Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 35 | celkem 1130 dětí

Carolyne Aluoch Ongiro

Označení v databázi: 602049
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Carolynin otec zemřel, když byla dívka malá, takže teď žije pouze se třemi sourozenci a matkou, která ale farmařením nevydělává dost peněz na placení školních potřeb.

Celestine Awuor Onditi

Označení v databázi: 602050
Adoptována
Dívka, 22 let, Kenya
Celestine je sirotek a žije se svou babičkou. Ta je však příliš stará na to, aby dokázala dívce zajistit vzdělání. Celestine nedávno dokončila střední školu a bude nastupovat na univerzitu.

Beryl Amondi Okeyo

Označení v databázi: 602052
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Beryl je sirotek a právě teď se o ní a její dva sourozence stará babička, která je ale již starší a nedokáže dětem zajistit vzdělání.

Benasil Adhiambo Osiro

Označení v databázi: 602053
Adoptována
Dívka, 21 let, Kenya
Benasilin otec zemřel když byla ještě malá, takže dívku i její čtyři sourozence živí pouze matka prodejem zeleniny. Nemůže si ale dovolit platit dětem všechny školní potřeby, takže by Benasil potřebovala pomoc, aby mohla pokračovat ve vzdělání. Benasil jkž byla adoptována a podpora skončila v červenci 2018. Dostala se na zdravotnickou školu. Hledáme nového rodiče, který by dívku adoptoval a umožnil ji dokončit studium a splnit si sen.

Patroba Onyango Ouma

Označení v databázi: 602056
Adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
Chlapec žije se svými chudými rodiči, kteří mu nejsou schopni zajistit vzdělání. Proto tedy potřebuje podporu z vnějšku, která by mu umožnila dále pokračovat ve vzdělání.

Rolex Otieno Onyango

Označení v databázi: 602060
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Chlapec žije jen se svou ovdovělou matkou. Otec zemřel když bylo Rolexovi teprve několik měsíců. Matka je nezaměstnaná a příjem rodiny závisí pouze na malém zemědělském pozemku. Samozřejmě si nemůže dovolit platit synovi školné. Díky podpoře adoptivního rodiče ale chlapce do školy chodit může.

Saravine Aluoch Ogutu

Označení v databázi: 602063
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Rodiče dívky si nemohou dovolit zajistit jí vše, co potřebuje do školy. Potřebuje tedy podporu, aby mohla pokračovat ve vzdělávání.

Sharon Akinyi Bala

Označení v databázi: 602064
Adoptována
Dívka, 20 let, Kenya
Sharon je sirotek. Maminka jí zemřela v tomto roce. Nyní bydlí u blízkého přítele rodiny, který si nemůže dovolit posílat ji do školy. Sharon v roce 2018 nastoupila na dvouletou vyšší odbornou školu se zaměřením na business management.

Sharon Anyango Otieno

Označení v databázi: 602065
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Sharon bydlí se svými chudými rodiči, jejichž jediný příjem tvoří prodáváni dřeva na podpal. Sharon potřebuje podporu,aby mohla pokrčovat ve zdělávání.

Tony Aluko Ngeso

Označení v databázi: 602069
Adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
Chlapec bydlí se svými chudými rodiči. Chodí do místní školy, kde si vede velmi dobře.

Cynthia Vivian Akinyi Otieno

Označení v databázi: 602070
Adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Cintia již byla adoptována, ale její adoptivní rodič adopci ukončil, hledáme tedy nové rodiče, aby dívka mohla i nadále chodit do školy. Cintia bydlí se svou matkou, která je vdova. Otec zemřel a matka si nemůže dovolit poskytnout dceři vzdělání. Dívka si v roce 2016 použila pro zápis známek studijní knížku se jménem své sestry Vanessy Adhiambo, protože neměla vlastní. Proto se jméno na některých dokumentech liší.

