Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 37 | celkem 1130 dětí

Nelson Otieno Omondi

Označení v databázi: 602132
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
OPatrovníci dítěte jsou již starší lidé. Hlavním zdrojem jejich obživy je zemědělství. Naléhavě hledáme adotpivního rodiče, který by se Nelsona ujal a umožnil by mu chodit do školy.

Lavine Atieno Ochieng

Označení v databázi: 602133
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Lavine pochází z chudé rolnické rodiny. Má další tři sourozence. Výdělek rodičů nestačí na naplnění základních životních potřeb dětí, ani na vzdělání. Lavine by ráda chodila do školy, baví jí kreslení a ráda skáče přes gumu. Hledáme pro ni adoptivního rodiče, který jí podpoří při studiu.

Tyrence Omondi Otieno

Označení v databázi: 602135
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Tyrence opustil otec. Žije společně se svou matkou. Ta se oba snaží uživit zemědělstvím. Tyrence je velice šikovný a veselý chlapec. Rád hraje s kamarády fotbal a chtěl by se naučit počítat. Bez podpory adoptivního rodiče nebude moci chodit do školy.

Vincent Ouma Odhiambo

Označení v databázi: 602138
Adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Otec Vincenta zemřel. Vincent žije se svou matkou, která se musí starat o rozsáhlou rodinu. Celkem je jich v rodině devět. Matka Vincenta prodává zeleninu na trhu. Má velké potíže rodinu uživit, natož chlapci uhradit školní výdaje. Podpora od adoptivního rodiče by chalpci velice pomohla, jelikož je nutné, aby chodil do školy.

David Omondi Otieno

Označení v databázi: 602139
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
David je poloviční sirotek, jeho otec zemřel. Žije se svou matkou, která musí uživit 4 děti. Nemůže si dovolit platit školní výlohy za chlapce.

Michele Achieng Migan

Označení v databázi: 602140
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Rodiče Michele jsou bez práce, živí se občasným zemědělstvím a prodejem. Celkem je jich v rodině osm. Michele by si moc přála chodit do školy, což ale Bez podpory adoptivního rodiče nebude možné.

Beatrice Achieng Arogo

Označení v databázi: 602141
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Beatrice pochází z velice chudé farmřské rodiny. Její rodina má 6 členů. Drobné farmaření jim nevydělává dostatek peněz na to, aby rodiče Beatrice mohli dívce platit školu. Díky podpoře adoptivního rodiče ale Beatrice do školy chodí.

Cindy Eda Owuor

Označení v databázi: 602142
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Dívka pochází z velmi chudých podmínek. Její otec je nezaměstnaný a celá rodina žije pouze z drobného obchodování na trhu. Cindy má další tři sourozence. Její rodiče ji nemohou dovolit hradit školní výdaje pro své děti. Díky podpoře adoptivního rodiče může Cindy chodit pravidelně do školy.

Briton Owino Otieno

Označení v databázi: 602143
Adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Briton je poloviční syrotek. Jeho otec zemřel. Chlapec žije jenom se svou matkou, pro kterou je velice obtížné oba uživit prodejem zboží na trhu. Díky externí pomoci může Briton chodit do školy.

Roseline Akinyi Ayieyo

Označení v databázi: 602146
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Oba rodiče Roseline jsou velice chudí. Živí se tím, že spalují dřevěné uhlí a podávají dřevo na oheň. Jejich rodina má 8 členů. Roseline nemůže chodit do školy.

Mishele Awuor Okongo

Označení v databázi: 602147
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Rodiče Mishele jsou ve špatné sociální situaci. Otec pracuje v zemědělství a prodává na trhu dřevo na oheň. Matka je bez práce. Mishele nemůže chodit do školy, protože na to rodině nezbývají prostředky. Díky adopci se již na základní školu dívka dostala, její podpora byla ale bohužel ukončena. Díky novým adoptivním rodičům může Mishele od července 2018 pokračovat ve vzdělání.

Stecy Awuor Odhiambo

Označení v databázi: 602148
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Stecy pochází z velice špatných sociálních podmínek. Její rodiče jsou nezaměstnaní. Matka se snaží rodinu uživit občasným prodejem na trhu. Pomoc a podpora adoptivního rodiče Stecy umožní chodit pravidelně do školy a získat dobré vzdělání.

