Centrum Dialog
Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku
Stav:     Země:     Strana 44 | celkem 1141 dětí

Aicha Sylla

Označení v databázi: 602421
Adoptována
Dívka, 8 let, Guinea
.

Fatoumata Camara

Označení v databázi: 602422
Adoptována
Dívka, 5 let, Guinea
.

Fatoumata Cissé

Označení v databázi: 602423
Adoptována
Dívka, 6 let, Guinea
.

Mohamed Lamine Camara

Označení v databázi: 602424
Adoptován
Chlapec, 6 let, Guinea
.

Mohamed Lamine Dadis Camara

Označení v databázi: 602425
Adoptován
Chlapec, 5 let, Guinea
.

Bountouaby Camara

Označení v databázi: 602426
Adoptována
Dívka, 8 let, Guinea
.

Fatoumata Madalo Soumah

Označení v databázi: 602427
Adoptována
Dívka, 6 let, Guinea
.

Fatoumata Conté

Označení v databázi: 602428
Adoptována
Dívka, 7 let, Guinea
.

M'Famoussa Molota Soumah

Označení v databázi: 602429
Adoptován
Chlapec, 6 let, Guinea
.

Fatoumata Camara

Označení v databázi: 602430
Adoptována
Dívka, 9 let, Guinea
.

Ibrahim Alala Sebit

Označení v databázi: 602801
Adoptován
Chlapec, 10 let, Kenya
Ibrahim má dva sourozence. Rodina žije v hliněném domku ve slumu Kibera v Nairobi. Jeho otec je příležitostný dělník a matka se stará o domácnost. Peníze, které rodina má, utratí za jídlo a bydlení. Díky pomoci na dálku může chlapec chodit pravidelně do školy.

Rachael Adhiambo

Označení v databázi: 602803
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
O Rachael se stará její strýc. Společně se třemi bratranci žijí v hliněném domku s doškovou střechou. Strýc pracuje na farmě. Peníze, které vydělá, utratí rodina za jídlo. Kvůli nedostatku financí navštěvuje Rachael školu nepravidelně. Pro Rachael hledáme někoho, kdo by jí poskytl finanční prostředky na její studium.

Christine Awino

Označení v databázi: 602804
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Christine má sestru a její rodiče pracují jako farmáři. Matka i otec jsou HIV pozitivní a práce je pro ně čím dál obtížnější. Oba se obávají o budoucnost svých dětí a doufají, že budou mít možnost jim co nejdéle poskytovat jídlo a bydlení. Christine je zdravá a díky podpoře adoptivních rodičů může pravidelně chodit do školy.

Stacy Atieno

Označení v databázi: 602808
Adoptována
Dívka, 9 let, Kenya
Stacy má sestru. Rodina je velmi chudá a žije ve špatných podmínkách. Rodiče Stacy jsou HIV pozitivní a někdy je pro ně velmi obtížné pracovat na farmě. Stacy je zdravá a ráda chodí do školy. Díky podpoře adoptivního rodiče může Stacy do školy chodit pravidelně.

Lilian Atieno

Označení v databázi: 602809
Adoptována
Dívka, 15 let, Kenya
Lilian má pět sourozenců a celá rodina žije v hliněném domku ve vesnici Kogelo. Od té doby co byl uzavřen cukrovar a otec ztratil práci se rodina nachází ve velké chudobě. Rodiče pracují na vlastní malé farmě, avšak jejich příjmy nejsou tak velké, aby pokryly veškeré základní potřeby rodiny, zejména nepostačují na léky a školní poplatky. Díky podpoře adoptivních rodičů z Čech může Lilian chodit do školy.

Evelyne Achieng

Označení v databázi: 602810
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Evelyn a její sourozenci žijí pouze s matkou. Její otec tesař byl živitel rodiny. Od té doby co zemřel, rodina velmi strádá. Matka pracuje na farmě a občas musí vypomáhat všechny její děti, aby měli dostatek financí na jídlo, léky a bydlení.

Beryl Atieno

Označení v databázi: 602811
Adoptována
Dívka, 9 let, Kenya
Beryl žije se sourozenci a rodiči v hliněném domku ve vesnici Kogelo. Rodiče vykonávají příležitostně manuální práce, ale převážně je rodina závislá na malé farmě. Beryl je zdravá. Díky adoptivním rodičům může Beryl pravidelně chodit do školy.

Michael Ouma

Označení v databázi: 602814
Adoptován
Chlapec, 8 let, Kenya
Michael žije se sourozenci a rodiči v hliněném domku ve vesnici Kogelo. Rodiče vykonávají příležitostně manuální práce, ale převážně je rodina závislá na úrodě z malé farmy. Michael je zdravý. Aktuálně hledáme někoho, kdo by Michaela finančně podpořil a umožnil mu pravidelnou školní docházku.

Sharon Anyango

Označení v databázi: 602815
Adoptována
Dívka, 12 let, Kenya
Sharonina matka byla velmi mladá, když se Sharon narodila. Matka se o dítě nedokázala postarat a proto Sharon žije s babičkou. Občas Sharon vykonává manuální práce, aby pomohla své babičce při zajišťování obživy. Pravidelně je však posílána ze školy domů, neboť rodinné příjmy nepostačují na školní poplatky.

Janet Atkinyi

Označení v databázi: 602821
Adoptována
Dívka, 11 let, Kenya
Janet žije se sourozenci a rodiči v hliněném domku ve vesnici Kogelo. Rodiče vykonávají příležitostně manuální práce, ale převážně je rodina závislá na úrodě z malé farmy. Janet je zdravá. Aktuálně hledáme někoho, kdo by Janet finančně podpořil a umožnil jí pravidelnou školní docházku.

Wendy Akinyi

Označení v databázi: 602824
Adoptována
Dívka, 10 let, Kenya
Wendinina matka se sama stará o děti od chvíle, kdy její manžel zmizel do města a nikdo o něm nic neví. Matka Wendy pracuje na vlastní farmě. Peníze, které rodina vydělá, nepostačují na pravidelnou školní docházku. Wendy tak často bývala ze školy posílána domů. Díky adoptivním rodičům má ale od srpvna 2018 podporu a může pravidelně chodit do školy.

Lorna Triza Ochieng

Označení v databázi: 602831
Adoptována
Dívka, 7 let, Kenya
Lorna pochází z chudých poměrů a její rodiče si nemůžou dovolit podporovat ji ve vzdělání. Školní docházka je v Keni hlavně pro dívky moc důležitá, protože jim umožňuje osamostatnit se. Proto pro Lornu hledáme adoptivního rodiče, který by ji podpořil při získávání vzdělání.

Alphonce Onyango Ouma

Označení v databázi: 602836
Adoptován
Chlapec, 7 let, Kenya
Alphonce hraje moc rád fotbal a velice si oblíbil chození do školy. Díky podpoře adoptivního rodiče může do školy chodit pravidelně

Marion Awino Odhiambo

Označení v databázi: 602837
Adoptována
Dívka, 9 let, Kenya
Marion moc baví chodit do školy a je to bystrá dívka. Pochází ale z chudých poměrů a její rodina nemá finanční kapacity na to, aby Marion do školy posílala. Díky podpoře adoptivního rodiče ale Marion do školy chodit může.

Perez Anyango Otieno

Označení v databázi: 602838
Adoptována
Dívka, 9 let, Kenya
Perez ztratila tatínka. V současné době žije se svojí babičkou, která nemá finanční prostředky na to, aby ji pravidelně posílala do školy. Hledáme pro Perez adoptivní rodiče, kteří by jí umožnili studovat. Perez by se ráda stala lékařkou.