Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 31 | celkem 1208 dětí

Brian Otieno Onyango

Označení v databázi: 601090
Adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
Brian pochází z chudé rodiny. Má dva sourozence. Jeho otec pronajímá auta v místním obchodě a matka pracuje v zemědělství. Jejich platy jsou nízké a neumožňují podporovat chlapce ve vzdělání.

Marry Adhiambo Aloo

Označení v databázi: 601092
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Marry pochází z velice chudé rodiny. Její otec zemřel. Dívka má ještě tři sourozence. Vychovává je jejich matka, která však nemá tolik prostředků na to, aby mohla podporovat dívku ve vzdělání.

Laura Anita Akinyi Otieno

Označení v databázi: 601093
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Dívka pochází z velice chudé rodiny, má jednoho staršího bratra. Rodiče nemají tak vysoké platy, aby mohli podporovat Lauru ve vzdělání.

Evans Otieno Ohuru

Označení v databázi: 601097
Adoptován
Chlapec, 21 let, Kenya
Chlapec žije se svojí matkou a třemi sourozenci. Otec zemřel. Matka nemá dost prostředků na vzdělávání syna.

Violet Akinyi Oko

Označení v databázi: 601098
Adoptována
Dívka, 19 let, Kenya
Violet ztratila otce a žije pouze s matkou a třemi sourozenci. Mají velmi malé příjmy a matka si nemůže dovolit dceru vzdělávat.

Ibrahima Khalil Camara

Označení v databázi: 601101
Adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Otec dítěte momentálně nepracuje. Chlapec často jí u svých sousedů. Ibrahima žije s dalšími šesti lidmi v jednom pokoji. Má tři bratry (601100 – Abdoulaye, 601102 – Ibrahima, 601104 - Abdel) a dvě sestry (601103 – Maimouna).

Abdel Mangué Camara

Označení v databázi: 601104
Adoptován
Chlapec, 22 let, Guinea
Otec dítěte momentálně nepracuje. Chlapec často jí u svých sousedů. Abdel žije s dalšími šesti lidmi v jednom pokoji. Má tři bratry (601100 – Abdoulaye, 601101 – Ibrahima, 601102 – Ibrahima Sory) a dvě sestry (601103 – Maimouna).

Soukénatou Diaby

Označení v databázi: 601105
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Rodina se nachází v obtížné situaci. Dívka žije s matkou, která nepracuje. Často jí u svých sousedů.

Adama Cherif Fofana

Označení v databázi: 601106
Adoptována
Dívka, 16 let, Guinea
Otec dítěte v tuto chvíli nemá auto, tak nemůže pracovat. Dívka jí jednou za den. Adama je s pěti lidmi v jednom pokoji. Má dva bratra a dvě sestry.

Adama je ve 4. třídě. Právě ji hledáme nového adoptivního rodiče.

N'Mahawa Traoré

Označení v databázi: 601107
Adoptována
Dívka, 14 let, Guinea
Dívka chodí nepravidelně do školy. Žije spolu s dalšími devíti lidmi v jednom pokoji. Má jednoho bratra a jednu sestru.

M'Mah Camara

Označení v databázi: 601108
Adoptována
Dívka, 13 let, Guinea
Rodina se nachází v obtížné situaci. Nemá dostatek peněz na zaplacení školky dítěte, ani na nákup půlky pytle rýže za měsíc. Nemohou koupit dítěti ani pár botiček. Dívka žije s šesti lidmi v jednom pokoji. Má dvě sestry (601109 – Néné).

Madeleine Bangoura

Označení v databázi: 601110
Adoptována
Dívka, 25 let, Guinea
Madeleine žije u příbuzné své matky, školu navštěvovala nepravidelně. Má čtyři sestry. Madeleine jsme zaregistrovali do programu v roce 2008,dva lidé se zajímali o její adopci a ona byla informována, že bude mít svého 'dálkového kamaráda', ale ani jeden z nich nakonec svůj záměr nerealizoval... 2016: v roce 2009 se našel pro dívenku adoptivní rodič a ten jí od té doby podporuje. Madaleine chodí pravidleně do školy a letos studuje posledním rokem na střední škole.

