Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 31 | celkem 1338 dětí

Jacob Omondi Ongong'

Označení v databázi: 60894
Adoptován
Chlapec, 19 let, Kenya
Chlapcův otec zemřel a jeho matka je závislá na malém políčku. Jacob má ještě tři další sourozence a jeho matka mu není schopna zaopatřit základní vzdělání.

Victor Ouko

Označení v databázi: 60896
Adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Od té doby, co Victorovi zemřel otec je rodina závislá na malém políčku, které nepokrývá zákládní potřeby rodiny. Victor ma jeste dva starší bratry.

Ian Ronny

Označení v databázi: 60897
Adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Ianovi rodiče nemají zaměstnání, díky kterému by si mohli dovolit zaopatřit Ianovi základní vzdělání. Chlapec má ještě mladšího bratra.

Bridget Opetu

Označení v databázi: 60900
Adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Malý výdělek z políčka nezaopatří Bridget základní vzdělání. Bridget má ještě čtyři další sourozence.

Juliet Irene Atieno

Označení v databázi: 60902
Adoptována
Dívka, 20 let, Kenya
Když Julietin otec zemřel, příbuzní rodině vzali vše co zanechal. Matka nemá žádné zaměstnání a nemůže si dovolit Juliet zaopatřit základní vzdělání. Juliet má ještě dva sourozence.

Mitchel Turkey Shantan

Označení v databázi: 60903
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Adopce je jediná možnost jak může Mitchel chodit do školy. Její rodina má velmi nízký příjem, kvůli kterému má problémy se zajištěním základních potřeb, tedy i vzdělání. Dívka má jednoho sourozence.

Gilbert Ondu

Označení v databázi: 60904
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Chlapcovi rodiče zemřeli a on zůstal sám se svojí babičkou. Ta ho však není schopná plně zaopatřit a poslat do školy. Proto bude chlapci pomoc velmi prospěšná. Gilbert má ještě další tři sourozence. Chlapec čeká na nového adoptivního rodiče, který by ho podpořil v dalším vzdělání.

John Otieno

Označení v databázi: 60905
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Otec zemřel a John se svými dvěmi sourozenci zůstal jen s matkou. Ta dokáže velmi těžko zajistit jejich základní potřeby, takže na chlapcovo vzdělání nezbývají peníze.

Janet Aquiness Adhiambo

Označení v databázi: 60906
Adoptována
Dívka, 19 let, Kenya
Otec dívky zemřel a ona nyní žije jen s matkou a mladším bratrem. Příjmy rodiny jsou malé a často nestačí ani na základní potřeby natož na dívčino vzdělání.

Cynthia Awino Oyuga

Označení v databázi: 60907
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Cynthia pochází z rodiny, která má problémy jí zajistit základní potřeby včetně vzdělání. Dívka má ještě čtyři sourozence.

Stephen Otieno

Označení v databázi: 60908
Adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Steven chodí do státní školy, bohužel ale velmi nepravidelně. Rodiče Stevena mají malé políčko a co na něm vypěstují, to se snaží prodat. Bohužel peníze z prodeje stačí sotva na jídlo a základní zdravotní potřeby. Když jim zbudou peníze, Steve může nastoupit na chvíli do školy. Když peníze nejsou, Steve je doma. Ve škole se mu moc líbí a chtěl by do ní chodit pravidelně.

Vincent Onyango

Označení v databázi: 60910
Adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Vincent pochází z rodiny, která byla zasažena ekonomickými změnami v Keni. Proto mají problémy se zajištěním základních potřeb včetně Vincentova vzdělání. Chlapec má ještě dva sourozence.

Anna Anyango

Označení v databázi: 60911
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Rodina Anny není schopna zajistit dívce základní potřeby ke zlepšení života včetně vzdělání. Vše je způsobeno velmi nízkým příjmem rodiny.

Yvonne Adhiambo

Označení v databázi: 60912
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Adopce je jediná možnost jak může Yvonne chodit do školy. Její rodina má velmi nízký příjem, kvůli kterému má problémy se zajištěním základních potřeb, tedy i vzdělání. Dívka má tři sourozence.

Linet Achieng

Označení v databázi: 60913
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Linet pochází z rodiny s velmi nízkými příjmy a proto nezbývají peníze na její vzdělání. Má ještě čtyři další sourozence.

Diana Anyango

Označení v databázi: 60914
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Dianina rodina má velmi skromné příjmy, proto dívka nemohla chodit do školy. Má ještě čtyři další sourozence.

Magdalene Akoth

Označení v databázi: 60915
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Dívka pochází z rodiny, které její ekonomická situace nedovoluje dětem zajistit základní potřeby. Kvůli tomu se Magdalene nemůže věnovat vzdělání. Dívka má tři sourozence.

Gloria Mulanya

Označení v databázi: 60916
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Dívce zemřel otec a proto nyní žije jen s matkou a mladší sestrou. Příjmy rodiny jsou velmi chudé a neumožňují, aby Glorii chodit do školy.

Joseph Ogodo

Označení v databázi: 60917
Adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Joseph ztratil oba rodiče. Nyní žije u opatrovníka, který nemůže uhradit všechny školní výdaje. Chlapec má ještě šestiměsíčního bratra.

Benign Victory Okudo

Označení v databázi: 60918
Adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Victory pochází z rodiny s velmi skromným příjmem. Má rád školu, ale nízké příjmy jeho rodiny mu do ní neumožňují chodit.

Fredrick Omondi Ooko

Označení v databázi: 60920
Adoptován
Chlapec, 18 let, Kenya
Fredrick pochází z hodně chudé rodiny, která ho nemůže podporovat ve vzdělání. Má ještě dalších šest sourozenců.

Jane Anyango

Označení v databázi: 60921
Adoptována
Dívka, 21 let, Kenya
Jane pochází z velmi chudé rodiny, která jí nemůže podporovat ve vzdělání. Dívka má ještě další čtyři sourozence.

Jane je již na střední škole. Hledáme někoho, kdo by ji podpořil, aby mohla školu dokončit a případně pokračovat dále ve studiu.

Lilian Awuor

Označení v databázi: 60922
Adoptována
Dívka, 18 let, Kenya
Lilian pochází z rodiny s malým příjmem. Dívka by ráda chodila do školy, ale příjem rodiny to neumožňuje.

Odiwuor Amos Kabbis

Označení v databázi: 60923
Adoptován
Chlapec, 20 let, Kenya
Amos je úplný sirotek, který byl zachráněn z ulice a opatruje ho Consolata. Ta má díky malému prodeji zeleniny velmi nejisté příjmy. Proto by chlapci byla pomoc velmi prospěšná.

Peter Ojwang Okumu

Označení v databázi: 60924
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Peter pochází z rodiny, kde jsou oba rodiče závislí na úrodě ze svého farmaření, proto si nemohou dovolit chlapce podporovat ve škole. Peter má ještě pět sourozenců.