rodice momentálne nemají práci a celá rodina žije v chudobe.

Marie Kpoulomou

Označení v databázi: 301102
Adoptována
Dívka, 14 let, Guinea
Marie pochází z polygamní rodiny. Žije v hlavním meste Conakry. Její matka jí nestací zaopatrit základní životní potreby jako pravidelnou stravu, natož zaplatit školné.

Noël Kpoulomou

Označení v databázi: 301104
Adoptován
Chlapec, 10 let, Guinea
Noël Kpolulomou pochází z velmi chudé a pocetné rodiny z Conakry. Pouze matka se stará o to, aby nejakým zpusobem uživila své deti. Chlapec má v programu ješte nevlastního bratra Josepha (ID: 301103) a sestru Marie (ID: 301102).

Amadou Sylla

Označení v databázi: 301105
Adoptován
Chlapec, 11 let, Guinea
Amadou pochází z Conakry. Její rodice žijí oddelene. Zaopatruje jí pouze její otec, který ješte studuje a nemuže své dceri poskytnout ani to základní, co díte potrebuje.

Etienne Lamah

Označení v databázi: 301106
Adoptován
Chlapec, 13 let, Guinea

Sia Evelyne Millimono

Označení v databázi: 301107
Adoptována
Dívka, 9 let, Guinea
Sia žije se svou rodinou v hlavním meste Conakry. Otec stále studuje a matka je nezamestaná. V této situaci si nemohou dovolit uhradit školné svým detem.

Sia byla již adoptovaná, chodí do školky. Naléhave pro ní hledáme nového adoptivního rodice, který by jí umožnil dále chodit do školy.

Ali Badara Magassouba

Označení v databázi: 301108
Adoptován
Chlapec, 11 let, Guinea
Ali Badara pochází z neúplné rodiny. Žije se svou matkou v hlavním meste Conakry. Presto, že matka pracuje, její výdelek nestací pokrýt základní životní potreby dítete.

Mamaissata (M'Balia) Camara

Označení v databázi: 301114
Adoptována
Dívka, 12 let, Guinea
Mamaissata žije se svými šesti sourozenci a rodici v hlavním meste Conakry. Matka je v domácnosti a otec je již v duchodu. Nemohou svým detem zajistit pravidelnou stravu, zdravotní péci, ošacení, natož školné.

Tonhon Edouard Kolie

Označení v databázi: 301116
Adoptována
Dívka, 9 let, Guinea
Edouard žije se svými rodici v Conakry. Matka je bez práce a otec stále studuje. Situace rodiny je velmi špatná. Chybí jim pravidelná strava i zdravotní péce. Nemohou si dovolit hradit školné svému díteti.

Nyepou Nyamakoro Kourouma

Označení v databázi: 301119
Adoptována
Dívka, 11 let, Guinea
Nyepou Nyamakoro zemrel otec dríve, než se narodila. Je v opatrovnictví rodinné príbuzné, která jí nemuže zajistit vše, co by k životu potrebovala. Žije v hlavním meste Conakry.