Henriette Bangoura

Označení v databázi: 601112
Adoptována
Dívka, 17 let, Guinea
Dívka se nachází v obtížné situaci. Žije s dalšími jedenácti lidmi ve dvou pokojích. Jedí jednou za den. Henriette má dva bratry a sestru (601111 – Suzanne).

Elisa Bangoura

Označení v databázi: 601113
Adoptována
Dívka, 20 let, Guinea
Dívka žije u staršího bratra svého otce. Otec nemá dostatek peněz, aby zaplatil pravidelné školné, protože jeho práce je nestálá. Elisa žije s dalšími jedenácti lidmi ve dvou pokojích. Má dvojče (601115 – Abraham).

Mabinty Camara

Označení v databázi: 601114
Adoptována
Dívka, 18 let, Guinea
Otec dívky v tuto dobu nepracuje. Mabinty jí jednou denně. Žije v jednom pokoji s pěti lidma.

Abraham Bangoura

Označení v databázi: 601115
Adoptován
Chlapec, 20 let, Guinea
Chlapec žije u staršího bratra svého otce. Otec nemá dostatek peněz, aby zaplatil pravidelné školné, protože jeho práce je nestálá. Abraham žije s dalšími jedenácti lidmi ve dvou pokojích. Má dvojče (601113 – Elisa).

Mahawa Baldé

Označení v databázi: 601116
Adoptována
Dívka, 21 let, Guinea
Otec dítěte v tuto dobu nepracuje, protože nemá dostatek peněz, aby si zaplatil místo k šití. Dívka proto nemůže chodit pravidelně do školy. Žije s dalšími šesti lidmi v jednom pokoji. Má dva bratry.

Yarie Traoré

Označení v databázi: 601118
Adoptována
Dívka, 16 let, Guinea
Otec dítěte je nemocný a proto musel opustit studia. Dívka jí často u sousedů. Yarie žije s dalšími pěti lidmi v jednom pokoji. Má dvě sestry.

Yarie už byla adoptovaná a právě hledáme někoho, kdo by její adopci převzal.

Abdoulaye Sylla

Označení v databázi: 601119
Adoptován
Chlapec, 15 let, Guinea
Dítě žije se svou matkou, která nepracuje. Chlapec jí často u sousedů. Abdoulaye žije s dalšími pěti lidmi v jednom pokoji. Dítě již bylo adoptováno, ale původní rodič bohužel nemohl pokračovat v adopci. Pro dítě scháníme nového rodiče, který by byl ochoten zaplatit i dluh (1500Kč), který u Abdoulaye mezitím vznikl a umožnil mu tak pokračovat ve vzdělávání.

Marcelin Soumah

Označení v databázi: 601120
Adoptován
Chlapec, 21 let, Guinea
Dítě žije s rodinou bratra otce, který nemá dostatek peněz na to, aby mohl platit pravidelné školné. Chlapec jí jednou denně. Marcelin žije s jedenácti lidmi ve dvou pokojích. Má dva bratry a dvě sestry.

Djenabou Diallo

Označení v databázi: 601122
Adoptována
Dívka, 15 let, Guinea
Dívka nemůže chodit do školy, protože rodina nemá dostatek peněz na její zaplacení, ani na koupení jednoho pytle rýže za měsíc. Djenabou žije s šesti lidmi v jednom pokoji.

Mahawa Camara

Označení v databázi: 601123
Adoptována
Dívka, 16 let, Guinea
Mahawa žije s šesti lidmi v jednom pokoji.

Seydou Soumah

Označení v databázi: 601124
Adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Dítě žije se svým dědečkem. Chlapec se špatně stravuje. Seydou žije se sedmi lidmi v jednom pokoji. Má jednu sestru.

Ibrahima Condé

Označení v databázi: 601128
Adoptován
Chlapec, 16 let, Guinea
Rodiče nemají dostatek peněz na zaplacení školného. Chlapec se stravuje špatně, často jí u sousedů. Ibrahim žije s dalšími šesti lidmi v jednom pokoji.

Kandet Oumar Camara

Označení v databázi: 601129
Adoptován
Chlapec, 18 let, Guinea
Rodina nemá dostatek peněz na zaplacení pravidelné školní docházky, ani na koupení jednoho pytle rýže za měsíc. Kandet žije s dalšími šesti lidmi v jednom pokoji. Má dva bratry a jednu sestru.