Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 31 | celkem 1374 dětí

Jane Anyango

Označení v databázi: 60921
Adoptována
Dívka, 21 let, Kenya
Jane pochází z velmi chudé rodiny, která jí nemůže podporovat ve vzdělání. Dívka má ještě další čtyři sourozence.

Jane je již na střední škole. Hledáme někoho, kdo by ji podpořil, aby mohla školu dokončit a případně pokračovat dále ve studiu.

Lilian Awuor

Označení v databázi: 60922
Adoptována
Dívka, 18 let, Kenya
Lilian pochází z rodiny s malým příjmem. Dívka by ráda chodila do školy, ale příjem rodiny to neumožňuje.

Odiwuor Amos Kabbis

Označení v databázi: 60923
Adoptován
Chlapec, 20 let, Kenya
Amos je úplný sirotek, který byl zachráněn z ulice a opatruje ho Consolata. Ta má díky malému prodeji zeleniny velmi nejisté příjmy. Proto by chlapci byla pomoc velmi prospěšná.

Peter Ojwang Okumu

Označení v databázi: 60924
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Peter pochází z rodiny, kde jsou oba rodiče závislí na úrodě ze svého farmaření, proto si nemohou dovolit chlapce podporovat ve škole. Peter má ještě pět sourozenců.

Khadija Hellen Oluoch

Označení v databázi: 60926
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Oba dívčiny rodiče jsou zemědělci a jejich malý příjem sotva stačí na jídlo pro rodinu. Proto jí mohou jen stěží podporovat ve vzdělání. Dívka má ještě starší sestru.

Eunice Anyango Odhiambo

Označení v databázi: 60927
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Eunice je z velmi chudé rodiny. Oba rodiče jsou zemědělci s velmi malým příjmem a proto dívčinu nemůžou podporovat ve vzdělání. Eunice má ještě další dva sourozence.

Derick Ochieng Marando

Označení v databázi: 60929
Adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Otec i matka jsou oba farmáři a nemůžou podporovat chlapce ve vzdělání. Jejich malý příjem z úrody jen těžko stačí na jídlo pro čtyřčlenou rodinu, protože Derick má ještě mladšího bratra.

Nathaniel Oluoch Obuya

Označení v databázi: 60930
Adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Příjem rodiny je závislý pouze na úrodě z malého políčka. Proto je pro rodiče nemožné poslat chlapce do školy. K tomu má malý Nathaniel ještě dalších šest sourozenců.

Ruth Akinyi Mboya

Označení v databázi: 60932
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Ruth pochází z velmi chudé rodiny. Příjmy rodičů jsou závislé na malé úrodě z jejich farmaření. Proto Ruth nemohou zajistit vzdělání. Dívka má ještě mladšího sourozence.

Elvis Juma Obonyo

Označení v databázi: 60933
Adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Chlapec pochází z velmi chudé rodiny. Oba jeho rodiče jsou zemědělci s velmi nízkými příjmy a proto můžou jen velmi těžko podporovat chlapce ve vzdělání. Chlapec má ještě další tři sourozence.

Joakim Omondi Dacho

Označení v databázi: 60934
Adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Chlapcovi rodiče jsou finančně závislí na úrodě z jejich farmaření, proto jen velmi těžko můžou podporovat Joakima ve vzdělání.

Millicent Akoth Obonyo

Označení v databázi: 60936
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Otec i matka jsou zemědělci s velmi nízkými příjmy a proto nemůžou podporovat dívku ve vzdělání. Millicent má ještě další tři sourozence.

Joshua Otieno Otieno

Označení v databázi: 60937
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Chlapcův otec zemřel a jeho matka je hodně nemocná, proto nemůže chlapce poslat do školy. Joshua nyní žije se svou babičkou, která se musí starat jak o něj, tak i o jeho nemocnou matku a dalšího sourozence. Kromě toho je jeho babička už velmi stará.

Amoline Achieng Jabii

Označení v databázi: 60939
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Dívčin chlapec zemřel a ona nyní žije se svojí matkou a se svými čtyřmi sourozenci. Matka má příjem pouze z malého políčka a proto nemůže malé Amoline zajistit vzdělání.

Lavender Anyango Ogodo

Označení v databázi: 60941
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Otec i matka malé slečny jsou zemědělci a díky nízkým příjmům můžou jen těžko podporovat Lavender ve vzdělání. To co vydělají, sotva stačí na pokrytí základních potřeb rodiny, která se skládá ještě z dalších tří dětí.

Maxwel Ochieng Omoth

Označení v databázi: 60942
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Maxwlův otec i matka jsou zemědělci a nemají žádné prostředky, kterými by mohli chlapce podporovat ve vzdělání. Maxwel má ještě další čtyři sourozence.

Isca Atieno Mbuya

Označení v databázi: 60943
Adoptována
Dívka, 19 let, Kenya
Isca pochází z velmi chudé rodiny. Její otec zemřel a ona zůstala pouze s matkou, která ji díky nízkým příjmům nemůže zajistit vzdělání. Isca má ještě další čtyři sourozence.

Samuel Otieno Juma

Označení v databázi: 60944
Adoptován
Chlapec, 17 let, Kenya
Chlapcova matka zemřela a on zůstal sám pouze se svým otcem, který má jen velmi malý příjem a nemůže podporovat chlapce ve vzdělání.

Marceline Awuor Osumba

Označení v databázi: 60945
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Maceline žije pouze se svojí tetou a starší sestrou. Ta bohužel nemá z prodeje kukuřice dostatečné výdělky na to, aby mohla podporovat dívku ve vzdělání.

Lydia Aluoch Awaka

Označení v databázi: 60946
Adoptována
Dívka, 18 let, Kenya
Dívka žije pouze se svou matkou a čtyřmi dalšími sourozenci. Matka má pouze malý příjem z farmaření a proto nemůže dívku podporovat ve vzdělání.

Patroba Naftali Okongo Obonyo Odhiambo

Označení v databázi: 60948
Adoptován
Chlapec, 17 let, Kenya
Chlapec pochází z velmi chudé rodiny. Jeho rodiče jsou závislí pouze na úrodě z malého farmaření a je pro ně velmi těžké chlapce podporovat ve vzdělání. Patroba má ještě další tři sourozence.

Vincent Otieno Otieno

Označení v databázi: 60949
Adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
Chlapcův otec zemřel a on zůstal sám pouze se svou matkou a starší sestrou. Příjem matky je závislý pouze na prodeji zeleniny, proto je velmi malý a nezbývají peníze na chlapcovo vzdělání.

Vincent již byl adoptován. V současné době nastoupil na střední školu. Bez podpory nového adoptivního rodiče nebude moci školu dodělat.

Antony Aloo

Označení v databázi: 60950
Adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Chlapcův otec byl dlouho nemocný, než zemřel. Chlapcova matka je nyní také nemocná a proto se o něj a jeho tři sourozence musí starat jejich babička, která už je velmi stará, aby mohla chlapce podporovat ve vzdělání.

Laureen Awuor Auma

Označení v databázi: 60952
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Dívčin otec zemřel a ona zůstala sama s matkou a s dalšími dvěma sourozenci. Matka má pouze malé příjmy z farmaření a proto nemůže poslat Laureen do školy.

Justine Machogu Paul

Označení v databázi: 60953
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Chlapcův otec si nemůže dovolit platit školné ani základní zdravotní potřeby. Když je otec bez práce, Justine a jeho mladší sestra často trpí hlady. Justine má obrnu, ale nijak tato nemoc nezasahuje do jeho prospěchu ve škole.