Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 33 | celkem 1156 dětí

Caroline Kvuyanzi

Označení v databázi: 601928
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Rodina je závislá na výdělku s malé farmičky. To ale není dost na to, aby mohli platit vzdělání Caroline. Díky adoptovnímu rodiči ale chodí do školy.

Atieno Carol

Označení v databázi: 601929
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Rodina je závislá na malých výdělcích z farmičky, ale díky podpoře a pomoci adoptovních rodičů může Atieno chodit do školy.

Catherine Auma

Označení v databázi: 601930
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Rodiče si jako farmáři nevydělají zdaleka dost na to, aby mohli platit výdaje spojené se vzděláváním Cathrine.

Charlton Akoth

Označení v databázi: 601931
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Dívka žije v chudé rodině. Její rodiče mají velmi malý příjem a nemohou tak zajistit základní potřeby pro svou dceru.

Cynthia Anne

Označení v databázi: 601932
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Rodiče dívky pracují na farmě, ale jejich malé příjmy jim nedovolují zajistit pro Cynthii základní potřeby včetně vzdělání.

Daniel Okoth

Označení v databázi: 601933
Adoptován
Chlapec, 17 let, Kenya
Chlapec vyrůstá pouze s maminkou. Po smrti otce žijí ve velké chudobě a nemají prostředky na zaplacení školní docházky pro Daniela.

David Ochieng

Označení v databázi: 601934
Adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
David žije ve velmi chudé rodině. Má dva starší bratry. Rodiče pracují na malé farmě, avšak z malého příjmu nemohou platit školné pro své děti.

Edith Akoth

Označení v databázi: 601937
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Dívka vyrůstá v chudé rodině, má dva starší sourozence. Maminka pracuje na farmě a snaží se uživit rodinu. Otec vzhledem k věku již nemůže pracovat a proto má rodina problém se zajištěním vzdělání pro své děti.

Elsie Tianga

Označení v databázi: 601938
Adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Elsie žije pouze s maminkou, která díky práci na farmě může zajistit obživu, na vzdělání Elsie však peníze nestačí.

Elsum Opolle

Označení v databázi: 601939
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Chlapec vyrůstá v chudé rodině. Rodiče se snaží pracovat na místní farmě, jejich malé příjmy však nestačí na zajištění vzdělání pro syna.

Elvis Otieno

Označení v databázi: 601941
Adoptován
Chlapec, 17 let, Kenya
Elvis je v těžké životní situaci, je sirotek. Jeho opatrovník se snaží zajistit pro chlapce jídlo, na ostatní jeho potřeby prostředky nemá. Elvis byl již adoptovaný, hledáme pro něj další podporu, aby mohl dostudovat střední školu.

Victory Faith

Označení v databázi: 601943
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Dívka vyrůstá ve velmi chudé rodině. Má dva starší bratry a pro rodiče je velmi těžké uživit rodinu, na zajištění vzdělání pro své děti prostředky nemají.

Felix Omondi Odhiambo

Označení v databázi: 601944
Adoptován
Chlapec, 17 let, Kenya
Felix žije s rodiči ve velmi chudých poměrech. Rodiče pracují na farmě, jejich nízké příjmy však nestačí na školní výdaje pro Felixe.

Fidel Omondi Baraka

Označení v databázi: 601948
Adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Fidel vyrůstá v chudé rodině. Jeho rodiče pracují na malé farmě, starají se ještě o jednoho syna, jejich příjmy však nestačí na školní výdaje.

Filly Achieng

Označení v databázi: 601949
Adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Filly vyrůstá v chudé rodině, má dvě sestry. Rodiče pracují na farmě, mají však velmi malé příjmy, které nestačí na zajištění vzdělání pro své dcery. Filly již byla adoptovaná, původní rodič ji však dále nemůže podporovat, proto hledáme někoho, kdo umožní Filly pokračovat ve školní docházce.

Fitzgerald Ochieng

Označení v databázi: 601950
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Chlapec žije pouze s maminkou. Ta se snaží prací na farmě zajistit obživu pro syna, na ostatní potřeby včetně vzdělání jí peníze nestačí.

Fredrick Okumu

Označení v databázi: 601951
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Chlapec vyrůstá v chudé rodině. Má ještě mladší sestru. Rodiče mají velmi nízký příjem a nemohou umožnit Fredrikovi chodit do školy. Naštěstí se našli pro chlapce adoptivní rodiče, díky kterým se chlapec může vzdělávat.

Frida Kathambi

Označení v databázi: 601952
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Frida žije jenom s maminkou. Měla by začít chodit do školy, maminka však nemá dostatek prostředků na školné.

George Adera

Označení v databázi: 601953
Adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
George žije s rodiči a dvěma staršími sourozenci v chudých poměrech. Rodiče svou prací na farmě mohou zajistit obživu pro rodinu, na vzdělání již peníze nezbývají.

Grace Atieno

Označení v databázi: 601954
Adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Grace vyrůstá v chudé rodině. Má staršího bratra, Rodiče pracují na farmě, ale jejich příjmy nestačí na zaplacení školného pro děti.

Hariet Mango

Označení v databázi: 601955
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Dívka vyrůstá ve velmi chudé rodině. Rodiče pracují na farmě, jejich malé příjmy však nestačí na zajištění vzdělání pro Harietu.

Japheth Omondi

Označení v databázi: 601958
Adoptován
Chlapec, 17 let, Kenya
Chlapec žije se svými rodiči a třemi staršími bratry. Rodiče se snaží svou prací na farmě zajistit obživu pro rodinu, na vzdělání dětí ale peníze nezbývají.

Kevin Ochieng

Označení v databázi: 601963
Adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
Kevin vyrůstá se svými dvěma sourozenci v chudé rodině. Rodiče se snaží děti uživit, na jejich vzdělání však peníze nemají.

Kevin Ouma Awino

Označení v databázi: 601964
Adoptován
Chlapec, 17 let, Kenya
Kevin žije ve velmi chudé rodině. Má ještě starší sestru, rodiče však nemají dostatek prostředků na zajištění vzdělání pro své děti.

Kevin Ouma Okoth

Označení v databázi: 601965
Adoptován
Chlapec, 18 let, Kenya
Rodiče Kevina dostanou jen občasnou práci na farmě a nemohou si dovolit hradit školní výdaje pro Kevina.