Winnie Atieno Onyango

Označení v databázi: 602073
Adoptována
Dívka, 17 let, Kenya
Dívka je sirotek a bydlí se svou babičkou. Babička je moc stará na to, aby si mohla dovolit posílat Winnie do školy.

Wycliff Ochieng' Odhiambo

Označení v databázi: 602074
Adoptován
Chlapec, 17 let, Kenya
Chlapec bydlí se svými chudými rodiči, kteří si nemohou dovoit zajistit mu jeho školní potřeby. Chlapec je velmi schopný, potřebuje pomoc zvnčí, aby mohl ve škole pokračovat.

Zacharia Ochieng Juma

Označení v databázi: 602076
Adoptován
Chlapec, 15 let, Kenya
Chlapec bydlí u babičky se svou ovdovělou matkou, která je nemocná. Babička je stará a nemůže se tedy starat o chlapce a jeho matku. Chlapec potřebuje finanční podporu, aby mohl chodit do školy.

Judith Atieno Odhiambo

Označení v databázi: 602077
Adoptována
Dívka, 14 let, Kenya
Této dívce zemřel otec a tak žije poze se svojí maminkou, která si nemůže dovolit poskytnout dceři vzdělání.

Kevin Onyango Odhiambo

Označení v databázi: 602079
Adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
Chlapec bydlí se svýmy rodiči, kteří jsou velmi chudí a nemohou si dovolit školní výlohy. Potřebuje tedy finanční podporu, aby mohl pokračovat ve vzdělání.

Levis Odiwuor Odongo

Označení v databázi: 602080
Adoptován
Chlapec, 16 let, Kenya
Chlapec bydlí s rodiči ve vesnici a chodí do místní školy. Rodiče si ale nemohou dovolit zajistit mu školní výlohy. Potřebuje tedy podporu, aby mohl pokračovat ve studiu.

Mitchel Akinyi Omolo

Označení v databázi: 602082
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Divka bydlí jen se svou ovdovělou matkou, která je zemědělkyně a nemůže jí zajistit vzdělání.

Mitchel už byla adoptovaná a začala chodit do školy. Hledáme někoho, kdo by ji podpořil i nadále.

Lydia Adhiambo Okoth

Označení v databázi: 602084
Adoptována
Dívka, 16 let, Kenya
Tato dívka bydlí se svými rodiči, ktři jsou závislí pouze na zemědělství ve vesnici. Nemohou si dovolit platit dceři školní výlohy.

Edwin Onyango Ouko

Označení v databázi: 602094
Adoptován
Chlapec, 20 let, Kenya
Chlapec žije ve vesnici se svými chudými rodiči. Rodiče si nemohou dovolit platit školní výlohy.

Emanuel Odhiambo Otieno

Označení v databázi: 602095
Adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Emanuel přišel o oba rodiče a teď žije se svou babičkou, která je moc stará a nemůže chlapci zajistit vzdělání.

Eugine Oluoch Ochieng

Označení v databázi: 602096
Adoptován
Chlapec, 14 let, Kenya
Chlapec žije se svými chudými rodiči, kteří si nemohou dovolit platit školní výlohy.

Yahia Thabit Jamaldin

Označení v databázi: 602097
Adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Rodiče se rozvedli a dítě žije u své babičky. Ta se ale stará o dalších 6 dětí, bratranců a sestřenic malého Yahyi. Babička se živí prodejem zmrzliny, což ale nestačí na zajištění všeho potřebného pro děti. Yahia už byl adoptovaný. Podpora ale skončila. Nyní hledáme pro chlapce nového adoptivního rodiče. Yahia je nadaný a byla by velká škoda, kdyby přerušil školní docházku.

Laurence Luchesi

Označení v databázi: 602098
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Je jeden z pěti dětí. Jediným zdrojem zisku sedmičlenné rodiny je prodej zelenin (otcem) a oblečení(matkou) ve slumu.

Rehema Mohammed

Označení v databázi: 602099
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Otec a matka jsou nezaměstnaní a malá Rehema žije u babičky