Violet Apiyo Tabu

Označení v databázi: 602150
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Otec Violet je drobný zemědělec. Matka prodává zboží na trhu. Jejich příjmy neumožňují, aby dívka chodila do školy. Vivian je chytré děvče a moc ráda by do školy chodila. Díky podpoře adoptivního rodiče se její sen uskutečnil a nyní může pokračovat.

Salma Anyango Ogonyo

Označení v databázi: 602152
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Salma žije ve velice chudé rodině. Dohromady je jich 10. Její rodiče se živí jako drobní zemdělci. Salma je velice bystrá holčička, která s už nemůže dočkat, až bude chodit do školy.

Briton Ochieng Onyango

Označení v databázi: 602153
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Britonův otec zemřel. Briton žije pouze se svou matkou a dalšími sourozenci a příbuznými. Matka se živí zemědělstvím, ale nemá dostatek financí, aby mohla Britonovi zajistit vzdělání. Díky svému adoptivnímu rodiči může Briton chodit do školy.

Cheryl Joy Ouko

Označení v databázi: 602156
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Otec Cheryl je drobný zemědělec, její matka je bez práce. Rodina se nachází ve špatné sociální situaci, která jim znemožňuje poskytnout vzdělání Cheryl.

Samuel Omondi Akumu

Označení v databázi: 602157
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Otec Samuela se živí zemědělstvím. Matka prodává dřevo na oheň. Rodiče Samuela nemají dostatek financí na to, aby mohli chlapci uhradit školní výlohy.

Lavender Aoko Otieno

Označení v databázi: 602159
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Rodina má jako zdroj obživy drobné zemědělství a prodej. Nemají dost peněz na to, aby Levander zajistili vzdělání. Levander má školu moc ráda a chtěla by tam jednou také chodit.

Zacheus Ogutu Ogutu

Označení v databázi: 602160
Adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Zacheus je poloviční sirotek. Jeho otec zemřel. Žije sám se svou matkou, která je navíc nemocná. Zacheus je velice bystrý chlapec, rád hraje fotbal. Díky podpoře adoptivního rodiče může chodit pravidelně do školy.

Caren Atieno

Označení v databázi: 602166
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Caren žije se svou babičkou a s dalšími třemi sourozenci. Díky vysokému babiččině věku a způsobu obživy, je rodina ve velice těžké sociální sotuaci. Dívka nemá přístup ke vzdělání ani ke zdravotní péči. Díky adopci mohla již začít chodit na základní školu, v roce 2018 studuje druhou třídu.

Christine Anyango

Označení v databázi: 602168
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Christine má další 4 sourozence. Její matka se živí zemědělstvím, otec pracuje jako taxikář na kole. Jejich příjmy nestačí na to, aby dětem zajistili dobrou výživu, vzdělání a přístup ke zdravotní péči. Christine ráda zpívá a vypráví příběhy. Chtěla by chodit do školy jako její kamarádi.

Jeff Olang

Označení v databázi: 602178
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Jeff má 3 sourozence. Žije se svými rodiči v Kisian. Rodiče nemají stálý příjem a proto nemohou zajistit dětem kvalitní vzdělání. Jeff je velmi nadaný chlapec. Rád kreslí a počítá. Chtěl by jednou chodit do školy.

Lorine Achieng

Označení v databázi: 602179
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Lorine má 7 sourozenců. Tento fakt a způsob obživy je příčinou toho, že se rodina nachází ve velice závažné sociální situaci. Jsou závislí na pomoci komunity. Lorine ráda chodí pro vodu a pro dříví na oheň. Také ráda vyřezává postavičky ze dřeva. Chtěla by chodit do školy, ale její rodiče si to nemohou dovolit.

Lyne Vivian Awino

Označení v databázi: 602180
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Lyne žije se svou babičkou a se dvěma sourozenci. Babička není schopná vydělat dostatek peněz. aby děti uživila, natož aby jim hradila školní výdaje. Lyne díky podpoře adoptivních rodičů může chodit do školy.

Moen Tiphany Ochieng

Označení v databázi: 602181
Adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Moen je poloviční sirotek. Jeho otec zemřel. Pro jeho matku je těžké uživit jak Moena a jeho sourozence. Moen rád hraje fotbal a modeluje z hlíny. Chtěl by chodit do školy.