Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 37 | celkem 1141 dětí

Yvone Mokeira

Označení v databázi: 602112
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Rodina se živí pouličním prodejem zeleniny.

Michelle Musanga

Označení v databázi: 602114
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Dítě žije se svou ovdovělou matkou, prodavačkou občerstvení. Michelle má ješte devítiletou sestru. Dívka už jednou adoptovaná byla, ale adopci jsme museli náhle ukončit. Naštěstí se znovu našli adoptivní rodiče a Michelle může i nadále chodit do školy.

Kevin Musyoka

Označení v databázi: 602115
Adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya
Kevinova rodina bydlí v jednom pokoji a živí se prodejem občerstvení. Rodina sama chlapci nemůže zajistit pravidelné studiu. Díky adoptivním rodičům ale chlapec může chodit do školy.

Khalid Habib

Označení v databázi: 602116
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Khalidova rodina je závislá na malém příjmu matky, která prodává sladkosti.

Lincorn Sisugane

Označení v databázi: 602118
Adoptován
Chlapec, 11 let, Kenya
Lincorna a jeho staršího bratra vychovává pouze jejich rozvedená matka, která pracuje jako služka.

Agrey Osiako

Označení v databázi: 602120
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Agreyova matka je rozvedená a živí se přinášením vody do domácností, což je fyzicky velmi náročné.

Swaba Said

Označení v databázi: 602121
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Matka Swaby je bez práce, otec je nyní řidič na částečný úvazek, což ale nestačí na zajištění všeho potřebného pro početnou rodinu. Swaba ma 6 sourozenců.

Julius Kioi Mukoma

Označení v databázi: 602122
Adoptován
Chlapec, 13 let, Kenya

Grace Mueni

Označení v databázi: 602123
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Malá Grace žije se svou rozvedenou nezaměstnanou matkou.

Angelo Omondi Ondego

Označení v databázi: 602125
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Angelo je velice bystrý chlapec. Rás hraje fotbal a má rád také matematiku, Jeho rodiče jsou velice chudí. Proto potřebuje podporu od adoptivních rodičů, kteří by mu umožnii chodit do školy.

Zainan Atieno Omondi

Označení v databázi: 602126
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Zainan je ve škole velice šikovná. Její rodiče nemají dostatek peněz, aby jí zajistili základní životní potřeby a vzdělání. Oba rodiče se živí zemědělstvím ve velice chudé oblasti. Zainan navíc pochází z početné šestičlenné rodiny.

Nancy Awuor Odhiambo

Označení v databázi: 602127
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Otec Nancy zemřel. Dívka žije pouze se svou ovdovělou matkou, která si nemůže dovolit jí platit studium. Doufá, že se najdou dobré duše, které její dceru podpoří, aby byly naplněny její základní vzdělávací potřeby.

Bildad Odhiambo Ouma

Označení v databázi: 602129
Adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Bildad žije se svýmui chudými rodiči, kteří mu nemohou zajistit školní potřeby. Otec chlapce si snaží přividělávat jako dělník na stavbách, jeho matka se zabývá drobným zemědělstvím. Na zajistění základních potřeb a na uhrazení školních výloh pro chlapce to však nestačí. Díky podpoře adoptivních rodičů z Čech může Bildad chodit pravidelně do školy.

Grace Akoth Owuor

Označení v databázi: 602131
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Rodiče Grace jsou farmáři. Grace má další tři sourozence. Její rodiče si nemohou dovolit poskytnout svým dětem kvalitní vzdělání. Proto hledáme adopttivního rodiče, který by dívku ve studiu podpořil.

Nelson Otieno Omondi

Označení v databázi: 602132
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
OPatrovníci dítěte jsou již starší lidé. Hlavním zdrojem jejich obživy je zemědělství. Naléhavě hledáme adotpivního rodiče, který by se Nelsona ujal a umožnil by mu chodit do školy.

Lavine Atieno Ochieng

Označení v databázi: 602133
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Lavine pochází z chudé rolnické rodiny. Má další tři sourozence. Výdělek rodičů nestačí na naplnění základních životních potřeb dětí, ani na vzdělání. Lavine by ráda chodila do školy, baví jí kreslení a ráda skáče přes gumu. Hledáme pro ni adoptivního rodiče, který jí podpoří při studiu.

Tyrence Omondi Otieno

Označení v databázi: 602135
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
Tyrence opustil otec. Žije společně se svou matkou. Ta se oba snaží uživit zemědělstvím. Tyrence je velice šikovný a veselý chlapec. Rád hraje s kamarády fotbal a chtěl by se naučit počítat. Bez podpory adoptivního rodiče nebude moci chodit do školy.

Vincent Ouma Odhiambo

Označení v databázi: 602138
Adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Otec Vincenta zemřel. Vincent žije se svou matkou, která se musí starat o rozsáhlou rodinu. Celkem je jich v rodině devět. Matka Vincenta prodává zeleninu na trhu. Má velké potíže rodinu uživit, natož chlapci uhradit školní výdaje. Podpora od adoptivního rodiče by chalpci velice pomohla, jelikož je nutné, aby chodil do školy.

David Omondi Otieno

Označení v databázi: 602139
Adoptován
Chlapec, 12 let, Kenya
David je poloviční sirotek, jeho otec zemřel. Žije se svou matkou, která musí uživit 4 děti. Nemůže si dovolit platit školní výlohy za chlapce.

Michele Achieng Migan

Označení v databázi: 602140
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Rodiče Michele jsou bez práce, živí se občasným zemědělstvím a prodejem. Celkem je jich v rodině osm. Michele by si moc přála chodit do školy, což ale Bez podpory adoptivního rodiče nebude možné.

Beatrice Achieng Arogo

Označení v databázi: 602141
Adoptována
Dívka, 13 let, Kenya
Beatrice pochází z velice chudé farmřské rodiny. Její rodina má 6 členů. Drobné farmaření jim nevydělává dostatek peněz na to, aby rodiče Beatrice mohli dívce platit školu. Díky podpoře adoptivního rodiče ale Beatrice do školy chodí.

Cindy Eda Owuor

Označení v databázi: 602142
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Dívka pochází z velmi chudých podmínek. Její otec je nezaměstnaný a celá rodina žije pouze z drobného obchodování na trhu. Cindy má další tři sourozence. Její rodiče ji nemohou dovolit hradit školní výdaje pro své děti. Díky podpoře adoptivního rodiče může Cindy chodit pravidelně do školy.

Briton Owino Otieno

Označení v databázi: 602143
Adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Briton je poloviční syrotek. Jeho otec zemřel. Chlapec žije jenom se svou matkou, pro kterou je velice obtížné oba uživit prodejem zboží na trhu. Díky externí pomoci může Briton chodit do školy.

Roseline Akinyi Ayieyo

Označení v databázi: 602146
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Oba rodiče Roseline jsou velice chudí. Živí se tím, že spalují dřevěné uhlí a podávají dřevo na oheň. Jejich rodina má 8 členů. Roseline nemůže chodit do školy.

Mishele Awuor Okongo

Označení v databázi: 602147
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Rodiče Mishele jsou ve špatné sociální situaci. Otec pracuje v zemědělství a prodává na trhu dřevo na oheň. Matka je bez práce. Mishele nemůže chodit do školy, protože na to rodině nezbývají prostředky. Díky adopci se již na základní školu dívka dostala, její podpora byla ale bohužel ukončena. Díky novým adoptivním rodičům může Mishele od července 2018 pokračovat ve vzdělání.